Pracovný denník strediska čistoty

Pracovníci strediska čistoty MiÚ Bratislava-Rača každý deň riešia poriadok v uliciach Rače, Krasňan a Východného. Tu si môžete pozrieť, kde a čo v ktorý deň robili.
20.4.2021
 • Úprava záhonu a výsadba Detvianska, Kubačova
 • Orez drevín – psí výbeh Černockého
 • Oprava plotu – haluzovisko Pri šajbách + DI Závadská
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
19.4.2021
 • Úprava záhonu Detvianska,
 • Odvoz odpadu MOM
 • Odstraňovanie suchých padnutých stromov
 • Oprava – haluzovisko Pri šajbách
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


16.4.2021

 • Úprava záhonu Detvianska, Kubačova
 • Strihanie krov a úprava Dopravná ul.
 • Oprava – haluzovisko Pri šajbách
 • Odvoz halúz
 • Triedenie plast + papier
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov


15.4.2021

 • Úprava záhonu Detvianska, Námestie A.Hlinku
 • Oprava plotu - haluzovisko
 • Odvoz halúz
 • Triedenie plast + papier
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


14.4. 2021

 • Úprava záhonu Detvianska
 • Manipulačné práce - prevoz
 • Odvoz halúz
 • Triedenie plast + papier
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

13.4.2021
 • Odvoz Plat + Papier
 • Likvidácia P+P
 • Odvoz odpadu po testovaní
 • Odvoz halúz
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

12.4.2021
 • Kosenie a úprava zelene Dopravná ul.
 • Odvoz halúz
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

9.4.2021
 • Orez drevín, výsadba zelene
 • Odvoz halúz
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 

8.4.2021
 • Orez drevín – Hečkova, Cyprichova,  Park J.M.Hurbana,
 • Odvoz halúz
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 

7.4.2021
 • Orez drevín – Hečkova, Park J.M.Hurbana, Tbiliská
 • Úprava psieho výbehu Černockého
 • Vysýpanie košov
 • Oprava košov
 • zbieranie odpadkov
 

6.4.2021
 • Orez drevín – Kadnárová, Hečkova, Závadská
 • Upratovanie ihrísk
 • Vysýpanie košov
 • Oprava košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

1.4.2021
 • Odvoz  orezov po arboristoch, Pri šajbách
 • Čistenie komunikácii po zimnej údržbe
 • Upratovanie ihrísk – Rača, Rendez
 • Vysýpanie košov
 • Oprava košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

31.3.2021
 • Odvoz  orezov po arboristoch, Víťazná,Pri šajbách
 • Čistenie komunikácii po zimnej údržbe
 • Upratovanie ihrísk - Krasňany
 • Vysýpanie košov
 • Oprava košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
30.3.2021
 • Odvoz  orezov po arboristoch, Víťazná,
 • Čistenie komunikácii po zimnej údržbe – Východné (Dopravná, Na pasekách, Šúrska)
 • Prevoz - MÚ
 • Vysýpanie košov
 • Oprava košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
29.3.2021

- Odvoz  orezov po arboristoch, Víťazná, Pri Šajbách
 • Manipulačné práce pre MÚ
 • Čistenie komunikácii po zimnej údržbe – Mudrochova, Kafendova, Plicková
 • Vysýpanie košov
 • Oprava košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


25. 3. 2021

 • odvoz orezov po arboristoch, Víťazná, Pri Šajbách
 • čistenie komunikácii po zimnej údržbe – Malokrasňanská, Žarnovická, Gelnická
 • vysýpanie košov
 • oprava košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

24. 3. 2021
 • odvoz orezov po arboristoch,
 • čistenie komunikácii po zimnej údržbe – Karpatské nám, Závadská, Cígeľská
 • vysýpanie košov
 • oprava košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


23. 3. 2021

 • odvoz orezov po arboristoch
 • čistenie komunikácií po zimnej údržbe – Hlinícká, Karpatské nám.
 • vysýpanie košov
 • oprava košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


