Polícia upozorňuje: Seniori, nestaňte sa obeťou podvodníkov

Obrázok ku správe: Polícia upozorňuje: Seniori, nestaňte sa obeťou podvodníkov
11.05.2017 - Oznamy

Polícia opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôverčivosť a
dobrosrdečnosť stávajú najčastejšie obeťami podvodov a krádeží.
Páchatelia sa pod rôznymi zámienkami dostávajú do blízkosti seniorov, uvedú ich do omylu, a podvodom či obyčajnou krádežou ich pripravia o úspory alebo cenné predmety. Prečítajte si najčastejšie spôsoby podvodného konania páchateľov a niekoľko užitočných rád.