Pracovný denník strediska čistoty

Pracovníci strediska čistoty MiÚ Bratislava-Rača každý deň riešia poriadok v uliciach Rače, Krasňan a Východného. Tu si môžete pozrieť, kde a čo v ktorý deň robili.

28. 9. 2020

 • orezávanie a pílenie suchých a popadaných stromov
 • strihanie kríkov Pekná cesta
 • odvoz BRO
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

25. 9. 2020
 • strihanie kríkov Pekná cesta
 • odvoz halúz po orezoch
 • odvoz a likvidácia nábytku z MÚ
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


24. 9. 2020

 • kosenie Pekná cesta, Kadnárová
 • strihanie kríkov Pekná cesta.
 • rozvoz a osadenie lavičiek - vinohrady
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

23. 9. 2020
 • kosenie A. Murína, Pekná cesta
 • strihanie kríkov Pekná cesta
 • Zelený taxík, odvoz BRO
 • rozvoz a osadenie lavičiek - vinohrady
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

22. 9. 2020
 • kosenie Pekná cesta
 • strihanie kríkov Pekná cesta
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


21. 9. 2020

 • kosenie Karpatské nám., Černockého, Hubeného
 • strihanie kríkov Karpatské nám., Pekná cesta
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

18. 9. 2020
 • kosenie Karpatské nám., Hubeného
 • strihanie kríkov Karpatské námestie
 • polievanie novej výsadby
 • likvidácia plast + papier
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


17. 9. 2020

 • kosenie Cyprichova
 • likvidácia plast + papier
 • Zelený Taxík
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

16. 9. 2020
 • kosenie Kadnárova, Černockého, Cyprichova
 • odvoz plast + papier
 • likvidácia plast + papier
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov

14. 9. 2020
 • kosenie Kadnárova
 • manipulačné a prepravné práce po kultúrnom podujatí
 • upratovanie po kultúrnom podujatí
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov
 
11. 9. 2020
 • kosenie Hečkova, Kadnárova
 • príprava kultúrneho podujatia – manipulačné práce
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

10. 9. 2020
 • kosenie Hečkova
 • kosenie Obecná záhrada, Koloničova kúria
 • odvoz halúz
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

9. 9. 2020
 • kosenie Strelkova, Kubačova, Kadnárova
 • strihanie kríkov – Pekná cesta
 • Zelený taxík
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

8. 9. 2020
 • strihanie kríkov – Dopravná, Pekná cesta
 • odvoz halúz Černockého
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


7. 9. 2020

 • odvoz a likvidácia nánosov z ciest po búrke
 • odvoz halúz a príprava psieho výbehu Černockého
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

4. 9. 2020
 • kosenie ul. Úžiny, Sadmelijská
 • likvidácia plast + papier
 • pílenie a odvoz spadnutých a suchých halúz a stromov
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

3. 9. 2020
 • strihanie kríkov Račianska, Pekná cesta
 • likvidácia plast + papier
 • úprava záhonov Detvianska
 • pílenie a odstraňovanie spadnutých halúz a stromov
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov

2. 9. 2020
 • strihanie kríkov Račianska, Pekná cesta
 • odvoz plast + papier
 • likvidácia plast + papier
 • Zelený taxík
 • úprava záhonov Malokrasňanská, Detvianska
 • pílenie a odstraňovanie spadnutých halúz a stromov po búrke
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov


31. 8. 2020

 • kosenie ul. Novohorská, Sadmelijská
 • strihanie kríkov MŠ Tbiliská, Dopravná ul.
 • pílenie a odstraňovanie spadnutých halúz a stromov po búrke.
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


21. 8. 2020

 • kosenie Jurkovičova, park Mudrochova
 • kosenie a úprava Obecná záhrada
 • polievanie
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

20. 8. 2020
 • kosenie Park J. M. Hurbana, električkový pás Závadská, Tbiliská
 • kosenie a úprava Obecná záhrada
 • odvoz halúz po orezoch
 • triedenie plasty + papier
 • manipulačné práce
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov


19. 8. 2020

 • kosenie Cígeľská, Žarnovická,
 • kosenie a úprava DI Na pasekách, Obecná záhrada
 • Zelený taxík
 • triedenie plasty + papier
 • manipulačné práce
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov

18. 8. 2020
 • strihanie kríkov Plickova
 • úprava záhonu Detvianska + Malokrasňanská
 • odvoz plast + papier
 • triedenie plast + papier
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov


17. 8. 2020

 • kosenie Závadská, Cígeľská, Žarnovická, Rustaveliho
 • manipulačné práce
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

15. 8. 2020
 • kosenie Knižková dolina
 
14. 8. 2020
 • kosenie Závadská
 • strihanie kríkov Dopravná ul.
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


13. 8. 2020

 • kosenie MŠ + jasle Tbiliská, Cígeľská
 • strihanie kríkov Dopravná ul.
 • odvoz halúz
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

12. 8. 2020
 • kosenie Tbiliská, Rustaveliho
 • strihanie kríkov Dopravná
 • úprava záhonu Detvianska
 • Zelený taxík
 • odvoz halúz
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


11. 8. 2020

 • kosenie Tbiliská
 • strihanie kríkov, orez stromov
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

10. 8. 2020
 • kosenie Karpatské námestie, Tbiliská
 • polievanie
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

8. 8. 2020
 • kosenie Knižkova dolina
 • zbieranie odpadu Knižkova dolina


7. 8. 2020

 • kosenie Karpatské námestie
 • strihanie kríkov Detvianska, Dopravná
 • Detvianska – úprava záhonu
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