22. 3. 2021

 • orez drevín Žarnovická, Závadská
 • výsadba rastlín
 • odvoz orezov po arboristoch, 
 • vysýpanie košov
 • oprava košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


19. 3. 2021

 • čistenie komunikácii po zimnej údržbe – Hlinícka, A. Murína, J. Hagaru
 • odvoz orezov po arboristoch, brigádach
 • výsadba rastlín
 • vysýpanie košov
 • oprava košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
18. 3. 2021
 • čistenie komunikácii po zimnej údržbe – Hlinícka, A. Murína, Horná
 • odvoz orezov po arboristoch
 • vysýpanie košov
 • oprava košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

17. 3. 2021
 • čistenie komunikácii po zimnej údržbe – Novohorská, Plickova
 • odvoz orezov po arboristoch – Pri šajbách
 • orez drevín
 • vysýpanie košov
 • montáž a oprava košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


16. 3. 2021

 • čistenie komunikácii po zimnej údržbe – Sadmelijská, Úžiny, Novohorská, Plickova
 • likvidácia drevín – ZŠ Plickova
 • odvoz orezov po arboristoch
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

15. 3. 2021
 • čistenie komunikácii po zimnej údržbe – Pri Kolíske, Stupavská, Alstrova, Zlatá
 • odvoz orezov po arboristoch
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


12. 3. 2021

 • čistenie komunikácii po zimnej údržbe – Pri Kolíske, Nová hora, Knížkova dolina
 • odvoz  orezov po arboristoch
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

11. 3. 2021
 • čistenie komunikácii po zimnej údržbe – Popolná, Na medzi, Rudnícka, Pri kolíske
 • odvoz a likvidácia orezov po arboristoch
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


10. 3. 2021

 • čistenie komunikácii po zimnej údržbe – Piesková, Olšová, Drozdová, Zvončekova
 • monáž a oprava smetných košov
 • pílenie a likvidácia drevín ZŠ Plickova
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
9. 3. 2021
 • čistenie komunikácii po zimnej údržbe
 • DI Na pasekách – oprava brány
 • pílenie a likvidácia drevín ZŠ Plickova
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


8. 3. 2021

 • odvoz halúz po orezoch
 • pílenie a likvidácia drevín ZŠ Plicková
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
9. týždeň (1. 3. – 5. 3):
 • orez drevín Rača – Park Mudrochova, Kafendova,
 • čistenie odtokových žľabov na chodníkoch, Detvianska, Alstrová
 • pílenie a likvidácia drevín, drvenie ZŠ Plicková
 • odvoz halúz
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
26. 2. 2021
 • orez drevín Rača - Mudrochova
 • upratovanie ihrísk - Rača
 • pílenie a likvidácia drevín ZŠ Plicková
 • odvoz halúz
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
25. 2. 2021
 • orez drevín Rača - Kubačova
 • upratovanie ihrísk - Krasňany
 • pílenie a likvidácia drevín ZŠ Plicková
 • odvoz halúz
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
24. 2. 2021
 • orez drevín, Krasňany – Kadnárová
 • upratovanie ihrísk - Krasňany
 • pílenie a likvidácia drevín ZŠ Plicková
 • úprava záhonu Detvianska
 • odvoz halúz
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
23. 2. 2021
 • orez drevín, Krasňany - Černockého, Rača - Tbiliská
 • pílenie stromov a krov ZŠ Plicková
 • odvoz vianočných stromov a halúz
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

22. 2. 2021
 • orez drevín, Krasňany Kadnárová ul.
 • pílenie stromov a krov ZŠ Plicková
 • odvoz vianočných stromov a halúz
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

19. 2. 2021
 • orez drevín, Krasňany - Hagarova
 • pílenie stromov a krov ZŠ Plicková
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


18. 2. 2021

 • orez drevín, Krasňany, Rača,
 • pílenie stromov a krov ZŠ Plicková
 • odvoz vianočných stromov a halúz
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

