Plán stretnutí poslancov s občanmi 2020


Plán stretnutí poslancov Miestneho zastupiteľstva s obyvateľmi mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2020


Miesta stretnutia : 

Volebný obvod č. 1                 Kultúrne stredisko Žarnovická 

Volebný obvod č. 2                 Krasnianska beseda 

Volebný obvod č. 3                 Kultúrne stredisko Impulz

 

Súbory na stiahnutie