POZVÁNKA k tvorbe nového Komunitného plánu sociálnych služieb

Obrázok ku správe: POZVÁNKA k tvorbe nového Komunitného plánu sociálnych služieb
14.10.2019 - Oznamy

Mestská časť Bratislava-Rača si Vás dovoľuje pozvať na stretnutie k tvorbe nového Komunitnému plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Rača na obdobie rokov 2020-2024 (KPSS)., Stretnutia sa zúčastnia zamestnanci oddelenia pre sociálne veci, členovia Komisie sociálnej a bytov a spracovatelia KPSS, ktorí Vám radi odpovedia na Vaše otázky.
 
Stretnutie k tvorbe  KPSS sa uskutoční dňa 23. 10. 2019 (streda) o 16:00 hod. v Kultúrnom stredisku Žarnovická na Žarnovickej ulici 7, Bratislava.
 
Pozývame občanov, zástupcov občianskych združení, neziskových organizácií pôsobiacich v našej mestskej časti, čiže všetkých, ktorí chcú prispieť k zefektívneniu fungovania sociálnych služieb v našej MČ.

Tešíme sa na Vašu účasť.