Plánované dopravné zmeny v Krasňanoch

Obrázok ku správe: Plánované dopravné zmeny  v Krasňanoch
19.02.2021 - Oznamy

Vážení občania, radi by sme vás informovali o viacerých plánovaných zmenách v doprave, ktoré bude realizovať Hlavné mesto Bratislava spoločne s Mestskou časťou Bratislava-Rača. Realizácia je plánovaná od 1. marca 2021.

Zmeny sa budú týkať dočasných obmedzení kvôli oprave potrubia na Kadnárovej ulici, ktorú realizuje BVS. Opravu potrubia zároveň využijeme na rekonštrukciu časti Kadnárovej ulice, vrátane chodníkov. 

V rovnakom čase sa začnú realizovať zmeny na upokojenie tranzitnej dopravy cez Krasňany a neskôr aj zmeny súvisiace s prípravou celomestskej parkovacej politiky, ktorá zvýhodní rezidentov – vyznačovanie parkovacích miest. V neposlednom rade budú zmeny súvisieť s prípravou novej linky MHD k Horárni Krasňany. 

Záleží nám na tom, aby ste ako obyvatelia Krasňan mali všetky potrebné informácie v dostatočnom predstihu a aby ste poznali dôvody, kvôli ktorým k zmenám dochádza, nižšie vám preto prinášame ich prehľad.

Zmeny na Kadnárovej ulici (od 1. 3. približne do 1. 5. 2021) 


→ Úsek Kadnárovej medzi Vrbenského a Černockého (približne v strede) bude dočasne neprejazdný kvôli oprave potrubia a rekonštrukcie vozovky a chodníkov. 

→ Doprava bude usmernená značením, v poslednej fáze opráv chodníkov a vozovky (približne po 5-6 týždňoch týždňoch) bude celá Kadnárova približne na 6 dní uzavretá. 

→ Kadnárová medzi Vrbenského-Pekná cesta bude dočasne zjednosmernená a prejazdná v smere na Peknú cestu, čím vytvoríme dočasnéparkovacie miesta v jednom pruhu vozovky. Po ukončení opráv bude obnovená pôvodná organizácia dopravy na Kadnárovej. 

→ Na parkovanie budete môcť dočasne, počas trvania prác, využívať aj priestor zastávky linky 75 na križovatke Vrbenského - Jozefa Hagaru.

Zmeny v mhd 


 → Linka 75 nebude dočasne zachádzať na konečnú zastávku Kadnárova, ale z Račianskej bude pokračovať ďalej po Peknej ceste. 

→ Od 27. marca 2021 zavedie DPB novú linku MHD č. 154. Premávať bude počas voľných dní a umožní pohodlné spojenie Horárne Krasňany s električkami na Peknej ceste. Zmeny v zjednosmernení ulíc a vyznačovanie parkovacích miest 


Od 1.3. dôjde k trvalým zmenám v smere jazdy na nasledovných uliciach resp. ich úsekoch: 

↘ Hubeného medzi Peknou cestou a Černockého bude prejazdná v smere na Černockého. 

↘ Cyprichova medzi Peknou cestou a Černockého bude prejazdná v smere na Peknú cestu. 

↘ Hubeného medzi Augusta Murína a Hlinickou bude prejazdná v smere na Hlinickú. 

↘ Augustína Murína medzi Hubeného a Kadnárovou bude prejazdná v smere na Kadnárovu. 

↘ Hlinická sa takisto zjednosmerní, prejazdná bude od Hubeného v smere na Kadnárovu  a takisto v smere na Cyprichovu. 

↘ Kadnárova sa zjednosmerní od Hlinickej v smere na A. Murína. 

↘ Horná ulica sa zjednosmerní v opačnom smere. 

Cieľom týchto zmien je: 


 ↘ Upokojenie dopravy a snaha znížiť tranzitnú dopravu cez Krasňany. V súčasnosti totiž časť vozidiel z Rače, namiesto
toho aby sa najmä v rannej špičke napojila na nosnú radiálu Račianska/Žitná, pokračuje ďalej do Krasňan a tam zahusťuje dopravu. Jedným z dôvodov je aj zastavovanie vozidiel pred školami na Hubeného, dôsledkom čoho sú časté zápchy či kolízie.   

↘ Lepšie parkovanie - aj vďaka zjednosmerneniu ulíc vzniknú nové parkovacie miesta. Vyznačenie parkovacích miest uľahčí parkovanie a parkovanie bude povolené len tam, kde bude vyznačené parkovacie miesto alebo parkovací pás. Parkovacie miesta začneme vyznačovať postupne v nasledujúcich mesiacoch v celých Krasňanoch. Vyznačovanie bude prebiehať po úsekoch, ktoré budú vopred označené. Tieto parkovacie miesta budú súčasťou celomestskej parkovacej politiky (od jesene 2021), ktorá zvýhodní rezidentov. 

↘ MHD do lesa - v neposlednom rade je potrebná zmena organizácie dopravy aj kvôli novej linke MHD k Horárni Krasňany, ktorá sa bude otáčať cez Hubeného a Cyprichovu.

V rámci opatrení na upokojenie dopravy bude neskôr realizované napríklad aj: 

→ plošné zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na 30 km/h, v miestach bez chodníkov na 20 km/h (tzv. obytná zóna) 
→ osadenie spomaľovacích vankúšov 
→ vytvorenie spomaľovacích šikán na uliciach 
→ zvýraznenie peších trás pri križovaní ulíc (doplnenie priechodov pre chodcov a miest na prechádzanie) 
→ zvýšenie bezpečnosti v okolí škôl – vytvorenie miest na urýchlené  vyloženie/naloženie detí   
→ plošné povolenie obojsmernej jazdy bicyklov v jednosmerkách 

Uvedomujeme si, že ide o veľké množstvo zmien a ubezpečujeme vás, že spravíme všetko pre to, aby boli v teréne čo najlepšie označené.

Za dočasné obmedzenia a komplikácie sa ospravedlňujeme, veríme, že vo výsledku zmeny prinesú kvalitnú opravu časti Kadnárovej ulice, spojenie MHD až k Horárni Krasňany, upokojenie dopravy a prehľadnejšie a komfortnejšie parkovanie v celej štvrti. 

Ďalšie informácie nájdete aj na našej webstránke: https://bratislava.sk/sk/krasnany

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na adrese info@bratislava.sk a/alebo matus.cupka@raca.sk.