6. 8. 2020
 • kosenie Kubačova, Pri vinohradoch, Alstrova
 • triedenie plast a papier
 • odvoz halúz Rača, Krasňany
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov

5. 8. 2020
 • kosenie zberný dvor OLO,
 • kosenie J. Hagaru – psí výbeh
 • Zelený taxík
 • orez a odvoz stromov a polámaných halúz
 • triedenie plast a papier
 • strihanie kríkov Kubačova
 • čistenie chodníkov, trhanie buriny, Detvianska
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov


4. 8. 2020

 • kosenie zberný dvor OLO, haluzovisko + okolie
 • odvoz plast + papier
 • triedenie P+P
 • strihanie kríkov Detvianska
 • čistenie chodníkov, trhanie buriny, Kubačova, Detvianska
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov


3. 8. 2020

 • kosenie Karpatské námestie, cyklotrasa Jurava
 • strihanie kríkov – park J.M.Hurbana, Detvianska - okolie cintorína.
 • zbieranie odpadkov - Rača
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


24. 7. 2020

 • kosenie Kadnárova
 • polievanie
 • odvoz halúz Kadnárova
 • čistenie parkoviska pred NKD
 • zbieranie odpadkov - Krasňany 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


23. 7. 2020

 • kosenie Pekná cesta, Horná
 • strihanie kríkov Tbiliská
 • odvoz halúz - Hagarova
 • triedenie papier + plasty
 • zbieranie odpadkov - Krasňany 
 • vysýpanie košov

22. 7. 2020
 • kosenie Pekná cesta + zdravotné stredisko Hubeného
 • strihanie kríkov Karpatské nám., Tbiliská
 • Zelený taxík, + odvoz halúz
 • triedenie papier + plasty
 • zbieranie odpadkov - Krasňany 
 • vysýpanie košov


21. 7. 2020

 • kosenie Hubeného, Pekná cesta
 • odvoz papier + plasty
 • triedenie papier + plasty
 • zbieranie odpadkov - Krasňany 
 • vysýpanie košov

20. 7. 2020
 • kosenie Hubeného
 • úprava záhonu Detvianska
 • zbieranie odpadkov - Krasňany
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


17. 7. 2020

 • kosenie Cyprichova
 • strihanie kríkov Dopravná
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov
 
16. 7. 2020
 • kosenie Cyprichova,
 • odvoz halúz,
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

15. 7. 2020
 • kosenie Kadnárova, Černockého, Cyprichova
 • strihanie kríkov Cyprichova, Karpatské námestie, park Víťazná
 • Zelený taxík
 • odvoz halúz po orezoch
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


14. 7. 2020

 • kosenie Kadnárová, DI Na pasekách, Hubeného
 • strihanie kríkov Krasňany
 • manipulačné práce - prevoz
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

13. 7. 2020
 • kosenie Kadnárová, Hečkova,
 • manipulačné a dopravné práce – kultúrne podujatia
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


10. 7. 2020

 • kosenie Park J.M.Hurbana, detské ihrisko Na pasekách, Hečkova
 • polievanie
 • manipulačné práce - prevoz
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

9. 7. 2020
 • kosenie Sklabinská,
 • polievanie
 • úprava záhonu Detvianska + Námestie A.Hlinku
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


8. 7. 2020

 • kosenie ihrisko Sklabinská
 • strihanie kríkov Krasňany - Cyprichova
 • likvidácia plast + papier
 • polievanie
 • manipulačné práce
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov
 
7. 7. 2020
 • kosenie Strelkova, Kadnárova
 • odvoz papier + plast
 • likvidácia P+P
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov


6. 7. 2020

 • kosenie jasle a MŠ Tbiliská, Sadmelijská, Strelkova
 • polievanie
 • manipulačné práce
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

4. 7. 2020
 • kosenie Sadmelijská

3. 7. 2020
 • kosenie Novohorská, Úžiny
 • polievanie
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

2. 7. 2020
 • kosenie Novohorská
 • odvoz konárov po orezoch - Krasňany
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


1. 7. 2020

 • kosenie Novohorská
 • strihanie kríkov, orez stromov Krasňany, Rača
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


30. 6. 2020

 • kosenie Plickova, Novohorská
 • upratovanie a odvoz odpadkov Amfiteáter
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


29. 6. 2020

 • kosenie Kubačova, Barónka, Kafendova + úprava ihriska
 • strihanie kríkov - Krasňany
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

27. 6. 2020
 • kosenie Kafendova, Kubačova

26. 6. 2020
 • kosenie Mudrochova + Kubačova
 • strihanie kríkov - Krasňany
 • sťahovacie a manipulačné práce
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


25. 6. 2020

 • kosenie Mudrochova + úprava ihriska
 • strihanie kríkov - Krasňany
 • Zelený taxík
 • sťahovacie a manipulačné práce
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • polievanie
 • zber psích exkrementov

24. 6. 2020
 • kosenie - park za hotelom Barónka, Mudrochova
 • Zelený taxík
 • triedenie P+P zberný dvor OLO
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • manipulačné práce – príprava kochlíkov na výsadbu

23. 6. 2020
 • kosenie električkový pás – Závadská,Tbiliská, Detvianska, Jurkovičova
 • zber papier + plast
 • triedenie P+P – zberný dvor OLO
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov


22. 6. 2020

 • kosenie Žarnovická, Park J. M. Hurbana, električkový pás – Závadská,Tbiliská
 • odvoz halúz MŠ Novohorská 
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


