Pracovný denník strediska čistoty

Pracovníci strediska čistoty MiÚ Bratislava-Rača každý deň riešia poriadok v uliciach Rače, Krasňan a Východného. Tu si môžete pozrieť, kde a čo v ktorý deň robili.

20. 1. 2020

 • hrabanie, zametanie a odvoz lístia - Cyprichova ulica
 • odvoz halúz - Cígeľská a Žarnovická ulica
 • čistenie detského ihriska - Na Pasekách
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


16. 1. 2020

 • hrabanie, zametanie a odvoz lístia - Hubeného a Cyprichova ulica
 • odvoz halúz - Cígeľská a Žarnovická ulica
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


15. 1. 2020

 • posýpanie a solenie chodníkov a ciest
 • hrabanie, zametanie a odvoz lístia - okolie Miestneho úradu a Cyprichova ulica
 • odvoz halúz - Rača
 • prepravné práce v súvislosti s voľbami
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


14. 1. 2020

 • posýpanie a solenie chodníkov a ciest
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


13. 1. 2020

 • hrabanie a zametanie lístia - Cyprichova ulica
 • sťahovacie práce
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


10. 1. 2019

 • odvoz halúz - Cígeľská ulica
 • hrabanie a zametanie lístia - Cígeľská ulica
 • pílenie vianočného stromčeka
 • sťahovacie práce
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


9. 1. 2019

 • odvoz halúz - Kadnárova ulica
 • hrabanie a zametanie lístia - Hečkova, Strelkova a Kadnárova ulica
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


8. 1. 2020

 • odvoz halúz a zametanie lístia - Hečkova a Strelkova ulica
 • recyklácia papiera a plastov v zbernom dvore
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


7. 1. 2020

 • odvoz halúz - Hečkova, Hubeného, Kadnárová a Gelnická ulica
 • odvoz papiera a plastov
 • zbieranie odpadkov - Rača
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


31.12.2019

 • montovanie stánkov, upratovanie a čistenie – Dopravná ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov
30.12.2019
 • odvoz halúz a čistenie – Cíigeľská ulica
 • likvidácia papiera a plastov - zberný dvor
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

20.12.2019

 • hrabanie, zametanie a nakladanie lístia – Sadmelíjská ulica a Karpatské námestie
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

19.12.2019

 • hrabanie, zametanie a nakladanie lístia – Sadmelíjská ulica a Úžiny
 • odvoz halúz – Cígeľská ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

18.12.2019

 • hrabanie, zametanie a nakladanie lístia – Kadnárova ulica a Úžiny
 • odvoz halúz – Závadská ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

17.12.2019

 • hrabanie, zametanie a nakladanie lístia - Kadnárova a Cyprichova ulica
 • výrub stromov – Rača a Krasňany
 • odvoz halúz - Rača a Krasňany
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

16.12.2019

 • hrabanie, zametanie a odvoz lístia – Kadnárová ulica
 • demontáž tabúľ - Rača a Rendez
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

11.12.2019

 • hrabanie, zametanie a odvoz lístia – Kadnárová ulica (detské ihrisko)
 • odvoz halúz – Kadnárová ulica
 • triedenie zberového odpadu
 • montáž dlažby - škola Tbiliská
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

10.12.2019

 • hrabanie, zametanie a nakladanie lístia – Hubeného a Kadnárová ulica
 • odvoz papiera a plastov
 • montáž dlažby - škola Tbiliská
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

9.12.2019

 • hrabanie, zametanie a nakladanie lístia – Kadnárová ulica
 • odvoz halúz – Tbiliská, Novohorská a Kadnárová ulica
 • montáž dlažby - škola Tbiliská
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


4.12.2019

 • Odvoz konárov po orezoch -  Tbiliská ulica
 • Hrabanie a zametanie lístia Horná ulica + okolie
 • Zbieranie odpadkov Rača + Krasňany
 • Zber psích exkrementov
 • Vysýpanie košov
 • Rozvoz soli do objektov v správe MČ Bratislava-Rača
 • Sťahovacie práce pre MiÚ

3.12.2019

 • zbieranie odpadkov – Rača
 • orez a úprava ruží – Tbiliská ulica
 • ukladanie dlažby – Tbiliská ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

2.12.2019

 • odhŕňanie snehu, čistenie ulíc - Rača, Rendez a Krasňany
 • odvoz odpadkov - Rača
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

29.11.2019

 • hrabanie, zametanie lístia - Alstrova ulica
 • príprava zimnej techniky
 • odvoz halúz - Tbiliská ulica
 • vysýpanie košov

28.11.2019

 • hrabanie, zametanie lístia – Detvianska ulica
 • odvoz halúz - Tbiliská ulica
 • montáž dlažby – Tbiliská ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

27.11.2019

 • zelený taxík
 • hrabanie, zametanie lístia a čistenie vpustí – Hagarova a Kadnárová ulica
 • montáž dlažby – Tbiliská ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

26.11.2019

 • odvoz papiera a plastov
 • hrabanie, zametanie lístia a odvoz – jasle Tbiliská
 • hrabanie, zametanie lístia – Hagarova ulica
 • montáž dlažby – Tbiliská ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

25.11.2019

 • hrabanie, zametanie lístia – Úžiny a Novohorská ulica
 • zbieranie odpadkov – Rača
 • montáž dlažby – Tbiliská ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

22.11.2019

 • hrabanie, zametanie lístia – Novohorská ulica
 • čistenie MHD zastávok
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

21.11.2019

 • hrabanie, zametanie lístia – Novohorská ulica
 • odvoz konárov - Karpatské Námestie a Kadnárova ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

20.11.2019

 • zelený taxík
 • zbieranie halúz - Komisárky
 • hrabanie lístia  - Novohorská a Plickova ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

19.11.2019

 • hrabanie trávy, lístia a konárov - Kafendova a Plickova ulica
 • odvoz odpadu – Žabí Majer
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

18.11.2019

 • zametanie chodníkov, hrabanie lístia – Park J.M.Hurbana, Mudrochova a Kafendova ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

15.11.2019

 • hrabanie a zametanie lístia - Závadská a Detvianska ulica
 • sťahovanie a čistenie pivníc – Kadnárová 
 • zametanie a čistenie – Popolná ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

14.11.2019

 • strihanie kríkov, zametanie a čistenie – Popolná ulica
 • odvoz halúz – Novohorská a Plickova ulica
 • zbieranie odpadkov – Rača a Krasňany
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

