Povedačky z gazdovského dvora - Pštros Emanuel

02.07.2020 - Oznamy

Milí Račania, srdečne by sme Vás chceli pozvať k zážitkovému čítaniu Gazdovských príbehov s Janou Moravskou. Rozprávanie príbehu prepletené hrami, tvorením a hravým učením bude prebiehať v knižnici kultúrneho strediska Žarnovická.

"Príbehy vznikli, ako inak pri uspávaní vlastných detí. Starší (vtedy 4 roky) miloval čítať si na dobrú noc. Mladší (vtedy 1,5 roka) miloval tiež knižky, ale problém bol, že on si ich chcel čítať sám, ukazovať zvieratká a veci. Čítanie textu ako takého ho nebavilo. Mama musela niečo vymyslieť..." Jana Moravská

Miesto konania: Obecná záhrada, Alstrova 249
Čas: 10.30 hod.
Pre deti od 3 - 6 rokov
Vstup: Voľný

Tešíme sa na vás.

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti. Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Rača a v periodiku Račiansky výber, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácii o podujatiach, v súlade s §12 ods., 3 zákona číslo 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.