Plán stretnutí poslancov s občanmi 2017


Plán stretnutí poslancov Miestneho zastupiteľstva s obyvateľmi mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2017

Termíny stretnutí pre všetky volebné obvody: 

9. január        
6. február         
6. marec        
3. apríl         
15. máj
5. jún    
4. september                        
2. október     
6. november
4. december

Čas stretnutia: od 18.00 hod.

Navrhované termíny sú vždy v pondelok. V mesiaci júl a august sa stretnutia poslancov s obyvateľmi nekonajú z dôvodu dovolenkového obdobia.

Miesta stretnutia : 

Volebný obvod č. 1                 Kultúrne stredisko Žarnovická 

Volebný obvod č. 2                 Krasnianska beseda 

Volebný obvod č. 3                 Kultúrne stredisko Impulz

 

Súbory na stiahnutie