13.11.2019

 • sťahovanie – Rača, Žarnovická a Nemecký Kultúrny Dom
 • zelený taxík
 • zbieranie odpadkov – Rača a Krasňany
 • hrabanie a zametanie lístia – Rača a Krasňany
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

12.11.2019  

 • odvoz papiera a plastov
 • kosenie, hrabanie a zametanie lístia - Jurkovičova a Plickova ulica
 • strihanie kríkov a hrabanie lístia – Žarnovická ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

11.11.2019  

 • kosenie - Pri Vinohradoch a Alstrova ulica
 • odvoz halúz - Komisárky, Karpatské Námestie a Krasňany
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

8.11.2019  

 • kosenie, hrabanie a zametanie lístia – Závadská, Cígeľská a Žarnovická
 • zbieranie odpadkov - Rača
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

7.11.2019  

 • upratovanie detských ihrísk – Rača, Krasňany a okolie
 • hrabanie a zametanie lístia – Rača, Krasňany a okolie
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

6.11.2019 

 • upratovanie detských ihrísk - Krasňany
 • zametanie lístia - Krasňany
 • zelený taxík
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

5.11.2019  

 • odvoz halúz – Karpatské námestie
 • príprava a údržba priestorov a zariadení
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

4.11.2019

 • kosenie, hrabanie lístia – Závadská ulica, Park J.M.Hurbana  
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

31.10.2019

 • kosenie, zber lístia a strihanie kríkov – Závadská ulica, Park J.M.Hurbana
 • zbieranie odpadkov - Rača
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov
28.10.2019
 • kosenie, strihanie kríkov, hrabanie lístia – Karpatské Námestie
 • kosenie, strihanie kríkov, hrabanie lístia Tbiliská – Zdravotné stredisko
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

25.10.2019

 • kosenie, strihanie kríkov, hrabanie lístia a úprava detských ihrísk – Karpatské Námestie
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

24.10.2019

 • kosenie – cyklotrasa Jurava a Karpatské Námestie
 • hrabanie lístia – Karpatské námestie, Pri Vinohradoch, Detvianska, Hubeného ulica a Krasňany
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

23.10.2019

 • kosenie – Výhonská ulica a za Polygrafickým učilišťom
 • strihanie kríkov – Výhonská ulica
 • čistenie ihrísk – Závadská, Cígeľská a Tbiliská ulica
 • zelený taxík
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

22.10.2019

 • kosenie – Hagarova ulica
 • zametanie a odvoz lístia – Detvianska ulica, Park J.M.Hurbana a Krasňany
 • čistenie rigolu – Stupavská ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

21.10.2019

 • kosenie – Hagarova ulica
 • strihanie kríkov – Kadnárová ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov
18.10.2019
 • kosenie – Hagarova ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

17.10.2019

 • kosenie – Kadnárová a Hagarova ulica
 • strihanie kríkov – Kadnárová ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

16.10.2019

 • kosenie – Pekná Cesta, Horná a Hagarova ulica
 • zelený taxík
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

15.10.2019

 • kosenie – Pekná Cesta
 • odvoz papiera a plastov
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

14.10.2019

 • kosenie – Pekná Cesta a Hubeného ulica
 • strihanie kríkov - Tbiliská a Kadnárová ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

11.10.2019

 • kosenie – Pekná Cesta
 • čistenie odvodňovacieho rigolu – Stupavská ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov
10.10.2019
 • kosenie – Kadnárová ulica
 • odvoz halúz – Rača, Rendez a Krasňany
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov
9.10.2019
 • kosenie – Kadnárová ulica
 • odvoz halúz – Karpatské Námestie
 • zelený taxík
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

8.10.2019

 • kosenie – Kadnárová ulica
 • strihanie kríkov a stromov – Sadmelíjska ulica a Karpatské Námestie
 • orez vyschnutých stromov – Novohorská a Hečkova ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

7.10.2019

 • kosenie – Cyprichova ulica
 • strihanie kríkov – Cyprichova ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

4.10.2019

 • kosenie – Kadnárová, Černockého a Cyprichova ulica
 • odvoz halúz
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov
 
3.10.2019
 • kosenie – Kadnárová ulica
 • pílenie stromov a odvoz halúz – Hubeného uilca a Karpatské námestie
 • odvoz skládok
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

2.10.2019

 • kosenie – Hečkova a Kadnárová ulica
 • odvoz skládok a zber halúz
 • zelený taxík
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov
1.10.2019
 • kosenie – Rendez
 • odvoz papiera a plastov
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

30.9.2019

 • kosenie – pri Šajbách a Dopravná ulica
 • odvoz smetia z amfiteátra
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


27.9.2019

 • kosenie – Rendez, Sklabinbská, Dopravná ulica a Šajby
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov
 28.9.2019
 • kosenie – Rendez
 • odvoz halúz a odstraňovanie skládok
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

23.9.2019 

 • kosenie – Plickova ulica a okolie

 • zber psích exkremetov

 • vysýpanie košov

19.9.2019

 • kosenie – Kafendova ulica a okolie

 • zber psích exkrementov

 • vysýpanie košov

18.9.2019

 • kosenie – Mudrochova ulica a okolie

 • zelený taxík

 • zber psích exkrementov

 • vysýpanie košov


17.9.2019

- čistenie ulíc, zbieranie odpadkov a upratovanie po Vinobraní
- prevoz stolov, demontáž stánkov z amfiteátra - odvoz dočasných kontajnerov z NKD a obecnej záhrady
- likvidácia a separácia odpadu
- odvoz papieru a plastov
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

16.9.2019

- čistenie ulíc a upratovanie po Vinobraní
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

9. - 13.9.2019

- upratovanie, čistenie ulíc pred Vinobraním - Kubačova, Detvianska, Barónka, Plickova, Mudrochova, Alstrova, Knižkova dolina, amfiteáter a obecná záhrada
- kosenie
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

6.9.2019

- kosenie - Cígeľska a Závadská ulica
- montáž prvkov a natieranie ihrísk
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

5.9.2019

- kosenie - Pri Kolíske a Žarnovická ulica
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

4.9.2019

- kosenie Tbiliská + jasle
- odvoz BRO po brigádach
- polievanie: Rača, Rendez a Krasňany
- sťahovanie nábytku NKD
- zelený taxík
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

