Plánované prerušenie dodávky vody

Obrázok ku správe: Plánované prerušenie dodávky vody
13.06.2017 - Oznamy

BVS, a. s. oznamuje obyvateľom mestskej časti Bratislava III., že na ulici Račianska bude dňa 1.7.2017 od 10.00 do 22.00 hod dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu.

A to z dôvodu plánovanej opravy verejného vodovodu v zmysle Zákona číslo 442/2002 Z. z., §-u 32, odst. 1, bod d). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie bude zabezpečené mobilnou cisternou, alebo výtokovým stojanom. Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.