17. 2. 2021
 • zimná údržba komunikácii
 • odvoz halúz
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


16. 2. 2021

 • zimná údržba komunikácii
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

15. 2. 2021
 • zimná údržba komunikácii 
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
12. 2. 2021
 • zimná údržba komunikácii
 • manipulačné práce MÚ
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

11. 2. 2021
 • zimná údržba komunikácii
 • sťahovanie, preprava MÚ
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
10. 2. 2021
 • zimná údržba komunikácii
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


9. 2. 2021

 • strihanie a úprava Tbiliská MŠ a jasle, Pekná cesta
 • manipulačné práce MÚ
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

8. 2. 2021
 • strihanie drevín a úprava ul. Závadská, Horná ul.
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

5. 2. 2021
 • odvoz halúz – Horná ul.
 • strihanie drevín a čistenie cesty – Horná ul.
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


4. 2. 2021

 • upratovanie ihrísk - Rača
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

3. 2. 2021
 • upratovanie ihrísk – Krasňany, Rača
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


2. 2. 2021

 • orez drevín Horná ul., Pekná cesta
 • upratovanie ihrísk - Krasňany
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

1. 2. 2021
 • orez drevín Krasňany, A. Murína, Horná
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

29. 1. 2021
 • orez drevín Pekná cesta, Hubeného
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

28. 1. 2021
 • zimná údržba komunikácii
 • orez drevín Pekná cesta
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


27. 1. 2021

 • zimná údržba komunikácii
 • triedenie plast + papier
 • zbieranie odpadkov
 • údržba košov
 • zber psích exkrementov

26. 1. 2021
 • odvoz plast + papier
 • triedenie plast + papier
 • zbieranie odpadkov

25. 1. 2021
 • orez drevín Krasňany (Pekná cesta), Rača (Tbiliská)
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

22. 1. 2021
 • orez drevín Krasňany (Hubeného), Rača (Rustaveliho, Pri vinohradoch)
 • zbieranie odpadkov
 • údržba košov
 • zber psích exkrementov

21. 1. 2021
 • orez drevín Krasňany (Hubeného - zdrav. stredisko), Rača (Rustaveliho)
 • zbieranie odpadkov
 • údržba košov
 • zber psích exkrementov

 
20. 1. 2021

 • zimná údržba, ranné solenie – horné ulice (poľadovica)
 • orez drevín Krasňany (Nový záhon), Rača (Tbiliská, Rustaveliho)
 • zbieranie odpadkov
 • údržba košov
 • zber psích exkrementov

19. 1. 2021
 • zimná údržba ciest a chodníkov (solenie, pluhovanie)
 • odstránenie vianočného stromu
 • orez drevín
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


18. 1. 2021

 • zimná údržba ciest a chodníkov (solenie, pluhovanie)
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

15. 1. 2021
 • zimná údržba ciest a chodníkov (solenie, pluhovanie)
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
14. 1. 2021
 • zimná údržba ciest a chodníkov (solenie, pluhovanie)
 • likvidácia a triedenie plast + papier
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


13. 1. 2021

 • zimná údržba ciest a chodníkov (solenie, pluhovanie)
 • likvidácia a triedenie plast + papier
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov

12. 1. 2021
 • úprava a strihanie drevín – Tbiliská a okolie
 • odvoz plast + papier
 • zimná údržba ciest (solenie, pluhovanie)
 • pílenie suchých stromov
 • vysýpanie košov
 • oprava košov
 • zbieranie odpadkov


11. 1. 2021

 • strihanie, orez a úprava na cyklotrase JURAVA
 • úprava a strihanie okrajov ciest a chodníkov – Karpatské nám. + okolie
 • pílenie suchých stromov
 • vysýpanie košov
 • oprava košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

8. 1. 2021
 • strihanie a orez na cyklotrase JURAVA
 • úprava a strihanie – Karpatské nám. + okolie
 • likvidácia papier + plast
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