3.9.2019

- kosenie - Tbiliská a okolie
- odvoz papiera a plastov
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov 

2.9.2019

- kosenie - Komisárky
- odpratávanie nábytku z Kúrie
- upratovanie a čistenie ulíc: Rača, Rendez a Krasňany
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

30.8.2019

- kosenie - Tbiliská a okolie
- polievanie: Rača, Rendez a Krasňany
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

28.8.2019

- kosenie - obecná záhrada
- upratovanie parku J.M.Hurbana a námestia A. Hlinku
- zber psích exkrementov
- polievanie – Rača, Rendez a Krasňany
- vysýpanie košov

26.8.2019

- čistenie rigolov - Alstrova, Stupavská ulica a okraje ciest, Lisovňa - vpuste a retenčnej nádrže a zametanie cesty
- odstraňovanie buriny - Kubačova a okolie úradu + schody
- zber psích exkrementov
- polievanie – Rača, Rendez a Krasňany
- vysýpanie košov

23.8.2019

- upratovanie detských ihrísk
- kosenie - Jurava a obecná záhrada
- zber psích exkrementov
- polievanie – Rača, Rendez a Krasňany
- vysýpanie košov

22.8.2019

- čistenie ulíc
- úprava - Komisárky a Jurava
- odvoz haluz z Krasňan
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

21.8.2019

- zelený taxík
- upratovanie ihrísk, šmyrglovanie lavičiek
- čistenie krajnice a chodníku Popolná ulica
- rozoberanie chodníka – Pri Šajbách
- odstraňovanie popadaných halúz a stromov – Krasňany a Rača
- polievanie – Rača, Rendez a Krasňany
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

20.8.2019

- zber papiera a plastov
- čistenie krajnice Popolná ulica
- rozoberanie chodníka – Pri Šajbách
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

19.8.2019

- upratovanie Amfiteáter
- úprava detských ihrísk Krasňany, Východné
- zber psích exkrementov
- polievanie – Rača, Rendez a Krasňany
- vysýpanie košov
- pomocné a sťahovacie práce – Miestny úrad Rača – Kubačova ul.


15.8.2019

- kosenie –Obecná záhrada
- úprava – Detvianska ulica
- úprava detských ihrísk Krasňany
- zber psích exkrementov
- polievanie – Rača, Rendez a Krasňany
- vysýpanie košov

12.8.2019

- kosenie – Pekná cesta
- úprava ihrísk – Rača
- strihanie kríkov – Pekná cesta
- odvoz postrihaných konárov – Hagarova a Kadnárová ulica
- polievanie – Rača, Rendez a Krasňany
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

8.8.2019

- strihanie kríkov – Kadnárová ulica
- úprava – Detvianska ulica
- polievanie – Rača, Rendez a Krasňany
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

7.8.2019

- likvidácia pneumatík a smetí zo zberného dvora
- úprava kríkov – Detvianska ulica
- strihanie kríkov – Černockého, Cyprichova a Kadnárová ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

6.8.2019

- kosenie – za Polygrafickým učilišťom a Knižkova dolina
- úprava Amfiteátru
- odvoz papiera a plastov
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

5.8.2019

- kosenie – Hrušková ulica a za Polygrafickým učilišťom
- polievanie – Rača, Rendez a Krasňany
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

2.8.2019

- kosenie – obecná záhrada aj úprava, Hagarova ulica
- strihanie kríkov – Hubeného ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

1.8.2019

- kosenie – obecná záhrada aj úprava, Hagarova ulica
- strihanie kríkov – Hubeného a Černockého ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

29.7.2019

- kosenie – Pekná cesta a Kadnárova ulica
- orez suchých kríkov a stromov – Detvianska a Kubačova ulica
- zbieranie odpadkov - Rača
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

26.7.2019

- strihanie kríkov – Hubeného ulica
- polievanie: Rača, Rendez a Krasňany
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

25.7.2019

- kosenie – Kadnárova ulica
- strihanie kríkov – Hubeného ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

24.7.2019

- kosenie – Kadnárova ulica
- zelený taxík
- polievanie: Rača, Rendez a Krasňany
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

23.7.2019

- kosenie – Cyprichova ulica
- strihanie kríkov – Cyprichova ulica
- odvoz papiera a plastov
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

22.7.2019

- kosenie – Cyprichova ulica
- strihanie kríkov – Cyprichova ulica
- polievanie: Rača, Rendez a Krasňany
- odvoz odpadu zo skládok na Pántoch
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

19.7.2019

- kosenie – Kadnárova, Černockého ulica a Obecná záhrada
- upratovanie amfiteátra
- polievanie: Rača, Rendez a Krasňany
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

18.7.2019

- kosenie – Kadnárova ulica
- strihanie kríkov – Rustaveliho, Detvianska a Hubeného ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

17.7.2019

- kosenie – Hečkova ulica
- zelený taxík
- polievanie – Rača, Rendez a Krasňany
- strihanie kríkov – Cyprichova a Hubeného ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

16.7.2019

- kosenie – Kadnárova ulica
- strihanie živých plotov – Kadnárova a Hubeného
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

15.7.2019

- kosenie – Kadnárova a Hečkova ulica
- polievanie: Rača, Rendez a Krasňany
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

10.7.2019

- kosenie – Sadmelijska, Novohorská ulica úžiny
- polievanie – Rača, Rendez a Krasňany
- strihanie kríkov – Cyprichova ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

9.7.2019

- kosenie – Novohorská a Plickova ulica
- zber papiera a plastov
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

8.7.2019

- kosenie – Plickova ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

28.6.2019

- kosenie – Alstrova, Jurkovičova a Mudrochova ulica
- polievanie – Rača, Rendez a Krasňany
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

27.6.2019

- kosenie – Rendez – Sklabinská ulica, Pri Šajbách, Dopravná, Na Pasekách
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

26.6.2019

- kosenie – Rendez – Sklabinská ulica, Pri Šajbách, Dopravná, Na Pasekách
- zelený taxík
- polievanie – Rača, Rendez a Krasňany
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

25.6.2019

- kosenie – Rendez – Sklabinská ulica, Pri Šajbách, Dopravná, Na Pasekách
- odvoz papiera a plastov
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

24.6.2019

- kosenie – Žarnovická ulica a Pri Vinohradoch
- polievanie – Rača, Rendez a Krasňany
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

