Pozor na falošných sčítacích asistentov

Obrázok ku správe: Pozor na falošných sčítacích asistentov
22.02.2021 - Oznamy

Upozorňujeme, že asistované sčítanie sa odohrá v období medzi 1. 4. a 31. 10. 2021, podľa pandemickej situácie. Momentálne prebieha elektronické sčítanie, počas ktorého sa občan/obyvateľ sčíta sám elektronicky. O asistovanom sčítaní bude Štatistický úrad, ako aj mestská časť, vopred riadne informovať na všetkých svojich oficiálnych komunikačných kanáloch. V súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov sa objavili prípady, keď dôchodcov telefonicky kontaktovali podvodníci vydávajúci sa za sčítacích komisárov. 

Do svojich príbytkov nevpúšťajte nikoho, kto sa vydáva za sčítacieho asistenta pred 1. 4. 2021. Asistované sčítanie obyvateľov sa začne až 1. apríla a dôchodca oň musí požiadať sám.

Každý mobilný asistent sčítania sa zároveň bude preukazovať preukazom asistenta sčítania. Presný dátum, kedy bude asistent v danom meste alebo obci, bude navyše dopredu oznámený. Informácie týkajúce sa sčítania obyvateľov môže verejnosť získať každý deň v čase od 8:00 do 20:00 na telefónnom čísle 02/20 92 49 19.