7. 1. 2021
 • Strihanie a orez stromov na cyklotrase JURAVA
 • Úprava a strihanie – Karpatské nám.
 • Likvidácia papier + plast
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


5. 1. 2021

 • strihanie, orez a úprava na cyklotrase JURAVA
 • odvoz papier + plast
 • likvidácia papier + plast
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

4. 1. 2021
 • opravné práce, orez a úprava okolia areálu haluzoviska Pri šajbách
 • sťahovacie práce MÚ Rača
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


21. 12. 2020

 • strihanie, orez a úprava krov a stromov Park J. M. Hurba, Detvianska
 • sťahovacie práce MÚ Rača
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

18. 12. 2020
 • strihanie, orez a úprava krov a stromov Kadnárova
 • zbieranie halúz Hlinícka/Pekná cesta
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


17. 12. 2020

 • strihanie, orez a úprava krov a stromov Kadnárova
 • čistenie lokality pod Cyprichovou ulicou.
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

16. 12. 2020
 • strihanie a úprava záhonov ruží Závadská, Tbiliská
 • výrez suchých stromov
 • strihanie, orez a úprava krov a stromov Kadnárova
 • zametanie a čistenie okolia vpustov ulica J. Hagaru
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov


15. 12. 2020

 • úprava námestia Dopravná, strihanie a zametanie
 • úprava ihrísk Na pasekách, Sklabinská, Kadnárova
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov

14. 12. 2020
 • orez, kosenie a úprava okrajov cesty Pri kolíske
 • odvoz BRO
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov

11. 12. 2020
 • orez a úprava krajov cesty Pri kolíske
 • odvoz BRO
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov


10. 12. 2020

 • prepravné a sťahovacie práce MÚ, ubytovňa, NKD...
 • likvidácia plast + papier
 • vypratávanie starej budovy ZŠ Plickova
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov


9. 12. 2020

 • zber lístia, zametanie detské ihriská Kafendova, Plickova
 • likvidácia plast + papier
 • vypratávanie starej budovy ZŠ Plickova
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

8. 12. 2020
 • zber lístia, zametanie detské ihriská Závadská, Cígeľská, Gelnická, Mudrochova
 • odvoz plast + papier
 • likvidácia plast + papier
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

7. 12. 2020
 • zber lístia, zametanie detské ihriská Karpatské námestie, Žarnovická, Tbiliská
 • kosenie Hagarova – psí výbeh
 • sťahovacie a manipulačné práce MiÚ
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
4. 12. 2020
 • zber lístia, zametanie Kadnárova
 • kosenie a úprava haluzovisko – Pri Šajbách
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

3. 12. 2020
 • zber lístia a úprava DI Kadnárova
 • odvoz halúz a lístia
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


2. 12. 2020

 • zber lístia a halúz Kubačova, pri MiÚ
 • zber lístia Hubeného zdrav. stredisko, DI A. Murína
 • odvoz halúz a lístia Závadská
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
1. 12. 2020
 • zber lístia a úprava parku Víťazná ul.
 • kosenie, strihanie priestorov Pri Šajbách
 • odvoz halúz a lístia
 • montáž vianočného stromu - NKD
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

30. 11. 2020
 • zber lístia Detvianska, park J. M. Hurbana
 • strihanie kríkov Detvianska, park
 • prípravné práce na zimnú údržbu
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

27. 11. 2020
 • zber lístia Kadnárova, Černockého
 • strihanie kríkov
 • manipulačné práce
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
26. 11. 2020
 • zber lístia Hečkova
 • strihanie kríkov Púchovská
 • manipulačné práce - prevoz
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

25. 11. 2020
 • zber lístia Kadnárova
 • Zelený taxík
 • manipulačné práce – prevoz, sťahovanie
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

24. 11. 2020
 • zber lístia Kadnárova
 • posyp – zimná údržba komunikácií
 • odvoz plast + papier
 • likvidácie plast + papier
 • manipulačné práce - prevoz
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


