Poslanecké dni

Obrázok ku správe: Poslanecké dni
26.11.2019 - Oznamy

Poslanci Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača Vás pozývajú na stretnutie v pondelok, 02. 12. o 18.00.
Za volebný obvod číslo 1 v priestoroch:

Kultúrneho strediska na Žarnovickej ulici
Za účasti starostu mestskej časti Bratislava-Rača Mgr. Michala Drotována
 
Poslanci:
Ing. Milada Dobrotková, MPH,; Mgr. Ján Polakovič; Ing. Miloslav Jošt; JUDr. Marián Vulgan; Mgr. Monika Luknárová; JUDr. Juraj Madzin; Miloš Máťuš; Ing. Róbert Pajdlhauser;  Ing. Ján Lipiansky; Ivan Vrana.
 Za volebný obvod číslo 2 v priestoroch:

Krasnianskej besedy na Kadnárovej ulici č.19

Poslanci:
doc. Ing. arch. Milan Andráš PhD; Mgr. Lenka Antalová Plavuchová; Robert Hammer.
 

Za volebný obvod číslo 3 v priestoroch:

Kultúrneho strediska Impulz, Dopravná 22

Poslanci:
doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.; Dominik Vrba.
 
 
Tešíme sa na Vašu účasť