Pozývame Vás na verejnú diskusiu k revitalizácii NKD, v stredu 14.2. o 16.00 hod v NKD

Obrázok ku správe: Pozývame Vás na verejnú diskusiu k revitalizácii NKD, v stredu 14.2. o 16.00 hod v NKD
13.02.2018 - Oznamy

V pondelok 15. januára sa na miestnom úrade na Kubačovej ulici 21 začala výstava súťažných návrhov revitalizácie Nemeckého kultúrneho domu. Výstava potrvá do 13. februára, následne prebehne verejná diskusia. Ak si chcete podrobnejšie pozrieť súťažné architektonické návrhy možnej revitalizácie Nemeckého kultúrneho domu, teraz je na to ten správny čas. Všetky návrhy sú momentálne vystavené na miestnom úrade na Kubačovej ulici 21 a sú prístupné verejnosti. Výstava jednotlivých architektonických návrhov trvá od 15. januára do 13. februára, pričom 5. februára sa uskutoční vernisáž.

Deň po skončení výstavy, teda 14. februára o 16. hodine sa v Nemeckom kulrúnom dome uskutoční na túto tému verejná diskusia, na ktorú sú pozvaní tvorcovia jednotlivých projektov a členovia odbornej poroty - Doc. Ing. arch. Milan Andráš, vicestarosta Rače Rasťo Žitný, Ing. arch. Miroslav Minca a Ing. arch. Pavol Pokorný a predseda poroty Mgr. arch. Miloš Juráni. 

Práve odborná porota začiatkom decembra hodnotila siedem súťažných návrhov, pričom za víťaza súťaže jednomyseľne zvolila návrh číslo 2. "Tento návrh okrem iného spĺňal funkčné súvislosti a s minimálnymi zmenami rozvíja myšlienku vinárstva a vhodne sprístupňuje atraktívne pivničné priestory novým vstupom do fasády budovy z námestia,“ povedal predseda poroty Miloš Juráni a doplnil: „Všetky funkcie sú samostatné a prístupné priamo z námestia, vďaka presunutiu garáži do podzemia ostáva námestie voľné pre ďalšie voľnočasové aktivity."


„Som rád, že máme v rukách takýto ideový návrh riešenia doteraz aj nevyužívaných priestorov NKD. Všetky projekty nám slúžia ako inšpirácia. Začiatkom roku plánujem zorganizovať stretnutie s poslancami, aby sme si návrhy prešli a dohodli sa, čo ďalej. Finálna realizácia revitalizácie NKD nemusí byť uskutočnená presne podľa predloženého projektu, môžeme si vybrať len časť projektu, ktorá sa nám ako samospráve bude s ohľadom na všetky aspekty hodiť, prípadne môžeme jednotlivé časti projektov kombinovať. Akonáhle budeme mať s poslancami konkrétny plán, uskutočníme aj verejné prerokovanie,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský.