Pracovný denník strediska čistoty

Pracovníci strediska čistoty MÚ Rača každý deň riešia poriadok v uliciach Rače, Krasňan a Východného. Tu si môžete pozrieť, kde a čo v ktorý deň robili.

13.12.2018

- odvoz halúz, lístia a postrihaných kríkov z miest: pri miestnom úrade Rača, Kubačova, Detvianska, Alstrova a v Krasňanoch
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

12.12.2018

- odvoz halúz, lístia a postrihaných kríkov z miest: Karpatské námestie, Novohorská, Barónka, pri Meopte v Krasňanoch
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

11.12.2018

- odvoz halúz, lístia a postrihaných kríkov z miest: Karpatské námestie, Pri Vinohradoch, Tbiliská, Rustaveliho, Detvianska ulica
- odvoz papiera a plastov
- vysýpanie košov

10.12.2018

- odvoz halúz, lístia a postrihaných kríkov z miest: Karpatské Námestie, Pri Vinohradoch, Tbiliská, Rustaveliho, Detvianska ulica
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

6.12.2018

- stavanie drevených stánkov pri Nemeckom kultúrnom dome
- čistenie parku J.M . Hurbana
- odvoz halúz na Kadnárovej ulici a v Krasňanoch
- odvoz halúz a postrihaných kríkov pri Meopte v Krasňanoch
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

5.12.2018

- zber halúz na Žarnovickej, v parku J.M. Hurbana a Kadnárovej ulici
- odvoz halúz a postrihaných kríkov pri Meopte v Krasňanoch
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

4.12.2018

- čistenie rigolu na Stupavskej ulici
- zber halúz na Kadnárovej ulici a v Krasňanoch
- odvoz halúz a postrihaných kríkov pri Meopte v Krasňanoch
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

3.12.2018

- odhŕňanie snehu na hlavných ťahoch – Rača, Krasňany a Rendez
- vysýpanie košov

30.11.2018

- odvoz halúz a postrihaných kríkov pri Meopte v Krasňanoch
- odvoz halúz – Kadnárová, Černockého, Čachtická  a okolie
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

29.11.2018

- odvoz halúz a postrihaných kríkov pri Meopte v Krasňanoch
- odvoz halúz – Kadnárová, Černockého  a okolie
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov 

28.11.2018

- odvoz halúz a postrihaných kríkov pri Meopte v Krasňanoch
- odvoz halúz - Kadnárová
- zelený taxík
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

27.11.2018

- odvoz halúz a postrihaných kríkov pri Meopte v Krasňanoch
- odvoz papiera a plastov
- vysýpanie košov

26.11.2018

- odvoz halúz a postrihaných kríkov pri Meopte v Krasňanoch
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

22.11.2018

- hrabanie lístia a odvoz halúz – Hečkova, Strelkova a Kadnárová
- zelený taxík
- vysýpanie košov

21.11.2018

- hrabanie lístia a odvoz halúz – Sadmelijska, Hečkova a Strelkova
- zelený taxík
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

20.11.2018

- hrabanie lístia a odvoz halúz – Novohorská, Úžiny, Kadnárová a Strelkova
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

19.11.2018

- hrabanie lístia – Novohorská a Úžiny
- odvoz halúz a drevín – Krasňany - ihrisko Kadnárová
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

15.11.2018 

- hrabanie lístia - Kafendova, Kubačova a Plickova
- strihanie kríkov – Cyprichova
- čistenie detských ihrísk - Kadnárová
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov


 14.11.2018

- hrabanie lístia - Kafendova, Kubačova a Plickova
- zelený taxík
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov


13.11.2018

- hrabanie lístia – Kafendova, Kubačova, Mudrochova a Plickova
- zber papiera a plastov
- vysýpanie košov

12.11.2018

- hrabanie lístia – Mudrochova a Kafendova
- volebné miestnosti -  zvážanie stolov
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

8.11.2018

- čistenie Krasňany – detské ihriská a pred volebnými miestnosťami
- prichystávanie volebných miestností
- odvoz halúz
- čistenie stacionárov
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov


7.11.2018

- kosenie a strihanie kríkov – Rendez – Dopravná a na Pasekách
- zelený taxík
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov


6.11.2018

- kosenie – Žarnovická aj okolie kultúrneho strediska
- kosenie - Rendez – Sklabinská, Dopravná
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov


5.11.2018

- kosenie – Rendez – Dopravná, Sklabinská
- vysýpanie košov - Rendez
- zber psích exkrementov - Rendez


29.10.2018

- kosenie, hrabanie lístia okolie chodníka pri električkovej trati Závadská-Tbiliská, Cígeľská, Žarnovická
- orez stromov – detské ihrisko Závadská
- orez živého plotu pri škole na Hliníckej


25.10.2018

- strihanie kríkov – Žarnovická, Gelnická
- odvoz halúz
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov


24.10.2018

- zelený taxík
- odvoz halúz
- kosenie -  Závadská, Komisárky – zelený pás pri električkovej trati
- montáž nových košov


23.10.2018

- kosenie -  Závadská, pri škôlke Tbiliská, park Jozefa M. Hurbana
- vysýpanie košov


22.10.2018

- kosenie -  Tbiliská, Žarnovická, Rustaveliho
- vysýpanie košov


18.10.2018

- kosenie - Karpatské námestie, Tbiliská
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov
 

17.10.2018

- kosenie -  Kadnárová, Pekná cesta, Augustína Murína, Stará Stupavská
- zelený taxík
- polievanie    
- zber psích exkrementov
 

16.10.2018

- kosenie: Kadnárová, Pekná cesta, Augustína Murína, zdravotné stredisko  
- zber papiera a plastov   
- vysýpanie košov
 

15.10.2018

- Kosenie - Kadnárová a Pekná cesta
- upratovanie amfiteátru
- polievanie    
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov
 

11.10.2018

- kosenie Kadnárová,  Cyprichova
- zber halúz    
- zber psích exkrementov
- osádzanie košov


10.10.2018

- kosenie Černockého, Kadnárová,  Cyprichova    
- zber psích exkrementov
- zelený taxík
- zber halúz
- osádzanie košov


2.10.2018

- zber plastov a papiera
- kosenie rigolov a priľahlých priestranstiev – Zlaté krídlo
- kosenie výbehu pre psov pri Polygrafickom učilišti
- vysýpanie košov
- zber odpadu pri amfiteátri
 

1.10.2018

- kosenie - Kadnárová
- kosenie vodných rigolov
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov
- zber odpadu pri amfiteátri
 

26.9.2018

- kosenie Novohorská, Plickova a okolie
- zelený taxík
- zber halúz
- zber psích exkrementov
 

25.9.2018

- kosenie ihriska Novohorská
- vytrhávanie burín
- zber halúz
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov
 

24.9.2018

- kosenie ihriska Závadská
- úprava jarku a výsadba trávnika Novohorská
- zber odpadkov
- vysýpanie košov
 

20.9.2018

- kosenie Hagarova smerom k Meopte
- strihanie kríkov Krasňany
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov
 

19.9.2018

- kosenie Hagarova
- strihanie kríkov Krasňany
- zelený taxík
- vysýpanie košov
 

18.9.2018

- upratovanie po Vinobraní  – Alstrova, Detvianska, Barónka
- odvoz papieru a plastov
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov
 

13.9.2018

- príprava pred Vinobraním
- úprava v amfiteátri
- úprava detských ihrísk
- vysýpanie košov
 

12.9.2018

- kosenie električkového pásu
- zametanie a čistenie ulíc – Alstrova, Detvianska, Barónka
- úprava detských ihrísk
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov
 

11.9.2018

- kosenie v amfiteátri
- úprava v amfiteátri
- odvoz halúz po brigádach z Rendezu, Žarnovickej ulice a Paseky
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

10.9.2018

- kosenie v amfiteátri
- rezanie kríkov v amfiteátri
- odvoz konárov po oreze
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

6.9.2018

- kosenie Mudrochova, Plickova, Kubačova
- zber haluzí po orezoch - Cyprichova
- vysýpanie košov
 

4.9.2018

- čistenie ulíc od nánosov po záplavách, aj v amfiteátri
- odvoz papierov a plastov
- vysýpanie košov
 

3.9.2018

- úprava ulice Detvianska
- výrub stromov a drevín
- vysýpanie košov
- upratovanie nánosov – ulice: Lisovňa, Podbrezovká, Pri Vinohradoch
 

30.8.2018

- kosenie Východné, Jurkovičova, Plickova
- odvoz haluzí  - Cyprichova a na Pasekách


27.8.2018

- vyčistenie a upratanie pomníku J. M. Hurbana na Námestí A. Hlinku
- orez kríkov - Kadnárová ulica, Jozefa Hagaru
- kosenie - Cígeľská, Žarnovická, Pri Vinohradoch, v okolí miestneho úradu
 

23.8.2018

- kosenie námestia a parku
- čistenie mhd zastávok
- odvoz konárov po oreze - Krasňany - Cyprichova a Pekná cesta
- polievanie
- vysýpanie košov
 

22.8.2018

- čistenie MHD zastávok od Karpatského námestia po Peknú cestu
- rezanie spadnutých stromov na Cyprichovej ulici
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov
 

21.8.2018

- kosenie Závadská
- úprava kríkov Tbiliská
- zber papiera a plastov
- polievanie
- vysypanie košov
 

20.8.2018

- kosenie park, Závadská ulica
- úprava kríkov a strihanie v parku
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov
 

16.8.2018

- orez kríkov Kadnárova
- kosenie MŠ Novohorská a okolie
- kosenie Karpatské námestie, Tbiliská
- zber haluzí po orezoch

15.8.2018

- kosenie Tbiliská
- zelený taxík
- odvoz haluzí po orezoch
- polievanie
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

14.8.2018

- odvoz halúz 2 autami, aj po arboristoch
- odburiňovanie zeleného pásu na Detvianskej ulici
- vysýpanie košov
- zber psích exkrementov

13.8.2018

- kosenie Karpatské námestie
- vysýpanie košov

10.8.2018

- kosenie Černockého
- kosenie Oráčska
- kosenie JURAVA (časť)
- údržba detských ihrísk
- polievanie novovysadených drevín
- vysýpanie košov

9.8.2018

- výrub drevín  na Úžinách
- kosenie - Pekná cesta a Kadnárová ulica
- vysypanie košov
- zber psích exkrementov

8.8.2018

- kosenie a strihanie kríkov - Pekná cesta
- polievanie
- osádzanie nových košov
- čistenie MHD zastávok
- zber psích exkrementov

7.8.2018                                                                                                  

- Kosenie na Hubeného ulici a Pekná cesta
- vysypanie košov
- strihanie kríkov pred obchodmi na Hubeného ulici a na Peknej ceste
- zber plastov a papiera

6.8.2018

- kosenie Černockého a Kadnárová
- vysypanie košov
- amfiteáter
- polievanie

3.8.2018

- kosenie Cyprichova, Pekná cesta
- polievanie novovysadených drevín
- vysýpanie košov

2.8.2018

- kosenie Černockého a Cyprichova
- vysypanie košov
- zber psích exkrementov

1.8.2018

- kosenie Kadnárova, Černockého
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

31.7.2018

- Kosenie Hečkova, Kadnárova
- Vysypanie košov
- Zber psích exkrementov
- Vyrub stromov

30.7.2018

- kosenie Východné - okolie KS Impulz, Dopravná ul., DI Na pasekách
- kosenie Strelkova, Kednárova, Hečkova
- polievanie novovysadených drevín
- zber psích exkrementov
- vysýpanie košov

20.7.2018

- Kosenie Plickova, Novohorská, Úžiny
- Kosenie okolia zberného dvora
- Čistenie amfiteátru
- Vysýpanie košov
- Zber psích exkrementov

19.7.2018

- Kosenie Kubačova a Plickova
- Odvoz naplaveného štrku
- Odvoz zeleného odpadu a haluzí
- Vysýpanie košov
- Zber psích exkrementov

18.7.2018

- Kosenie Kubačova, Plickova, Jurkovičova
- Čistenie ulíc a amfiteátra po búrke
- Odvoz vyhodeného odpadu z ulíc po občanoch a brigádach (sedačky, mechy, kopy, haluze)
- Zber psích exkrementov

17.7.2018

- Kosenie Kafendova, Mudrochova, Plickova
- Zber psích exkrementov
- Vysýpanie košov

16.7.2018

- Kosenie Kubačova, Mudrochova
- Polievanie novovysadených drevín
- Vysýpanie košov

13.7.2018

- Starostlivosť o detské ihriská
- Kosenie Pri vinohradoch
- Zber psích exkrementov
- Vysýpanie košov

12.7.2018

- Zber haluzí po orezoch
- Kosenie + čistenie pozemku Na Pasekách
- Kosenie za detským ihriskom Na Pasekách
- Vysýpanie košov
- Zber psích exkrementov

11.7.2018

- Zelený taxík - Odvoz objemného odpadu a biologicky rozložiteľné odpadu z rodinných domov
- Zber haluzí po orezoch
- Čistenie okolia – Pekná cesta, odvoz pneumatík zo skládok
- Úprava detských ihrísk
- Orez kríkov Mudrochova

10.7.2018

- Zber papieru a plastu
- Orez stromov a kríkov Krasňany
- Vysýpanie košov
- Upratovanie DI – Závadská, Tbiliská, Gelnická, Cígeľská, podľa času DI Na Pasekách
- Odvoz naplavenín

9.7.2018

- Kosenie Cígeľská, Žarnovická
- Zber psích exkrementov
- Vysýpanie košov

4.7.2018

- Kosenie Tbiliská, Závadská, Cígeľská
- Zelený taxík – odvoz odpadu od fyzických osôb
- zber haluzí po orezoch
- Zber psích exkrementov

3.7.2018

- Orez stromov Krasňany
- Kosenie Tbiliská a okolie
- Odvoz po orezoch - Mudrochova, Výhonská pri garážach
- Vysýpanie košov

2.7.2018

- Kosenie Karpatské námestie
- Odvoz konárov po orezoch + po odstránení májov
- Vysýpanie košov
- Zber psích exkrementov

29.6.2018

- Strihanie kríkov Kadnárova
- Strihanie kríkov Tbiliská
- Kosenie popri cyklochodníka Záhumenice
- Zber psích exkrementov
- Vysýpanie košov

28.6.2018

- Zber haluzí a vriec po brigáde občanov
- Odvoz odpadu z gymnázia Hubeného
- Kosenie Knižkova dolina
- Upratanie amfiteátra
- Vysýpanie košov

27.6.2018

- Plotostrih Hagarova, Kadnárova, Hubeného
- Zelený taxík – zber objemného a biologického odpadu od občanov
- Zber psích exkrementov

26.6.2018

- Kosenie Hagarova
- Zber papieru a plastu
- Vysýpanie košov

25.6.2018

- Kosenie + orez kríkov Kadnárova
- Vysýpanie košov
- Zber psích exkrementov

22.6.2018

- Kosenie – Pekná cesta, Horná
- Polievanie novovysadených drevín
- Zber odpadu Detvianska
- Vysýpanie košov

21.6.2018

- Kosenie Detvianska
- Kosenie Krasňany – Cyprichova, Pekná cesta
- Vysýpanie košov
- zber haluzí po orezoch

20.6.2018

- Kosenie Cyprichova, Hubeného
- Osádzanie nových košov – roh Cyprichova/Pekná cesta; Kadnárova potraviny
- Zber psích exkrementov
- Zelený taxík – zber BRO a objemného odpadu z rodinných domov
- Podľa zvyšného času - odvoz haluzí Tbiliská, Kadnárova, Sadmelijská

19.6.2018

- Kosenie Pekná cesta, Cyprichova
- Drtenie halúz po oreze + upratovanie Tbiliská
- Zber psích exkrementov
- Vysýpanie košov

18.6.2018

- Kosenie Kadnárova, Hečkova, Černockého
- Čistenie odvodňovacích rigolov - Knižkova dolina a okolie
- Vysýpanie košov

15.6.2018

- Čistenie odvodňovacích rigolov a cestný rigol na stupavskej
- Krasňany – strihanie kríkov Černockého + úprava okolia bytového domu Kadnárova 60-64
- Vysýpanie košov

14.6.2018

- Čistenie rigolov
- Vysýpanie košov

13.6.2018

- Čistenie kanálov Kamilková, Podbrezovská, Lisovňa, Pri kolíske
- Záhon ruží Plickova, pri fontáne – odburinenie a okopanie
- Orez kríkov Černockého, Kadnárova

12.6.2018

- Zber papiera a plastu
- Vysýpanie košov
- Kosenie Strelková, Hečkova, Kadnárova
- Plotostrih Krasňany – dokončenie Cyprichovej

11.6.2018

- Kosenie Dopravná ul., sídlisko Pri Šajbách
- Strihanie živých plotov v Krasňanoch – Hubeného, Cyprichova, Kadnárova, Černockého
- Vysýpanie košov
- Zber psích exkrementov

8.6.2018

- Kosenie DI na Sklabinskej, Na Pasekách, KS Impulz
- Orez kríkov Na Pasekách a KS Impulz
- Vysýpanie košov
- Odvoz konárov po orezoch

7.6.2018

- Kosenie sídliska Pri Šajbách a okolia
- Výrub stromov Cígeľská, Karpatské nám.
- Zber psích exkrementov
- Vysýpanie košov

6.6.2018

- Kosenie Novohorská, Úžiny, podľa času Alstrova
- Kadnárova, Hubeného výrub stromov
- Zelený taxík – zber objemného odpadu od občanov
- Odpratávanie orezaných konárov
- Likvidácia pneumatík z areálu hangáru
- Zber psích exkrementov

5.6.2018

- Kosenie Kafendova, Kubačova, Plickova
- Zber psích exkrementov
- Vysýpanie košov
- Úprava parčíku na Víťaznej ulici
- Vyčistenie mriežky v parku Hurbana
- Čistenie priestoru za kontajnerovým stojiskom na Kafendovej ulici

4.6.2018

- Kosenie parku Hurbana a okolie
- Dokončenie čistenia basketbalového ihriska Tbiliská
- Vysýpanie košov

1.6.2018

- Kosenie MŠ Tbiliská, Závadská
- Úprava basketbalového ihriska Tbiliská
- Zber psích exkrementov
- Vysýpanie košov

31.5.2018

- Kosenie smerom od ZS Tbiliská
- Odvoz konárov Potočná
- Orez Mudrochova, Popolná, Plickova
- Zber psích exkrementov Lisovňa, pri vinohradoch
- Upratovanie amfiteátra
- Vysýpanie košov

29.5.2018

- Zber papiera a plastu – 2 vozidlá, 4 ľudia
- Kosenie Karpatské námestie
- Strihanie krovín na Karpatskom námestí
- Vysýpanie košov

28.5.2018

- Dokosenie a hrabanie Horná + Kadnárova
- Odvoz vypíleného stromu na Hubeného
- Vysýpanie košov
- Psie exkrementy zber – Pri vinohradoch a Alstrova

24.5.2018

- Kosenie Kadnárova, Hubeného dokončenie
- Orez živého plotu na Hubeného
- Vysýpanie košov
- Odstraňovanie skládky Pri Kolíske

23.5.2018

- Kosenie, hrabanie Hubeného, Kadnárova
- Odvoz haluzí z Hagarovej
- Zber psích exkrementov Krasňany

6_4_2018

5_4_20183_4_2018

29_3_201821_3_2018


19_3_2018

13_3_2018


12_3_20187_3_2018

6_3_2018


dennik_5_3_2018


dennik_2_3_2018
24.3.201720.3.2017


17.3.2017


16.3.2017


14.3.2017


13.3.2017


28.2.2017


31.1.2017