Pozvánka - Komunitný plán sociálnych služieb

Obrázok ku správe: Pozvánka - Komunitný plán sociálnych služieb
13.09.2018 - Oznamy

Referenti oddelenia pre sociálne veci miestneho úradu a členovia Komisie sociálnej a bytovej pri MZ Vás srdečne pozývajú na ďalšie stretnutie k realizácii plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb na území MČ Bratislava-Rača na obdobie rokov 2017 – 2019 a prípravy nového Komunitného plánu sociálnych služieb MČ na roky 2020 - 2025. Stretnutie sa uskutoční v stredu dňa 19.09.2018 o 16,00 hod. v Kultúrnom stredisku Žarnovická.

Pozývame občanov, zástupcov občianskych združení, neziskových organizácií pôsobiacich v našej mestskej časti, čiže všetkých, ktorí chcú prispieť k zefektívneniu fungovania sociálnych služieb v našej MČ.
 
Tešíme sa na Vašu účasť.