Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva