Poslanecký deň: 5. 10. 2020

Obrázok ku správe: Poslanecký deň: 5. 10. 2020
02.10.2020 - Oznamy

Poslanci Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača vás pozývajú na stretnutie dňa 5. 10. (pondelok) o 18:00. Poslanecký deň sa bude konať za dodržania všetkých aktuálnych hygienických opatrení.

Za volebný obvod číslo 1 v priestoroch:

Kultúrneho strediska na Žarnovickej ulici
 
Poslanci:
Ing. Milada Dobrotková, MPH,; PhDr. Ján Polakovič; Ing. Miloslav Jošt; JUDr. Marián Vulgan; Mgr. Monika Luknárová; JUDr. Juraj Madzin; Miloš Máťuš; Ing. Róbert Pajdlhauser;  Ing. Ján Lipiansky; Ivan Vrana.
 Za volebný obvod číslo 2 v priestoroch:

Krasňanskej besedy na Kadnárovej ulici č.19

Poslanci:
doc. Ing. arch. Milan Andráš PhD; Mgr. Lenka Antalová Plavuchová; Robert Hammer.
 

Za volebný obvod číslo 3 v priestoroch:

Kultúrneho strediska Impulz, Dopravná 22

Za účasti starostu mestskej časti Bratislava-Rača Mgr. Michala Drotována


Poslanci:
doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.; Dominik Vrba.
 
 
Tešíme sa na Vašu účasť.
 


Prosím všetkých účastníkov, aby dodržiavali aktuálne hygienické nariadenia. Vstup bude umožnený len osobám v rúšku, alebo inak vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami. Pri vstupe do priestoru je návštevník povinný použiť dezinfekciu rúk. 

Buďte zodpovedný - ak máte príznaky akútneho respiračného ochorenia (kašeľ, horúčka, bolesť hrdla, bolesť svalov,...) ste povinný zostať v domácej izolácii. 

Organizátor má právo nevpustiť do priestoru podujatia osobu s telesnou teplotou vyššou ako 37,2°C, prípadne z kapacitných dôvodov.

Na podujatí platí zákaz podávania rúk.

Ďakujeme, že sa správate zodpovedne.