Plánovaná oprava Stolárskej ulice

Obrázok ku správe: Plánovaná oprava Stolárskej ulice
26.08.2020 - Mesto

Magistrát oznamuje, že v dňoch 31. 8. až 27. 9. bude realizovať opravu Stolárskej ulice v úseku od Koľajnej po Žitnú. Oznamujeme Vám, že Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie správy komunikácií (OSK) plánuje od pondelka 31. 8. 2020 opravovať Stolársku ulicu v úseku od Koľajnej po Žitnú ulicu v celej šírke komunikácie (dva jazdné pruhy vozovky a priľahlé chodníky).

Predpokladané ukončenie prác v zmysle povolení je 27. 9. 2020.

Celkovo sa jedná o opravu cca 1700 m2 vozovky a 1100 m2 chodníka, v dĺžke 300 m. Oprava spočíva v odfrézovaní asfaltovej vrstvy, položení nového asfaltového krytu na vozovke a priľahlých chodníkoch, pridaní prvkov pre nevidiacich, výmeny poškodených obrubníkov, prídlažby a výškovej úpravy vývodov IS.

Premávka bude usmernená prenosným dopravným značením v zmysle prerokovaného a odsúhlaseného projektu organizácie dopravy.