19. 6. 2020

 • orezávanie stromov a kríkov Kamilková, Podbrezovská
 • čistenie ulíc po záplavách Podbrezovská
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

18. 6. 2020
 • kosenie Cígeľská, Žarnovická
 • odvoz konárov po arboristoch
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

17. 6. 2020
 • kosenie Závadská, Cígeľská
 • čistenie ulíc po záplavách
 • Zelený taxík
 • odvoz konárov po arboristoch
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


16. 6. 2020

 • kosenie Závadská
 • čistenie ulíc po záplavách (Popolná, Lisovňa, Podbrezovská)
 • úprava záhonu Malé Krasňany, Detvianska
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

15. 6. 2020
 • kosenie Tbiliská - Závadská
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • odvoz halúz
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


12. 6. 2020

 • kosenie Tbiliská
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov
 
11. 6. 2020
 • kosenie Karpatské námestie, Tbiliská
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • triedenie plast a papier, zberný dvor
 • vysýpanie košov
 •  

10. 6. 2020
 • kosenie Karpatské námestie – cyklocesta JURAVA
 • odvoz halúz MŠ Cyprichova
 • Zelený taxík
 • vysýpanie košov 
 
9. 6. 2020
 • kosenie Karpatské námestie
 • zber plast + papier
 • triedenie plast + papier – zberný dvor
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


8. 6. 2020

 • kosenie Pri vinohradoch, Alstrova ul., Karpatské námestie, Obecná záhrada
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


5. 6. 2020

 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • pílenie stromov
 • odvoz BRO po orezoch - MŠ Plickova, Cyprichova
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

4. 6. 2020
 • kosenie Dopravná, Pri šajbách
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • odvoz BRO - MŠ Plickova
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

3. 6. 2020
 • kosenie Sklabinská, Na pasekách, Dopravná
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • zelený taxík,
 • odvoz BRO - MŠ Barónka
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov
 
2. 6. 2020
 • kosenie Knižkova dolina, Sklabinská
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • odvoz BRO po orezoch stromov - MŠ Barónka
 • zber psích exkrementov


1. 6. 2020

 • kosenie Černockého, Knížkova dolina, Amfiteáter
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov
 
29. 5. 2020
 • kosenie Kadnárova ulica, J.Hagaru.
 • kosenie Nový záhon, Hlinícka
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


28. 5. 2020

 • kosenie Kadnárova ulica, J. Hagaru.
 • triedenie plastov – zberný dvor
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov


27. 5. 2020

 • kosenie jasle + MŠ Tbiliská, Kadnárova ulica
 • Zelený taxík
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • likvidácia plast + papier
 
26. 5. 2020
 • odvoz plast + papier
 • likvidácia plast + papier
 • kosenie zberný dvor + okolie
 • odvoz halúz, mechov, odpadkov
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • záhradnícke práce - Detvianska
 • vysýpanie košov


25. 5. 2020

 • sťahovacie a manipulačné práce (MŠ Novohorská – NKD)
 • odvoz halúz, mechov, odpadkov
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov
 
22. 5. 2020
 • kosenie, Kadnárova, Vrbenského
 • polievanie
 • odvoz BRO
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov
 
21. 5. 2020
 • kosenie Kadnárova, Horná, A.Murína
 • Zelený taxík
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


20. 5. 2020

 • kosenie Hubeného, Kadnárova
 • polievanie
 • Zelený Taxík
 • pílenie a odvoz zlomených a suchých stromov a halúz
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov
 
19. 5. 2020
 • kosenie Hubeného
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov
 
18. 5. 2020
 • kosenie Cyprichova, Pekná cesta
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

15. 5. 2020
 • kosenie Cyprichova
 • sťahovacie a manipulačné práce
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov
 

14. 5. 2020

 • triedenie plast + papier – zberný dvor
 • kosenie Kadnárová, Cyprichova
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov

13. 5. 2020 
 • triedenie plast + papier – zberný dvor
 • kosenie Kadnárová
 • polievanie
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov


12. 5. 2020 

 • zber plast + papier
 • triedenie plast + papier – zberný dvor
 • kosenie Strelkova, Hečkova
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov

11. 5. 2020
 • kosenie Úžiny - Sadmelijská
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

7. 5. 2020
 • kosenie Novohorská - Úžiny
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


6. 5. 2020

 • zelený taxík
 • odvoz odpadu po brigádach
 • kosenie + práce v obecnej záhrade
 • kosenie – Novohorská
 • úprava a kosenie ihrísk Hubeného, Na pasekách
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


5. 5. 2020

 • kosenie - Plickova ulica
 • kosenie + úprava obecná záhrada
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


30. 4. 2020

 • odvoz odpadu po brigádach – Dopravná ul.
 • kosenie – Kubačova, Mudrochova, Kafendova
 • likvidácia plastov 
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov


29. 4. 2020

 • zelený taxík
 • odvoz odpadu po brigádach - Dopravná ulica
 • kosenie - Mudrochova a Kafendova ulica
 • likvidácia plastov 
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov


28. 4. 2020

 • odvoz papiera a plastov
 • kosenie - park Výhonská, park Mudrochova, park pri hoteli Barónka a obecná záhrada 
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov


27. 4. 2020

 • kosenie - Park J.M. Hurbana a Žarnovická ulica
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


24. 4. 2020

 • kosenie - Cígeľská a Žarnovická ulica
 • drvenie halúz - stredná škola Hlinická
 • polievanie 
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


23. 4. 2020

 • kosenie - Závadská a Cígeľská ulica
 • manipulačné práce - škôlka Gelnická 
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


22. 4. 2020

 • kosenie - Tbiliská a Závadská ulica
 • zelený taxík 
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


21. 4. 2020

 • kosenie - Tbiliská ulica
 • výrub kríkov a stromov - ZŠ Plickova
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


20. 4. 2020

 • kosenie - Karpatské námestie a Tbiliská ulica
 • výrub kríkov a stromov - ZŠ Plickova
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


17. 4. 2020

 • kosenie - Komisárky
 • výrub kríkov a stromov - ZŠ Plickova
 • zbieranie odpadkov - Rača a Krasňany
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


16. 4. 2020

 • kosenie - Rača
 • likvidácia papiera a plastov
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


15. 4. 2020

 • sťahovacie práce - NKD a Novohorská ulica
 • likvidácia papiera a plastov
 • kosenie - Rača
 • čistenie chodníkov a ciest - Rača  
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


14. 4. 2020

 • odvoz papiera a plastov
 • kosenie (električkového pásu) - Rača  
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


8. 4. 2020

 • kosenie - Krasňany
 • upratovanie zberného dvora
 • zbieranie odpadkov - Rača a Krasňany 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


7. 4. 2020

 • kosenie - Rendez
 • odvoz halúz - Rendez 
 • zbieranie odpadkov - Krasňany 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


6. 4. 2020

 • kosenie - Dopravná ulica
 • polievanie 
 • pomocné práce - škôlka na Novohorskej ulici
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


3. 4. 2020

 • výrub kríkov a stromov - ZŠ Plickova
 • čistenie a zametanie chodníkov a ciest - Rača
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


2. 4. 2020

 • výrub kríkov a stromov - ZŠ Plickova
 • likvidácia papiera a plastov
 • čistenie a zametanie chodníkov a ciest - Krasňany
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


1. 4. 2020

 • oprava chodníka - Detvianska ulica
 • likvidácia papiera a plastov
 • čistenie a zametanie chodníkov a ciest - Rača
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


31. 3. 2020

 • oprava chodníka - Detvianska ulica
 • zber papiera a plastov
 • čistenie a zametanie chodníkov a ciest - Rača
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


30. 3. 2020

 • oprava chodníka - Detvianska ulica
 • čistenie a zametanie chodníkov a ciest - Rača
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


27. 3. 2020

 • oprava chodníka - Detvianska ulica
 • čistenie a zametanie chodníkov a ciest - Popolná a Zvončekova ulica
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


26. 3. 2020

 • oprava chodníka - Detvianska ulica
 • zametanie chodníkov a ciest - Rača
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


25. 3. 2020

 • oprava chodníka - Detvianska ulica
 • zametanie chodníkov a ciest - Rača
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


24. 3. 2020

 • oprava chodníka - Detvianska ulica
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


23. 3. 2020

 • oprava chodníka - Detvianska ulica 
 • zbieranie odpadkov - Rača a Krasňany 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


20. 3. 2020

 • strihanie kríkov, odvoz halúz, zametanie chodníkov - Hubeného - zdravotné stredisko a Horná ulica 
 • zbieranie odpadkov 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


19. 3. 2020

 • odvoz halúz, kosenie a úprava pozemku - Na pasekách
 • likvidácia plastov
 • zbieranie odpadkov 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


18. 3. 2020

 • odvoz lístia, halúz a odpadu - Rača a Krasňany
 • strihanie kríkov, hrabanie lístia - Tbiliská, Cígeľská a park Víťazná
 • likvidácia plastov
 • zbieranie odpadkov - Rača
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


17. 3. 2020

 • odvoz papier + plast
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov
 • zbieranie odpadkov

 
16. 3. 2020

 • jarný orez stromov, kríkov, hrabanie a čistenie: Tbiliská, Rustaveliho, Pri vinohradoch
 • odvoz lístia, halúz: Rača, Krasňany
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov
 • zbieranie odpadkov


10. 3. 2020

 • strihanie kríkov, čistenie chodníkov, hrabanie a zametanie lístia - Polygrafické učilište
 • strihanie kríkov, hrabanie lístia - Kadnárova a Dopravná ulica
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


9. 3. 2020

 • upratovanie a zametanie - Kadnárova a Dopravná ulica
 • strihanie kríkov, hrabanie lístia a odvoz suchých stromov - Kadnárova a Dopravná ulica
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov
 
6. 3. 2020
 • strihanie kríkov - Hečkova a Kadnárova ulica
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


5. 3. 2020

 • likvidácia papiera a plastov
 • čistenie kanalizačných mriežok - Stupavská, Detvianska ulica a park J. M. Hurbana
 • strihanie kríkov a hrabanie lístia - Hečkova a Kadnárova ulica
 • likvidácia stavebného odpadu - hangár a NKD  
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


4. 3. 2020

 • likvidácia papiera a plastov
 • zametanie chodníkov a ciest - Hečkova ulica
 • strihanie kríkov - Hečkova ulica
 • zbieranie a odvoz halúz - Dopravná, Strelkova a Hečkova ulica
 • zbieranie odpadkov - Rača a Krasňany  
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


3. 3. 2020

 • zber papiera a plastov
 • strihanie kríkov - Hečkova a Strelkova ulica
 • sťahovacie práce a likvidácia starého nábytku - Rača
 • zbieranie a odvoz halúz
 • zbieranie odpadkov - Rača a Krasňany  
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


2. 3. 2020

 • sťahovacie práce a likvidácia starého nábytku - Rača
 • zbieranie a odvoz halúz 
 • zbieranie odpadkov - Rača a Krasňany  
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