21.6.2019

- kosenie – Závadská, Cígeľská a Žarnovická ulica
- polievanie – Rača, Rendez a Krasňany
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

20.6.2019

- kosenie – Závadská ulica, Víťazná ulica – park, obecná záhrada
- odvoz skládky zo Žabieho Majeru  
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

19.6.2019

- kosenie – Tbiliská a Závadská ulica  
- orez kríkov - Karpatské námestie, Hečkova a Sklabinská ulica
- polievanie – Rača, Rendez a Krasňany
- zelený taxík
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

18.6.2019

- kosenie – Tbiliská ulica a cyklotrasa (Púchovská ulica)
- likvidácia skládky – Popolná ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

11.6.2019

- kosenie – Pekná cesta a Kadnárová ulica
- odvoz papieru a plastov
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

10.6.2019

- kosenie – Pekná cesta a Kadnárová ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

6.6.2019

- kosenie – Kadnárová ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

5.6.2019

- kosenie – Kadnárová ulica
- montáž nových košov – Rača a Krasňany
- zelený taxík
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

4.6.2019

- kosenie – Pekná Cesta, Hubeného a Kadnárová ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

3.6.2019

- kosenie – Pekná Cesta, Hubeného a Cyprichova ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

31.5.2019

- kosenie – Cyprichova ulica
- úprava amfiteátra k MDD
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

30.5.2019

- odstraňovanie padnutých haluzí – Krasňany
- upratovanie amfiteátru
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

29.5.2019

- zelený taxík
- kosenie – Cyprichova ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

28.5.2019

- zrezávanie popadaných a vyschnutých stromov – Tbiliská a Hubeného ulica
- kosenie – Cyprichova ulica
- odvoz papiera a plastov
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

23.5.2019

- čistenie vpustí – Hubeného ulica (pri Zdravotnom stredisku)
- odvoz halúz – Dopravná a Sklabinská ulica
- kosenie – Dopravná a Sklabinská ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

22.5.2019

- odvoz a likvidácia čiernych skládok – Rača, Krasňany a Rendez
- zelený taxík
- vysýpanie košov

21.5.2019

- kosenie - Tbiliská ulica a Rendez
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

20.5.2019

- odvoz halúz -  škôlka Novohorská, Rača, Krasňany a Rendez
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

17.5.2019

- kosenie – obecná záhrada, Šajby – Sklabinská ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

15.5.2019

- kosenie – okolie zberného dvoru a haluzoviska - Rendez
- odstraňovanie popadaných stromov a halúz – Krasňany a Rača
- zelený taxík
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

14.5.2019

- kosenie – Na Pasekách a Strelkova ulica
- zrezávanie stromov v Krasňanoch
- odvoz nábytku z Miestneho úradu
- odvoz papiera a plastov
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

13.5.2019

- kosenie – Úžiny a Sadmelijska ulica
- odpratávanie popadaných stromov v Krasňanoch
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

7.5.2019

- kosenie – Mudrochova, Kafendova a Plickova ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

6.5.2019

- upratovanie ulíc a zbieranie odpadkov – Alstrova, Detvianska, Jurkovičova a Kubačova ulica, Knižkova dolina, parkovisko nad amfiteátrom
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

3.5.2019

- úprava ulíc a zbieranie odpadkov – Alstrova, Detvianska, Jurkovičova a Kubačova ulica, Knižkova dolina, parkovisko nad amfiteátrom
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

2.5.2019

- úprava ulíc a zbieranie odpadkov – Alstrova a Kubačova ulica
- zelený taxík
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

30.4.2019

- úprava ulíc a zbieranie odpadkov – Krasňany
- odvoz papiera a plastov
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

29.4.2019

- úprava ulíc a zbieranie odpadkov – Knižkova dolina a Jurkovičova ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

26.4.2019

- kosenie, strihanie kríkov, odvoz halúz – okolie Amfiteátra, Knižkova dolina a Alstrova ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

25.4.2019

- kosenie, strihanie kríkov, odvoz halúz – okolie parku pri Barónke, Mudrochova a Kubačova ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

24.4.2019

- zelený taxík
- kosenie, strihanie kríkov, odvoz halúz – okolie parku J.M Hurbana, Pri Vinohradoch a Detvianska ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

23.4.2019

- kosenie, strihanie kríkov, odvoz halúz – Cígeľská a Žarnovická ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

18.4.2019

- kosenie a strihanie kríkov – Tbiliská a Závadská ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

17.4.2019

- zelený taxík
- kosenie – Tbiliská (okolie zdravotného strediska a sídlisko) a Rustaveliho ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

16.4.2019

- odvoz papiera a plastov
- kosenie – Komisárky
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

15.4.2019

- úprava a strihanie kríkov – Detvianska ulica
- kosenie – Karpatské námestie
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

11.4.2019

- upratovanie, strihanie kríkov – Detvianska ulica
- zbieranie vecí po brigádach – Krasňany a ulica Jozefa Hagaru
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

10.4.2019

- odvoz vriec – na Pántoch
- upratovanie – Žarnovická ulica
- zbieranie vecí po brigadách – Rača a Krasňany
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

9.4.2019

- strihanie kríkov – park Hurbana, Detvianska a Gelnická ulica
- zbieranie odpadkov - Krasňany
- zbieranie vecí po brigadách – Rača, Krasňany a Rendez
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

8.4.2019

- zbieranie vecí po brigadách – Rača, Krasňany a Rendez
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

5.4.2019

- zametanie, hrabanie, orez kríkov - Krasňany a Hagarova ulica
- príprava strojov na letnú údržbu
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

4.4.2019

- zametanie, hrabanie - Krasňany a Pekná cesta
- úprava dvora na Pasekách
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

3.4.2019

- úprava dvora na Pasekách
- upratovanie, zametanie detských ihrísk - Paseky a Šajby
- úprava objektu  - Dopravná ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

2.4.2019

- odvoz papiera a plastov
- úprava kríkov - Pekná cesta
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

1.4.2019

- likvidácia po brigádach – Paseky, Kadnárová ulica
- dočisťovanie - Pekná cesta
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

26.3.2019

- čistenie, hrabanie a strihanie kríkov – Kadnárová ulica, Pekná cesta a detské ihriská
- odvoz kôp po brigádach: Rača, Krasňany a Rendez
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

