Pochovávanie basy v dennom stacionári na Plickovej ulici

Obrázok ku správe: Pochovávanie basy v dennom stacionári na Plickovej ulici
26.02.2020 - Oznamy

Nielen v Nemeckom kultúrnom dome, ale aj v Dennom stacionári pre seniorov sa 25.2.2020 pochovávala basa. Najskôr však musela byť ešte poriadna fašiangová zábava. Už od rána sme sa s našimi seniormi obliekali do rôznych masiek plných fantázie a veru, niektorí sme sa ani nespoznali. Veselo a s pesničkami sme zahájili sprievod po celom stacionári. S chuťou sme sa vytancovali a veta: „Toto je už posledná pesnička“, zaznela najmenej trikrát.
Samotné pochovávanie basy sa nieslo pod „taktovkou“ Mgr. Janky Róbovej a Petra Odlera, ktorý zobral na seba úlohu farára.

Všetkým ďakujem za pekný zážitok

                                                                          
Mgr. Dagmar Hytková, vedúca DS