Plán zasadnutí MZ a MR mestskej časti BA-Rača na rok 2017


Plán zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady
mestskej  časti Bratislava-Rača na rok 2017
 
 
Por. číslo Termíny   Predbežný program rokovania
1.

komisie

30.01. - 06.02.
 • správa MK o plnení uznesení MZ
 • správa o kontrolnej činnosti za rok 2016
 • schválenie ocenení Račianske srdce
 • vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu za rok 2016
miestna rada 14. február          (utorok)
miestne zastupiteľstvo 28. február          (utorok)
2. komisie 13.03. - 20.03.  
 • informácia o vykonanej inventarizácii k 31.12.2016
 • správa o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi
 • návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN
miestna rada 28. marec            (utorok)
miestne zastupiteľstvo 11.apríl               (utorok)
3. komisie 24.04. – 27.04.
 • kontrolná činnosť MK
 • prevody a prenájmy nehnuteľností
 • návrh záverečného účtu za rok 2016
  miestna rada 9. máj                  (utorok)
  miestne zastupiteľstvo 23. máj                (utorok)
4. komisie 05.06 - 12.06.
 • návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017
 • informácia o plnení rozpočtu k 31.03.2017
  miestna rada 20. jún                 (utorok)
  miestne zastupiteľstvo 4. júl                    (utorok)
5. komisie 04.09. - 11.09.
 • informácia o plnení rozpočtu k 30.06.2017
 • návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN
 • kontrolná činnosť MK
 • prípadný návrh na úpravu rozpočtu
 • prevody a prenájmy nehnuteľností
  miestna rada 19. september     (utorok)
  miestne zastupiteľstvo 3. október           (utorok)
6. komisie 13.11. - 20.11.
 • návrh rozpočtu na rok 2018
 • informácia o plnení rozpočtu k 30.09.2017
 • kontrolná činnosť MK
  miestna rada 28. november      (utorok)
  miestne zastupiteľstvo 12. december      (utorok)
 
 

Súbory na stiahnutie