25.3.2019

- čistenie, hrabanie a strihanie kríkov – Kadnárová ulica a detské ihriská
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

20.3.2019

- zametanie – Stupavská a Zlatá ulica
- odvoz zeminy z vyčisteného rigolu - Malé Krasňany
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

19.3.2019

- odvoz papiera a plastov
- zametanie – Alstrova ulica
- rezanie popadaných stromov – Plickova ulica
- zber rozfúkaných odpadkov
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

18.3.2019

- zametanie – Knižkova dolina a Stupavská ulica
- orez padnutých stromov - Plickova ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

15.3.2019

- strihanie a odvoz kríkov, hrabanie lístia, zametanie chodníkov, ihrísk, okolie bytoviek a parkovísk –Knižkova dolina, Stupavská a Alstrova ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

14.3.2019

- strihanie a odvoz kríkov, hrabanie lístia, zametanie chodníkov, ihrísk, okolie bytoviek a parkovísk – Piesková, Drozdová, Fongová, Popolná, Rudnícka, Na Medzi, Zvončeková, Chladná a Podkarpatská ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

13.3.2019

- strihanie a odvoz kríkov, hrabanie lístia, zametanie chodníkov, ihrísk, okolie bytoviek a parkovísk –Závadská ulica a chodník vedľa električkovej trate
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

12.3.2019

- strihanie a odvoz kríkov, hrabanie lístia, zametanie chodníkov, ihrísk, okolie bytoviek a parkovísk – Cígeľská a Žarnovická ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

11.3.2019

- strihanie a odvoz kríkov, hrabanie lístia, zametanie chodníkov, ihrísk, okolie bytoviek a parkovísk – Karpatské Námestie, Podbrezovská a Lisovňa
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

8.3.2019

- strihanie a odvoz kríkov, hrabanie lístia, zametanie chodníkov, ihrísk, okolie bytoviek a parkovísk – Kadnárová, Černockého a Cyprichova
- odstraňovanie haluzí na Cyprichovej ulici
- odstraňovanie vianočných stromčekov v Rači a Krasňanoch
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

7.3.2019

- strihanie kríkov, hrabanie lístia, zametanie chodníkov, ihrísk, okolie bytoviek a parkovísk – Kadnárová ulica
- odstraňovanie haluzí -  Šajby, Dopravná a Cyprichova ulica
- odstraňovanie vianočného stromčeka v Krasňanoch
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

6.3.2019

- strihanie kríkov, hrabanie lístia, zametanie chodníkov, ihrísk, okolie bytoviek a parkovísk – Hečkova a Kadnárová ulica
- likvidácia betónových skládok pri hangári na Rendezi
- čistenie kanálov – ulica Jozefa Hagaru
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

5.3.2019

- strihanie kríkov, hrabanie lístia, zametanie chodníkov, ihrísk, okolie bytoviek a parkovísk – Tbiliská a Mudrochova ulica
- odvoz papiera a plastov
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

4.3.2019

- strihanie kríkov, hrabanie lístia, zametanie chodníkov, ihrísk, okolie bytoviek a parkovísk – Rustaveliho ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

1.3.2019

- strihanie kríkov, hrabanie lístia, zametanie chodníkov, ihrísk, okolie bytoviek a parkovísk – Strelkova a Hečkova ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

28.2.2019

- strihanie kríkov, hrabanie lístia, zametanie chodníkov, ihrísk, okolie bytoviek a parkovísk – Strelkova a Hečkova ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

27.2.2019

- strihanie kríkov, hrabanie lístia, zametanie chodníkov, ihrísk, okolie bytoviek a parkovísk – Závadská ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

26.2.2019

- strihanie kríkov, hrabanie lístia, zametanie chodníkov, ihrísk, okolie bytoviek a parkovísk – Tbiliská a Závadská ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

25.2.2019

- strihanie kríkov, hrabanie lístia, zametanie chodníka a ihriska – Tbiliská ulica
- vyťahovanie koreňov zrezaných stromov – Tbiliská ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

21.2.2019

- úprava kríkov, strihanie, hrabanie lístia – Hečkova ulica
- čistenie odvodňovacích žľabov a rigolov – Stupavská ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

20.2.2019

- úprava kríkov, strihanie, hrabanie – Karpatské námestie a okolie
- čistenie odvodňovacích žľabov a rigolov – Alstrova ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

19.2.2019

- úprava kríkov, strihanie, hrabanie – Karpatské námestie
- odvoz papiera a plastov
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

18.2.2019

- čistenie odvodňovacích žľabov – Alstrova
- úprava kríkov, strihanie – Karpatské námestie
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

14.2.2019

- čistenie odvodňovacích žľabov – Detvianska a Pri Vinohradoch
- úprava kríkov – Mudrochova, Jurkovičova, popri Polygrafickom učilišti
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

13.2.2019

- čistenie MHD zastávok
- čistenie odvodňovacích žľabov – Detvianska a Pri Vinohradoch
- úprava parku pri Barónke
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

7.2.2019

- strihanie kríkov a čistenie – Kubačova, Kafendova a Mudrochova ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

6.2.2019

- strihanie kríkov a čistenie – Kubačova, Kafendova a Mudrochova ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

5.2.2019

- strihanie kríkov a čistenie – Kubačova, Kafendova a Mudrochova ulica
- odvoz papiera a plastov
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

4.2.2019

- odpratávanie skládky pri kotolni na Rustaveliho ulici
- upratovanie na Malokrasňanskej ulici
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

31.1.2019

- odhŕňanie snehu v kopcoch Rače aj ulíc: Tbiliská, Mudrochova, Východné a Šajby
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

30.1.2019

- odhŕňanie snehu v kopcoch Rače aj ulíc Mudrochova a Kafendova
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov
- prenášanie skriniek

29.1.2019

- upratovanie na Novohorskej ulici
- odhŕňanie snehu v kopcoch Rače aj ulíc Sadmelijska a Novohorská
- vysýpanie košov

28.1.2019

- odhŕňanie snehu – Rača, Krasňany, Rendez
- vysýpanie košov

24.1.2019

- strihanie kríkov - Kubačova
- odpratávanie vecí a poriadok v areáli škôlky Novohorská
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

23.1.2019

- likvidácia skládok na viacerých miestach – Tbiliská, Krasňany
- prevoz vecí pre kultúru
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov
- upratovanie a zbieranie odpadkov - Krasňany

