Pozvánka na Jablkové hodovanie 2019

Obrázok ku správe: Pozvánka na Jablkové hodovanie 2019
24.09.2019 - Podujatia

Gazdinky, pekárky ale aj naši najmenší. Príďte si spraviť skvelý deň. Pod záštitou Bratislavskej župy sa koná v sobotu 5. októbra vo viacerých mestách a obciach už 12. ročník Jablkového hodovania. A Rača nemôže chýbať! Prijmite pozvanie a príďte v sobotu  5. októbra od 10.00 h do 13.00 h na parkovisko pred Nemecký kultúrny dom.

Budete si môcť pochutnať na domácich jablkových koláčikoch, či iných jablkových dobrotách.

Čaká na vás aj súťaž O Najväčšie vypestované jablko v regióne Rača, do ktorej sa môžete zapojiť tak, že svoje produkty prinesiete priamo v sobotu o 9.00 h pred Nemecký kultúrny dom.

Odbrná porota vyberie „Najlepší jablkový koláč“ .

V kultúrnom programe sa vám predstaví DFS Malinky a tanečný súbor Butterfly, deti zo ZUŠ Vrbenského, tanečná skupina H&T Dance Groupe a Lianka Grolmusová.

Pre deti sú pripravené tvorivé dielne, pod odborným dohľadom Oľgy Plačkovej, kde si budú môcť namaľovať, či vyrobiť jabĺčka. Najkrajšie práce budú ocenené.

Gazdinky Rače, spolky a organizácie, ktoré majú záujem zapojiť sa do Jablkového hodovania, napiecť koláčiky a predávať ich na Jablkovom hodovaní, sa môžu prihlásiť na odd. kultúry na č.t. 02/49112438,  0911 881 389 alebo mailom na katarina.dobiasova@raca.sk.  

Jablká na pečenie poskytne zadarmo sponzor podujatia firma Dobré jablká.