28. 2. 2020

 • zbieranie a odvoz halúz - Plickova ulica
 • údržba a čistenie techniky
 • zbieranie odpadkov - Rača, Krasňany a Východné 
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


27. 2. 2020

 • čistenie odtokových mriežok - Alstrova ulica 
 • strihanie kríkov - Novohorská, Plickova ulica a Rendez
 • odvoz halúz a hrabanie lístia - Novohorská, Plickova ulica a Rendez   
 • zbieranie odpadkov - Rendez
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


26. 2. 2020

 • čistenie odtokových mriežok - Detvianska a Alstrova ulica 
 • strihanie kríkov - Kafendova a Plickova ulica
 • odvoz halúz - Kafendova a Plickova ulica  
 • zbieranie odpadkov - Rača a Krasňany
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


25. 2. 2020

 • čistenie odtokových mriežok - Detvianska ulica
 • strihanie kríkov - Kafendova a Plickova ulica
 • upratovanie ihriska - Kafendova ulica
 • odvoz halúz   
 • zbieranie odpadkov 
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


24. 2. 2020

 • čistenie odtokových mriežok - Detvianska ulica
 • čistenie ihriska - Mudrochova ulica
 • rekonštrukčné práce - Mudrochova ulica
 • odvoz halúz   
 • zbieranie odpadkov 
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


21. 2. 2020

 • strihanie kríkov  - Mudrochova a Kafendova ulica
 • rekonštrukčné práce - Mudrochova ulica
 • odvoz halúz - Rača a Krasňany 
 • zbieranie odpadkov 
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


20. 2. 2020

 • strihanie kríkov a úprava ihriska - Mudrochova ulica
 • sťahovacie a rekonštrukčné práce - Mudrochova ulica
 • triedenie papiera a plastov 
 • zbieranie odpadkov 
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


19. 2. 2020

 • sťahovacie a rekonštrukčné práce - Mudrochova ulica
 • úprava ihriska - Mudrochova ulica
 • triedenie papiera a plastov
 • čistenie zastávok 
 • zbieranie odpadkov 
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


18. 2. 2020

 • zber papiera a plastov
 • úprava ihriska - Mudrochova ulica
 • zbieranie odpadkov 
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


17. 2. 2020

 • strihanie kríkov - Mudrochova ulica
 • hrabanie, zametanie a odvoz lístia - detské ihrisko - Mudrochova ulica
 • odstraňovanie múrikov - Krasňany
 • zbieranie odpadkov 
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


12. 2. 2020

 • strihanie kríkov - Rača a Krasňany
 • likvidácia skládok
 • odvoz halúz
 • sťahovacie práce NKD - Novohorská
 • zbieranie odpadkov 
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


11. 2. 2020

 • strihanie kríkov - Rača a Krasňany
 • likvidácia skládok
 • odvoz halúz
 • sťahovacie práce NKD - Novohorská
 • zbieranie odpadkov 
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


10. 2. 2020

 • strihanie kríkov - okolie miestneho úradu
 • čistenie chodníkov - Plickova a Kafendova ulica
 • zbieranie odpadkov - Rača
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


7. 2. 2020

 • odvoz halúz a spadnutých stromov - Rača, Krasňany
 • pílenie stromov - Rača, Krasňany a Rendez
 • zbieranie odpadkov 
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


6. 2. 2020

 • likvidácia papiera a plastov v zbernom dvore
 • odstraňovanie spadnutých halúz a stromov
 • zbieranie odpadkov 
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


5. 2. 2020

 • likvidácia papiera a plastov v zbernom dvore
 • upratovanie zastávok
 • odstraňovanie spadnutých halúz
 • zbieranie odpadkov 
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


4. 2. 2020

 • odvoz papiera a plastov
 • strihanie kríkov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


3. 2. 2020

 • odvoz halúz - Novohorská ulica
 • údržba techniky a nástrojov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


31. 1. 2020

 • odvoz halúz - Novohorská ulica
 • čistenie odtokových mriežok - Rača
 • strihanie kríkov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


30. 1. 2020

 • posýpanie a solenie chodníkov a ciest - Kopanice, Zvončekova a Popolná ulica
 • demontáž magistrátneho značenia
 • demontáž lavičiek
 • orez kríkov - Mudrochova a Kafendova ulica 
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov
 
29. 1. 2020
 • posýpanie a solenie chodníkov a ciest
 • odvoz halúz - Novohorská a Cígeľská ulica
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


28. 1. 2020

 • posýpanie a solenie chodníkov a ciest 
 • odvoz halúz - Horná, Novohorská a Tbiliská ulica
 • odvoz skládok
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov
 
27. 1. 2020
 • odvoz halúz - Rača a Krasňany
 • hrabanie, zametanie a odvoz lístia - Pekná cesta
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


24. 1. 2020 

 • odvoz halúz - Tbiliská ulica
 • hrabanie, zametanie a odvoz lístia - Mudrochova a Kafendova ulica
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


23. 1. 2020

 • odvoz halúz - Tbiliská ulica
 • hrabanie, zametanie a odvoz lístia - detské ihrisko Mudrochova
 • odvoz stavebného odpadu a manipulačné práce - Nemecký kultúrny dom
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


22. 1. 2020

 • posýpanie a solenie chodníkov a ciest
 • odvoz nábytku do zberného dvora OLO
 • triedenia papiera a plastov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


21. 1. 2020 

 • čistenie rigolov - Alstrova ulica
 • odvoz papiera a plastov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


20. 1. 2020

 • hrabanie, zametanie a odvoz lístia - Cyprichova ulica
 • odvoz halúz - Cígeľská a Žarnovická ulica
 • čistenie detského ihriska - Na Pasekách
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