22.1.2019

- odvoz papiera a plastov
- upratovanie a zbieranie odpadkov –Krasňany

15.1.2019

- upratovanie a zbieranie odpadkov – Rača a Krasňany
- zber halúz na Hubeného
- vysýpanie košov

14.1.2019

- odhŕňanie snehu a úprava v kopcoch – Rača a Kopanice
- upratovanie a zbieranie odpadkov - Závadská
- zber halúz na Hubeného
- vysýpanie košov

10.1.2019

- odhŕňanie snehu – Rača, Krasňany a Rendez
- vysýpanie košov

9.1.2019

- odhŕňanie snehu – Rača, Krasňany a Rendez
- odvoz papiera a plastov
- vysýpanie košov

8.1.2019

- odhŕňanie snehu – Rača, Krasňany a Rendez
- odvoz papiera a plastov

7.1.2019

- odhŕňanie snehu – Rača, Krasňany a Rendez
- vysýpanie košov

20.12.2018

- odvoz halúz, lístia a postrihaných kríkov z miest: Krasňany – Kadnárová
- strihanie kríkov a kvetín – Detvianska a Tbiliská
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

19.12.2018

- odvoz halúz, lístia a postrihaných kríkov z miest: Krasňany – Kadnárová,  Cyprichova a Horská
- strihanie kríkov a ruží – Novohorská, Plickova, Detvianska a Kubačova
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

18.12.2018

- odvoz halúz, lístia a postrihaných kríkov z miest: Krasňany – Kadnárová,  Cyprichova a Horská
- strihanie kríkov a ruží – Tbiliská a Závadská
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

17.12.2018

- odvoz halúz, lístia a postrihaných kríkov z miest: Krasňany – Cyprichova a Pekná cesta, Rendez, Východné a Šajby
- zber odpadkov – Tbiliská, Zavadská, Žarnovická a Karpatské námestie
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

13.12.2018

- odvoz halúz, lístia a postrihaných kríkov z miest: pri miestnom úrade Rača, Kubačova, Detvianska, Alstrova a v Krasňanoch
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

12.12.2018

- odvoz halúz, lístia a postrihaných kríkov z miest: Karpatské námestie, Novohorská, Barónka, pri Meopte v Krasňanoch
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

11.12.2018

- odvoz halúz, lístia a postrihaných kríkov z miest: Karpatské námestie, Pri Vinohradoch, Tbiliská, Rustaveliho, Detvianska ulica
- odvoz papiera a plastov
- vysýpanie košov

10.12.2018

- odvoz halúz, lístia a postrihaných kríkov z miest: Karpatské Námestie, Pri Vinohradoch, Tbiliská, Rustaveliho, Detvianska ulica
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

6.12.2018

- stavanie drevených stánkov pri Nemeckom kultúrnom dome
- čistenie parku J.M . Hurbana
- odvoz halúz na Kadnárovej ulici a v Krasňanoch
- odvoz halúz a postrihaných kríkov pri Meopte v Krasňanoch
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

5.12.2018

- zber halúz na Žarnovickej, v parku J.M. Hurbana a Kadnárovej ulici
- odvoz halúz a postrihaných kríkov pri Meopte v Krasňanoch
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

4.12.2018

- čistenie rigolu na Stupavskej ulici
- zber halúz na Kadnárovej ulici a v Krasňanoch
- odvoz halúz a postrihaných kríkov pri Meopte v Krasňanoch
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

3.12.2018

- odhŕňanie snehu na hlavných ťahoch – Rača, Krasňany a Rendez
- vysýpanie košov

30.11.2018

- odvoz halúz a postrihaných kríkov pri Meopte v Krasňanoch
- odvoz halúz – Kadnárová, Černockého, Čachtická  a okolie
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

29.11.2018

- odvoz halúz a postrihaných kríkov pri Meopte v Krasňanoch
- odvoz halúz – Kadnárová, Černockého  a okolie
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov 

28.11.2018

- odvoz halúz a postrihaných kríkov pri Meopte v Krasňanoch
- odvoz halúz - Kadnárová
- zelený taxík
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

27.11.2018

- odvoz halúz a postrihaných kríkov pri Meopte v Krasňanoch
- odvoz papiera a plastov
- vysýpanie košov

26.11.2018

- odvoz halúz a postrihaných kríkov pri Meopte v Krasňanoch
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

22.11.2018

- hrabanie lístia a odvoz halúz – Hečkova, Strelkova a Kadnárová
- zelený taxík
- vysýpanie košov

21.11.2018

- hrabanie lístia a odvoz halúz – Sadmelijska, Hečkova a Strelkova
- zelený taxík
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

20.11.2018

- hrabanie lístia a odvoz halúz – Novohorská, Úžiny, Kadnárová a Strelkova
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

19.11.2018

- hrabanie lístia – Novohorská a Úžiny
- odvoz halúz a drevín – Krasňany - ihrisko Kadnárová
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

15.11.2018 

- hrabanie lístia - Kafendova, Kubačova a Plickova
- strihanie kríkov – Cyprichova
- čistenie detských ihrísk - Kadnárová
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov


 14.11.2018

- hrabanie lístia - Kafendova, Kubačova a Plickova
- zelený taxík
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov


13.11.2018

- hrabanie lístia – Kafendova, Kubačova, Mudrochova a Plickova
- zber papiera a plastov
- vysýpanie košov

12.11.2018

- hrabanie lístia – Mudrochova a Kafendova
- volebné miestnosti -  zvážanie stolov
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

8.11.2018

- čistenie Krasňany – detské ihriská a pred volebnými miestnosťami
- prichystávanie volebných miestností
- odvoz halúz
- čistenie stacionárov
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov


7.11.2018

- kosenie a strihanie kríkov – Rendez – Dopravná a na Pasekách
- zelený taxík
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov


6.11.2018

- kosenie – Žarnovická aj okolie kultúrneho strediska
- kosenie - Rendez – Sklabinská, Dopravná
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov


5.11.2018

- kosenie – Rendez – Dopravná, Sklabinská
- vysýpanie košov - Rendez
- zber psích exkrementov - Rendez


29.10.2018

- kosenie, hrabanie lístia okolie chodníka pri električkovej trati Závadská-Tbiliská, Cígeľská, Žarnovická
- orez stromov – detské ihrisko Závadská
- orez živého plotu pri škole na Hliníckej


