Plán stretnutí poslancov s občanmi 2022


Plán stretnutí poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača
 s obyvateľmi mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2022
 

Termíny stretnutí pre všetky volebné obvody :
 
10.01.2022
07.02.2022
07.03.2022
04.04.2022
02.05.2022
06.06.2022
05.09.2022
03.10.2022
07.11.2022
05.12.2022

         
 
Čas stretnutia : od 18.00 hod.
 
 
Navrhované termíny sú vždy v prvý pondelok v mesiaci, okrem februára z dôvodu polročných prázdnin, marca z dôvodu jarných prázdnych, apríla z dôvodu veľkonočných prázdnin a novembra z dôvodu štátneho sviatku. V mesiaci júl a august sa stretnutia poslancov s obyvateľmi nekonajú z dôvodu dovolenkového obdobia.
 
 
Miesta stretnutia :
Volebný obvod č. 1                                      Kultúrne stredisko Žarnovická
Volebný obvod č. 2                                      Krasnianska beseda
Volebný obvod č. 3                                      Kultúrne stredisko Impulz


 

Súbory na stiahnutie