16. 1. 2020

 • hrabanie, zametanie a odvoz lístia - Hubeného a Cyprichova ulica
 • odvoz halúz - Cígeľská a Žarnovická ulica
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


15. 1. 2020

 • posýpanie a solenie chodníkov a ciest
 • hrabanie, zametanie a odvoz lístia - okolie Miestneho úradu a Cyprichova ulica
 • odvoz halúz - Rača
 • prepravné práce v súvislosti s voľbami
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


14. 1. 2020

 • posýpanie a solenie chodníkov a ciest
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


13. 1. 2020

 • hrabanie a zametanie lístia - Cyprichova ulica
 • sťahovacie práce
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


10. 1. 2019

 • odvoz halúz - Cígeľská ulica
 • hrabanie a zametanie lístia - Cígeľská ulica
 • pílenie vianočného stromčeka
 • sťahovacie práce
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


9. 1. 2019

 • odvoz halúz - Kadnárova ulica
 • hrabanie a zametanie lístia - Hečkova, Strelkova a Kadnárova ulica
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


8. 1. 2020

 • odvoz halúz a zametanie lístia - Hečkova a Strelkova ulica
 • recyklácia papiera a plastov v zbernom dvore
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


7. 1. 2020

 • odvoz halúz - Hečkova, Hubeného, Kadnárová a Gelnická ulica
 • odvoz papiera a plastov
 • zbieranie odpadkov - Rača
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


31.12.2019

 • montovanie stánkov, upratovanie a čistenie – Dopravná ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov
30.12.2019
 • odvoz halúz a čistenie – Cíigeľská ulica
 • likvidácia papiera a plastov - zberný dvor
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

20.12.2019

 • hrabanie, zametanie a nakladanie lístia – Sadmelíjská ulica a Karpatské námestie
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

19.12.2019

 • hrabanie, zametanie a nakladanie lístia – Sadmelíjská ulica a Úžiny
 • odvoz halúz – Cígeľská ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

18.12.2019

 • hrabanie, zametanie a nakladanie lístia – Kadnárova ulica a Úžiny
 • odvoz halúz – Závadská ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

17.12.2019

 • hrabanie, zametanie a nakladanie lístia - Kadnárova a Cyprichova ulica
 • výrub stromov – Rača a Krasňany
 • odvoz halúz - Rača a Krasňany
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

16.12.2019

 • hrabanie, zametanie a odvoz lístia – Kadnárová ulica
 • demontáž tabúľ - Rača a Rendez
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

11.12.2019

 • hrabanie, zametanie a odvoz lístia – Kadnárová ulica (detské ihrisko)
 • odvoz halúz – Kadnárová ulica
 • triedenie zberového odpadu
 • montáž dlažby - škola Tbiliská
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

10.12.2019

 • hrabanie, zametanie a nakladanie lístia – Hubeného a Kadnárová ulica
 • odvoz papiera a plastov
 • montáž dlažby - škola Tbiliská
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

9.12.2019

 • hrabanie, zametanie a nakladanie lístia – Kadnárová ulica
 • odvoz halúz – Tbiliská, Novohorská a Kadnárová ulica
 • montáž dlažby - škola Tbiliská
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


4.12.2019

 • Odvoz konárov po orezoch -  Tbiliská ulica
 • Hrabanie a zametanie lístia Horná ulica + okolie
 • Zbieranie odpadkov Rača + Krasňany
 • Zber psích exkrementov
 • Vysýpanie košov
 • Rozvoz soli do objektov v správe MČ Bratislava-Rača
 • Sťahovacie práce pre MiÚ

3.12.2019

 • zbieranie odpadkov – Rača
 • orez a úprava ruží – Tbiliská ulica
 • ukladanie dlažby – Tbiliská ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

2.12.2019

 • odhŕňanie snehu, čistenie ulíc - Rača, Rendez a Krasňany
 • odvoz odpadkov - Rača
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

29.11.2019

 • hrabanie, zametanie lístia - Alstrova ulica
 • príprava zimnej techniky
 • odvoz halúz - Tbiliská ulica
 • vysýpanie košov

28.11.2019

 • hrabanie, zametanie lístia – Detvianska ulica
 • odvoz halúz - Tbiliská ulica
 • montáž dlažby – Tbiliská ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

27.11.2019

 • zelený taxík
 • hrabanie, zametanie lístia a čistenie vpustí – Hagarova a Kadnárová ulica
 • montáž dlažby – Tbiliská ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

26.11.2019

 • odvoz papiera a plastov
 • hrabanie, zametanie lístia a odvoz – jasle Tbiliská
 • hrabanie, zametanie lístia – Hagarova ulica
 • montáž dlažby – Tbiliská ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

25.11.2019

 • hrabanie, zametanie lístia – Úžiny a Novohorská ulica
 • zbieranie odpadkov – Rača
 • montáž dlažby – Tbiliská ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

22.11.2019

 • hrabanie, zametanie lístia – Novohorská ulica
 • čistenie MHD zastávok
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

21.11.2019

 • hrabanie, zametanie lístia – Novohorská ulica
 • odvoz konárov - Karpatské Námestie a Kadnárova ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

20.11.2019

 • zelený taxík
 • zbieranie halúz - Komisárky
 • hrabanie lístia  - Novohorská a Plickova ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

19.11.2019

 • hrabanie trávy, lístia a konárov - Kafendova a Plickova ulica
 • odvoz odpadu – Žabí Majer
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