25.10.2018

- strihanie kríkov – Žarnovická, Gelnická
- odvoz halúz
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov


24.10.2018

- zelený taxík
- odvoz halúz
- kosenie -  Závadská, Komisárky – zelený pás pri električkovej trati
- montáž nových košov


23.10.2018

- kosenie -  Závadská, pri škôlke Tbiliská, park Jozefa M. Hurbana
- vysýpanie košov


22.10.2018

- kosenie -  Tbiliská, Žarnovická, Rustaveliho
- vysýpanie košov


18.10.2018

- kosenie - Karpatské námestie, Tbiliská
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov
 

17.10.2018

- kosenie -  Kadnárová, Pekná cesta, Augustína Murína, Stará Stupavská
- zelený taxík
- polievanie    
- zber psích exkrementov
 

16.10.2018

- kosenie: Kadnárová, Pekná cesta, Augustína Murína, zdravotné stredisko  
- zber papiera a plastov   
- vysýpanie košov
 

15.10.2018

- Kosenie - Kadnárová a Pekná cesta
- upratovanie amfiteátru
- polievanie    
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov
 

11.10.2018

- kosenie Kadnárová,  Cyprichova
- zber halúz    
- zber psích exkrementov
- osádzanie košov


10.10.2018

- kosenie Černockého, Kadnárová,  Cyprichova    
- zber psích exkrementov
- zelený taxík
- zber halúz
- osádzanie košov


2.10.2018

- zber plastov a papiera
- kosenie rigolov a priľahlých priestranstiev – Zlaté krídlo
- kosenie výbehu pre psov pri Polygrafickom učilišti
- vysýpanie košov
- zber odpadu pri amfiteátri
 

1.10.2018

- kosenie - Kadnárová
- kosenie vodných rigolov
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov
- zber odpadu pri amfiteátri
 

26.9.2018

- kosenie Novohorská, Plickova a okolie
- zelený taxík
- zber halúz
- zber psích exkrementov
 

25.9.2018

- kosenie ihriska Novohorská
- vytrhávanie burín
- zber halúz
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov
 

24.9.2018

- kosenie ihriska Závadská
- úprava jarku a výsadba trávnika Novohorská
- zber odpadkov
- vysýpanie košov
 

20.9.2018

- kosenie Hagarova smerom k Meopte
- strihanie kríkov Krasňany
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov
 

19.9.2018

- kosenie Hagarova
- strihanie kríkov Krasňany
- zelený taxík
- vysýpanie košov
 

18.9.2018

- upratovanie po Vinobraní  – Alstrova, Detvianska, Barónka
- odvoz papieru a plastov
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov
 

13.9.2018

- príprava pred Vinobraním
- úprava v amfiteátri
- úprava detských ihrísk
- vysýpanie košov
 

12.9.2018

- kosenie električkového pásu
- zametanie a čistenie ulíc – Alstrova, Detvianska, Barónka
- úprava detských ihrísk
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov
 

11.9.2018

- kosenie v amfiteátri
- úprava v amfiteátri
- odvoz halúz po brigádach z Rendezu, Žarnovickej ulice a Paseky
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

10.9.2018

- kosenie v amfiteátri
- rezanie kríkov v amfiteátri
- odvoz konárov po oreze
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

6.9.2018

- kosenie Mudrochova, Plickova, Kubačova
- zber haluzí po orezoch - Cyprichova
- vysýpanie košov
 

4.9.2018

- čistenie ulíc od nánosov po záplavách, aj v amfiteátri
- odvoz papierov a plastov
- vysýpanie košov
 

3.9.2018

- úprava ulice Detvianska
- výrub stromov a drevín
- vysýpanie košov
- upratovanie nánosov – ulice: Lisovňa, Podbrezovká, Pri Vinohradoch
 

30.8.2018

- kosenie Východné, Jurkovičova, Plickova
- odvoz haluzí  - Cyprichova a na Pasekách


27.8.2018

- vyčistenie a upratanie pomníku J. M. Hurbana na Námestí A. Hlinku
- orez kríkov - Kadnárová ulica, Jozefa Hagaru
- kosenie - Cígeľská, Žarnovická, Pri Vinohradoch, v okolí miestneho úradu
 

23.8.2018

- kosenie námestia a parku
- čistenie mhd zastávok
- odvoz konárov po oreze - Krasňany - Cyprichova a Pekná cesta
- polievanie
- vysýpanie košov
 

22.8.2018

- čistenie MHD zastávok od Karpatského námestia po Peknú cestu
- rezanie spadnutých stromov na Cyprichovej ulici
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov
 

21.8.2018

- kosenie Závadská
- úprava kríkov Tbiliská
- zber papiera a plastov
- polievanie
- vysypanie košov
 

20.8.2018

- kosenie park, Závadská ulica
- úprava kríkov a strihanie v parku
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov
 

16.8.2018

- orez kríkov Kadnárova
- kosenie MŠ Novohorská a okolie
- kosenie Karpatské námestie, Tbiliská
- zber haluzí po orezoch

15.8.2018

- kosenie Tbiliská
- zelený taxík
- odvoz haluzí po orezoch
- polievanie
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

14.8.2018

- odvoz halúz 2 autami, aj po arboristoch
- odburiňovanie zeleného pásu na Detvianskej ulici
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

13.8.2018

- kosenie Karpatské námestie
- vysýpanie košov

10.8.2018

- kosenie Černockého
- kosenie Oráčska
- kosenie JURAVA (časť)
- údržba detských ihrísk
- polievanie novovysadených drevín
- vysýpanie košov

9.8.2018

- výrub drevín  na Úžinách
- kosenie - Pekná cesta a Kadnárová ulica
- vysypanie košov
- zber psích exkrementov

8.8.2018

- kosenie a strihanie kríkov - Pekná cesta
- polievanie
- osádzanie nových košov
- čistenie MHD zastávok
- zber psích exkrementov

7.8.2018                                                                                                  

- Kosenie na Hubeného ulici a Pekná cesta
- vysypanie košov
- strihanie kríkov pred obchodmi na Hubeného ulici a na Peknej ceste
- zber plastov a papiera

6.8.2018

- kosenie Černockého a Kadnárová
- vysypanie košov
- amfiteáter
- polievanie

3.8.2018

- kosenie Cyprichova, Pekná cesta
- polievanie novovysadených drevín
- vysýpanie košov

