Pozor na obmedzenia na ulici Pri vinohradoch

Obrázok ku správe: Pozor na obmedzenia na ulici Pri vinohradoch
26.07.2021 - Oznamy

Práce na skvalitnení dopravnej infraštruktúry začnú už v utorok 27.7. Milí obyvatelia,

už v utorok 27.7. začnú rozsiahle stavebné práce na oprave vozovky, chodníka aj obrubníkov na ulici Pri vinohradoch. Práce začnú od Námestia Andreja Hlinku (kruhový objazd) severným smerom až po Pri vinohradoch 175.

Opravená bude cesta, chodník aj obrubníky. Koniec rekonštrukčných prác magistrát hlavného mesta Bratislavy stanovil na 5. septembra. V mieste vstupov do objektov budú zriadené dočasné lávky. Zároveň, pri realizácii úsekov v miestach križovatiek bude doprava riadená oprávnenou osobou.

Rekonštrukcia prebehne v troch fázach.
Počas prvých dvoch fáz bude ulica prejazdná len jednosmerne:

1. fáza - oprava pravej strany vozovky.
2. fáza - oprava ľavej strany vozovky (strana pri povovare Ábel)
3. fáza - tu následne zabezpečí mestská časť Rača - oprava chodníka za prícestnou zeleňou - komunikácia bude už vtedy obojsmerne spustená

Prosíme, dbajte na dočasné dopravné značenie a zároveň sa ospravedlňujeme za vzniknuté obmedzia, zvýšený hluk a prašnosť.