Pomôžte nám vytvoriť Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2020-2024

Obrázok ku správe: Pomôžte nám vytvoriť Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2020-2024
11.09.2019 - Oznamy

Milí občania mestskej časti Bratislava-Rača, prosíme vás o vaše pripomienky k novému Komunitnému plánu sociálnych služieb na roky 2020 - 2024. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb nájdete TU.
 
Pripomienky prosím posielajte na e-mail: oravcova@geminigroup.sk a do kópie uveďte tiež e-mail: eva.soldanova@raca.sk. Uzávierka pripomienok je do 20.09.2019. Veríme, že od Vás dostaneme kvalitné podnety, ktoré budeme môcť zapracovať do návrhu dokumentu.

Ďakujeme za vašu pomoc.