2.8.2018

- kosenie Černockého a Cyprichova
- vysypanie košov
- zber psích exkrementov

1.8.2018

- kosenie Kadnárova, Černockého
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

31.7.2018

- Kosenie Hečkova, Kadnárova
- Vysypanie košov
- Zber psích exkrementov
- Vyrub stromov

30.7.2018

- kosenie Východné - okolie KS Impulz, Dopravná ul., DI Na pasekách
- kosenie Strelkova, Kednárova, Hečkova
- polievanie novovysadených drevín
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

20.7.2018

- Kosenie Plickova, Novohorská, Úžiny
- Kosenie okolia zberného dvora
- Čistenie amfiteátru
- Vysýpanie košov
- Zber psích exkrementov

19.7.2018

- Kosenie Kubačova a Plickova
- Odvoz naplaveného štrku
- Odvoz zeleného odpadu a haluzí
- Vysýpanie košov
- Zber psích exkrementov

18.7.2018

- Kosenie Kubačova, Plickova, Jurkovičova
- Čistenie ulíc a amfiteátra po búrke
- Odvoz vyhodeného odpadu z ulíc po občanoch a brigádach (sedačky, mechy, kopy, haluze)
- Zber psích exkrementov

17.7.2018

- Kosenie Kafendova, Mudrochova, Plickova
- Zber psích exkrementov
- Vysýpanie košov

16.7.2018

- Kosenie Kubačova, Mudrochova
- Polievanie novovysadených drevín
- Vysýpanie košov

13.7.2018

- Starostlivosť o detské ihriská
- Kosenie Pri vinohradoch
- Zber psích exkrementov
- Vysýpanie košov

12.7.2018

- Zber haluzí po orezoch
- Kosenie + čistenie pozemku Na Pasekách
- Kosenie za detským ihriskom Na Pasekách
- Vysýpanie košov
- Zber psích exkrementov

11.7.2018

- Zelený taxík - Odvoz objemného odpadu a biologicky rozložiteľné odpadu z rodinných domov
- Zber haluzí po orezoch
- Čistenie okolia – Pekná cesta, odvoz pneumatík zo skládok
- Úprava detských ihrísk
- Orez kríkov Mudrochova

10.7.2018

- Zber papieru a plastu
- Orez stromov a kríkov Krasňany
- Vysýpanie košov
- Upratovanie DI – Závadská, Tbiliská, Gelnická, Cígeľská, podľa času DI Na Pasekách
- Odvoz naplavenín

9.7.2018

- Kosenie Cígeľská, Žarnovická
- Zber psích exkrementov
- Vysýpanie košov

4.7.2018

- Kosenie Tbiliská, Závadská, Cígeľská
- Zelený taxík – odvoz odpadu od fyzických osôb
- zber haluzí po orezoch
- Zber psích exkrementov

3.7.2018

- Orez stromov Krasňany
- Kosenie Tbiliská a okolie
- Odvoz po orezoch - Mudrochova, Výhonská pri garážach
- Vysýpanie košov

2.7.2018

- Kosenie Karpatské námestie
- Odvoz konárov po orezoch + po odstránení májov
- Vysýpanie košov
- Zber psích exkrementov

29.6.2018

- Strihanie kríkov Kadnárova
- Strihanie kríkov Tbiliská
- Kosenie popri cyklochodníka Záhumenice
- Zber psích exkrementov
- Vysýpanie košov

28.6.2018

- Zber haluzí a vriec po brigáde občanov
- Odvoz odpadu z gymnázia Hubeného
- Kosenie Knižkova dolina
- Upratanie amfiteátra
- Vysýpanie košov

27.6.2018

- Plotostrih Hagarova, Kadnárova, Hubeného
- Zelený taxík – zber objemného a biologického odpadu od občanov
- Zber psích exkrementov

26.6.2018

- Kosenie Hagarova
- Zber papieru a plastu
- Vysýpanie košov

25.6.2018

- Kosenie + orez kríkov Kadnárova
- Vysýpanie košov
- Zber psích exkrementov

22.6.2018

- Kosenie – Pekná cesta, Horná
- Polievanie novovysadených drevín
- Zber odpadu Detvianska
- Vysýpanie košov

21.6.2018

- Kosenie Detvianska
- Kosenie Krasňany – Cyprichova, Pekná cesta
- Vysýpanie košov
- zber haluzí po orezoch

20.6.2018

- Kosenie Cyprichova, Hubeného
- Osádzanie nových košov – roh Cyprichova/Pekná cesta; Kadnárova potraviny
- Zber psích exkrementov
- Zelený taxík – zber BRO a objemného odpadu z rodinných domov
- Podľa zvyšného času - odvoz haluzí Tbiliská, Kadnárova, Sadmelijská

19.6.2018

- Kosenie Pekná cesta, Cyprichova
- Drtenie halúz po oreze + upratovanie Tbiliská
- Zber psích exkrementov
- Vysýpanie košov

18.6.2018

- Kosenie Kadnárova, Hečkova, Černockého
- Čistenie odvodňovacích rigolov - Knižkova dolina a okolie
- Vysýpanie košov

15.6.2018

- Čistenie odvodňovacích rigolov a cestný rigol na stupavskej
- Krasňany – strihanie kríkov Černockého + úprava okolia bytového domu Kadnárova 60-64
- Vysýpanie košov

14.6.2018

- Čistenie rigolov
- Vysýpanie košov

13.6.2018

- Čistenie kanálov Kamilková, Podbrezovská, Lisovňa, Pri kolíske
- Záhon ruží Plickova, pri fontáne – odburinenie a okopanie
- Orez kríkov Černockého, Kadnárova

12.6.2018

- Zber papiera a plastu
- Vysýpanie košov
- Kosenie Strelková, Hečkova, Kadnárova
- Plotostrih Krasňany – dokončenie Cyprichovej

11.6.2018

- Kosenie Dopravná ul., sídlisko Pri Šajbách
- Strihanie živých plotov v Krasňanoch – Hubeného, Cyprichova, Kadnárova, Černockého
- Vysýpanie košov
- Zber psích exkrementov

8.6.2018

- Kosenie DI na Sklabinskej, Na Pasekách, KS Impulz
- Orez kríkov Na Pasekách a KS Impulz
- Vysýpanie košov
- Odvoz konárov po orezoch

7.6.2018

- Kosenie sídliska Pri Šajbách a oko