Pomôžme Plickovej!

Obrázok ku správe: Pomôžme Plickovej!
13.02.2020 - Oznamy

MČ Bratislava-Rača a OZ Priatelia Rače pozýva všetkých občanov, ktorým osud Plickovej nie je ľahostajný, na dobrovoľnícky deň 7. 3. o 10:00. Brigáda je z bezpečnostných dôvodov určená len pre dospelých.

ZŠ PLICKOVA POTREBUJE TVOJU POMOC

MČ Bratislava-Rača a OZ Priatelia Rače pozývajú všetkých bývalých žiakov, všetkých rodičov budúcich žiakov, bývalých aj budúcich učiteľov, zamestnancov a priateľov školy a všetkých pracovitých Račanov dobrej vôle na brigádu.

Pomoc pre plickovu

7. marca o 10.00 príďte pomôcť aj vy, aby naša ZŠ Plickova už ďalej nechátrala, ale v aspoň súčasnom stave prečkala obdobie do jej rekonštrukcie.

Len nedávno MsZ Rača rozhodlo neprijať projekt rekonštrukcie ZŠ Plickova financovanej spoločne mestskou časťou a súkromným investorom. Rekonštrukcia školy sa preto nemôže začať hneď, ale až po vyriešení iných spôsobov financovania. Škola však naďalej chátra, potrebuje úpravy a upratanie, aby sa predišlo ďalšiemu vandalizmu alebo ešte väčšej degradácii.

Z bezpečnostných dôvodov je brigáda určená LEN PRE DOSPELÝCH.​

Pracovné náradie (lopaty, metly, vrecia) zabezpečí MČ Rača.

Ak máte možnosť, prineste si, prosíme, pracovné rukavice a rúška na tvár (kvôli prachu).

Prosíme brigádnikov, aby si vo vlastnej réžii zabezpečili pitný režim či občerstvenie.