Pozývame vás na otvorenie nového ihriska v Krasňanoch!

Obrázok ku správe: Pozývame vás na otvorenie nového ihriska v Krasňanoch!
11.10.2018 - Oznamy

Vážení občania, mestská časť Rača vás v piatok 19. októbra 2018 pozýva na slávnostné otvorenie nového multifunkčného detského ihriska v Krasňanoch pri zdravotnom stredisku na Hubeného ulici. Príďte si 19. októbra vyskúšať nové ihrisko plné hracích prvkov a atrakcií. Ak si chcete aj zasúťažiť, prihlásiť sa môžete rovno na mieste. Tešíme sa na každého z vás!


Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy a fotografie, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti.
Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Rača a v periodiku Račiansky výber, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácií o podujatiach, v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.