Pozvánka pre zástupcov klubov a spolkov pôsobiacich na území MČ Rača

13.02.2018 - Oznamy

Milí priatelia, v mene pána starostu MČ Bratislava – Rača Petra Pilinského vás pozývame na Informačný seminár, ktorého cieľom je informovať vás o možnostiach čerpania finančných prostriedkov z rôznych grantov, fondov a dotačných systémov v roku 2018. Seminár bude budúci pondelok 19.2. od 9,00 do 12,00 v Obecnom dome, zasadačka na 1. pochodí. Budú prezentované možnosti na čo všetko, v akom rozsahu, z akých inštitúcií a v akých termínoch je možné čerpať finančné prostriedky pre činnosť občianskych združení, klubov a spolkov. Účasť potvrdila aj zástupkyňa Európskeho kontaktného bodu na Slovensku - Želmíra Gerová.

Za každé Občianske združenie je možná účasť iba jedného zástupcu.

Prihlásiť sa môžete TU

Z organizačných a kapacitných dôvodov si vás dovoľujeme požiadať o potvrdenie vašej účasti do piatku 16.2.2018 do 11,00 hod.

Účasť na seminári je bezplatná!!!

PROGRAM:

1.     ÚVODNÉ SLOVO - privítanie starostom Mgr. Petrom Pilinským

2.     PREZENTÁCIA  GRANTOVÝCH PROGRAMOV EÚ - Mgr. Želmíra Gerová, Európsky kontaktný bod Slovensko

3.     DOTAČNÝ SYSTÉM MČ BRATISLAVA – Rača (VZN 7/2017)
- Podmienky, postup a spôsob  pre poskytovanie dotácií - Ing. Peter Semanco
- Možnosti využitia poskytovania dotácií - Ing. Monika Debnárová

4.     PREHĽAD O MOŽNOSTIACH ČERPANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z INÝCH ZDROJOV NA PODPORU AKTIVÍT OBČIANSKYCH ZDRUŽENÍ A SPOLKOV SO ZAMERANÍM NA OBLASTI:
- udržiavania kultúrneho dedičstva
- mládeže a športu
- vzdelávania
- cezhraničnej spolupráce
- ochrany životného prostredia
- podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti

5.     DISKUSIA

kontakt: Monika Debnárová, tel.: 0905 418 507, monika.debnarova@raca.sk