18.11.2019

 • zametanie chodníkov, hrabanie lístia – Park J.M.Hurbana, Mudrochova a Kafendova ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

15.11.2019

 • hrabanie a zametanie lístia - Závadská a Detvianska ulica
 • sťahovanie a čistenie pivníc – Kadnárová 
 • zametanie a čistenie – Popolná ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

14.11.2019

 • strihanie kríkov, zametanie a čistenie – Popolná ulica
 • odvoz halúz – Novohorská a Plickova ulica
 • zbieranie odpadkov – Rača a Krasňany
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

13.11.2019

 • sťahovanie – Rača, Žarnovická a Nemecký Kultúrny Dom
 • zelený taxík
 • zbieranie odpadkov – Rača a Krasňany
 • hrabanie a zametanie lístia – Rača a Krasňany
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

12.11.2019  

 • odvoz papiera a plastov
 • kosenie, hrabanie a zametanie lístia - Jurkovičova a Plickova ulica
 • strihanie kríkov a hrabanie lístia – Žarnovická ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

11.11.2019  

 • kosenie - Pri Vinohradoch a Alstrova ulica
 • odvoz halúz - Komisárky, Karpatské Námestie a Krasňany
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

8.11.2019  

 • kosenie, hrabanie a zametanie lístia – Závadská, Cígeľská a Žarnovická
 • zbieranie odpadkov - Rača
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

7.11.2019  

 • upratovanie detských ihrísk – Rača, Krasňany a okolie
 • hrabanie a zametanie lístia – Rača, Krasňany a okolie
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

6.11.2019 

 • upratovanie detských ihrísk - Krasňany
 • zametanie lístia - Krasňany
 • zelený taxík
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

5.11.2019  

 • odvoz halúz – Karpatské námestie
 • príprava a údržba priestorov a zariadení
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

4.11.2019

 • kosenie, hrabanie lístia – Závadská ulica, Park J.M.Hurbana  
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

31.10.2019

 • kosenie, zber lístia a strihanie kríkov – Závadská ulica, Park J.M.Hurbana
 • zbieranie odpadkov - Rača
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov
28.10.2019
 • kosenie, strihanie kríkov, hrabanie lístia – Karpatské Námestie
 • kosenie, strihanie kríkov, hrabanie lístia Tbiliská – Zdravotné stredisko
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

25.10.2019

 • kosenie, strihanie kríkov, hrabanie lístia a úprava detských ihrísk – Karpatské Námestie
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

24.10.2019

 • kosenie – cyklotrasa Jurava a Karpatské Námestie
 • hrabanie lístia – Karpatské námestie, Pri Vinohradoch, Detvianska, Hubeného ulica a Krasňany
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

23.10.2019

 • kosenie – Výhonská ulica a za Polygrafickým učilišťom
 • strihanie kríkov – Výhonská ulica
 • čistenie ihrísk – Závadská, Cígeľská a Tbiliská ulica
 • zelený taxík
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

22.10.2019

 • kosenie – Hagarova ulica
 • zametanie a odvoz lístia – Detvianska ulica, Park J.M.Hurbana a Krasňany
 • čistenie rigolu – Stupavská ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

21.10.2019

 • kosenie – Hagarova ulica
 • strihanie kríkov – Kadnárová ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov
18.10.2019
 • kosenie – Hagarova ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

17.10.2019

 • kosenie – Kadnárová a Hagarova ulica
 • strihanie kríkov – Kadnárová ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

16.10.2019

 • kosenie – Pekná Cesta, Horná a Hagarova ulica
 • zelený taxík
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

15.10.2019

 • kosenie – Pekná Cesta
 • odvoz papiera a plastov
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

14.10.2019

 • kosenie – Pekná Cesta a Hubeného ulica
 • strihanie kríkov - Tbiliská a Kadnárová ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

11.10.2019

 • kosenie – Pekná Cesta
 • čistenie odvodňovacieho rigolu – Stupavská ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov
10.10.2019
 • kosenie – Kadnárová ulica
 • odvoz halúz – Rača, Rendez a Krasňany
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov
9.10.2019
 • kosenie – Kadnárová ulica
 • odvoz halúz – Karpatské Námestie
 • zelený taxík
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

8.10.2019

 • kosenie – Kadnárová ulica
 • strihanie kríkov a stromov – Sadmelíjska ulica a Karpatské Námestie
 • orez vyschnutých stromov – Novohorská a Hečkova ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

7.10.2019

 • kosenie – Cyprichova ulica
 • strihanie kríkov – Cyprichova ulica
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

4.10.2019

 • kosenie – Kadnárová, Černockého a Cyprichova ulica
 • odvoz halúz
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov
 
3.10.2019
 • kosenie – Kadnárová ulica
 • pílenie stromov a odvoz halúz – Hubeného uilca a Karpatské námestie
 • odvoz skládok
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

2.10.2019

 • kosenie – Hečkova a Kadnárová ulica
 • odvoz skládok a zber halúz
 • zelený taxík
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov
1.10.2019
 • kosenie – Rendez
 • odvoz papiera a plastov
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

30.9.2019

 • kosenie – pri Šajbách a Dopravná ulica
 • odvoz smetia z amfiteátra
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


27.9.2019

 • kosenie – Rendez, Sklabinbská, Dopravná ulica a Šajby
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov
 28.9.2019
 • kosenie – Rendez
 • odvoz halúz a odstraňovanie skládok
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov

23.9.2019 

 • kosenie – Plickova ulica a okolie

 • zber psích exkremetov

 • vysýpanie košov

19.9.2019

 • kosenie – Kafendova ulica a okolie

 • zber psích exkrementov

 • vysýpanie košov

18.9.2019

 • kosenie – Mudrochova ulica a okolie

 • zelený taxík

 • zber psích exkrementov

 • vysýpanie košov


17.9.2019

- čistenie ulíc, zbieranie odpadkov a upratovanie po Vinobraní
- prevoz stolov, demontáž stánkov z amfiteátra - odvoz dočasných kontajnerov z NKD a obecnej záhrady
- likvidácia a separácia odpadu
- odvoz papieru a plastov
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

16.9.2019

- čistenie ulíc a upratovanie po Vinobraní
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

9. - 13.9.2019

- upratovanie, čistenie ulíc pred Vinobraním - Kubačova, Detvianska, Barónka, Plickova, Mudrochova, Alstrova, Knižkova dolina, amfiteáter a obecná záhrada
- kosenie
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

6.9.2019

- kosenie - Cígeľska a Závadská ulica
- montáž prvkov a natieranie ihrísk
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

5.9.2019

- kosenie - Pri Kolíske a Žarnovická ulica
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

4.9.2019

- kosenie Tbiliská + jasle
- odvoz BRO po brigádach
- polievanie: Rača, Rendez a Krasňany
- sťahovanie nábytku NKD
- zelený taxík
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

3.9.2019

- kosenie - Tbiliská a okolie
- odvoz papiera a plastov
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov 

2.9.2019

- kosenie - Komisárky
- odpratávanie nábytku z Kúrie
- upratovanie a čistenie ulíc: Rača, Rendez a Krasňany
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

30.8.2019

- kosenie - Tbiliská a okolie
- polievanie: Rača, Rendez a Krasňany
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

28.8.2019

- kosenie - obecná záhrada
- upratovanie parku J.M.Hurbana a námestia A. Hlinku
- zber psích exkrementov
- polievanie – Rača, Rendez a Krasňany
- vysýpanie košov

26.8.2019

- čistenie rigolov - Alstrova, Stupavská ulica a okraje ciest, Lisovňa - vpuste a retenčnej nádrže a zametanie cesty
- odstraňovanie buriny - Kubačova a okolie úradu + schody
- zber psích exkrementov
- polievanie – Rača, Rendez a Krasňany
- vysýpanie košov

23.8.2019

- upratovanie detských ihrísk
- kosenie - Jurava a obecná záhrada
- zber psích exkrementov
- polievanie – Rača, Rendez a Krasňany
- vysýpanie košov

22.8.2019

- čistenie ulíc
- úprava - Komisárky a Jurava
- odvoz haluz z Krasňan
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

21.8.2019

- zelený taxík
- upratovanie ihrísk, šmyrglovanie lavičiek
- čistenie krajnice a chodníku Popolná ulica
- rozoberanie chodníka – Pri Šajbách
- odstraňovanie popadaných halúz a stromov – Krasňany a Rača
- polievanie – Rača, Rendez a Krasňany
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

20.8.2019

- zber papiera a plastov
- čistenie krajnice Popolná ulica
- rozoberanie chodníka – Pri Šajbách
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

19.8.2019

- upratovanie Amfiteáter
- úprava detských ihrísk Krasňany, Východné
- zber psích exkrementov
- polievanie – Rača, Rendez a Krasňany
- vysýpanie košov
- pomocné a sťahovacie práce – Miestny úrad Rača – Kubačova ul.


15.8.2019

- kosenie –Obecná záhrada
- úprava – Detvianska ulica
- úprava detských ihrísk Krasňany
- zber psích exkrementov
- polievanie – Rača, Rendez a Krasňany
- vysýpanie košov

12.8.2019

- kosenie – Pekná cesta
- úprava ihrísk – Rača
- strihanie kríkov – Pekná cesta
- odvoz postrihaných konárov – Hagarova a Kadnárová ulica
- polievanie – Rača, Rendez a Krasňany
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

8.8.2019

- strihanie kríkov – Kadnárová ulica
- úprava – Detvianska ulica
- polievanie – Rača, Rendez a Krasňany
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

7.8.2019

- likvidácia pneumatík a smetí zo zberného dvora
- úprava kríkov – Detvianska ulica
- strihanie kríkov – Černockého, Cyprichova a Kadnárová ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

6.8.2019

- kosenie – za Polygrafickým učilišťom a Knižkova dolina
- úprava Amfiteátru
- odvoz papiera a plastov
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

5.8.2019

- kosenie – Hrušková ulica a za Polygrafickým učilišťom
- polievanie – Rača, Rendez a Krasňany
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

2.8.2019

- kosenie – obecná záhrada aj úprava, Hagarova ulica
- strihanie kríkov – Hubeného ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

1.8.2019

- kosenie – obecná záhrada aj úprava, Hagarova ulica
- strihanie kríkov – Hubeného a Černockého ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

29.7.2019

- kosenie – Pekná cesta a Kadnárova ulica
- orez suchých kríkov a stromov – Detvianska a Kubačova ulica
- zbieranie odpadkov - Rača
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

26.7.2019

- strihanie kríkov – Hubeného ulica
- polievanie: Rača, Rendez a Krasňany
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

25.7.2019

- kosenie – Kadnárova ulica
- strihanie kríkov – Hubeného ulica
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

24.7.2019

- kosenie – Kadnárova ulica
- zelený taxík
- polievanie: Rača, Rendez a Krasňany
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

23.7.2019

- kosenie – Cyprichova ulica
- strihanie kríkov – Cyprichova ulica
- odvoz papiera a plastov
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

22.7.2019

- koseni