23. 11. 2020

 • zber lístia Hečkova
 • strihanie kríkov Rustaveliho, Závadská, Púchovská
 • manipulačné práce - prevoz
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

20. 11. 2020
 • zber lístia Strelkova, Hečkova
 • strihanie kríkov Kadnárová,
 • lividácia BRO - haluze
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


19. 11. 2020

 • zber lístia Úžiny, Sadmelijská
 • strihani kríkov Kadnárova, Vrbenského
 • lividácia BRO
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

18. 11. 2020
 • zber lístia Novohorská, Barónka, Plickova
 • strihanie kríkov - Kadnárova
 • Zelený taxík
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

16. 11. 2020
 • kosenie a zber Novohorská, Plickova
 • strihanie kríkov - Kadnárova
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


13. 11. 2020

 • kosenie a zber lístia Novohorská
 • zakladanie trávnika – Detvianska
 • lividácia BRO a úprava tují – Pekná cesta
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


12. 11. 2020

 • kosenie Hagarova – psí výbeh
 • orez halúz, stromov Jurkovičova
 • likvidácia plast + papier
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

11. 11. 2020
 • zber lístia Tbiliská, Závadská, Cígeľská
 • Zelený taxík
 • likvidácia plast + papier
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


10. 11. 2020

 • zber lístia Karpatské nám., Tbiliská
 • odvoz plast + papier
 • likvidácia plast + papier
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
9. 11. 2020
 • zber lístia Park J.M.Hurbana, Karpatské nám.
 • odvoz halúz po orezoch
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

6. 11. 2020
 • kosenie a zber lístia Kafendova, Plickova
 • odvoz halúz po orezoch
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


5. 11. 2020

 • kosenie a zber lístia Kubačova, Kafendova
 • odvoz halúz po orezoch
 • čistenie rigolu Alstrova
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


4. 11. 2020

 • manipulačné práce – montáž oplotenia Plickova, Tbiliská – zváranie plotu
 • zametanie lístia Detvianska
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

3. 11. 2020
 • kosenie a hrabanie lístia Kafendova, Kubačova
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

2. 11. 2020
 • manipulačné práce – odzvoz, demontáž po testovaní
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


30. 10. 2020

 • zametanie lístia Detvianska, Hubeného, Horná, J. Hagaru
 • manipulačné práce – rozvoz, montáž
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

29. 10. 2020
 • manipulačné práce rozvoz mobiliáru - testovanie
 • likvidácia plast + papier
 • odvoz halúz po orezoch
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov

28. 10. 2020
 • likvidácia plast + papier
 • manipulačné práce – demontáž a rozvoz oplotenia
 • Zelený taxík
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 
27. 10. 2020
 • odvoz plast + papier
 • likvidácia plast + papier
 • strihanie kríkov Rustaveliho, Cígeľská, Tbiliská, Cyprichova
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 
26. 10. 2020
 • kosenie Jurkovičova, Plickova, Mudrochova
 • spratávanie lístia Detvianska
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


19. 10. 2020

 • kosenie Cígeľská, Žarnovická
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
16. 10. 2020
 • čistenie kanálových vpustí – J.Hagaru
 • orez a pílenie stromov
 • odvoz halúz
 • likvidácia plast + papier
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

15. 10. 2020
 • odvoz halúz – Horná ul.
 • pílenie a orez stromov
 • likvidácia a triedenie plast + papier
 • sťahovacie práce v rámci MiÚ Rača
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov


14. 10. 2020

 • Zelený taxík
 • likvidácia plast + papier
 • sťahovacie práce v rámci MiÚ Rača
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov

13. 10. 2020
 • odvoz plast + papier
 • likvidácia plast + papier - zberný dovr OLO
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

12. 10. 2020
 • prevoz betónových kochlíkov
 • odvoz halúz
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


9. 10. 2020

 • kosenie Závadská
 • strihanie kríkov Krasňany
 • orez stromov - Krasňany
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

8. 10. 2020
 • kosenie Tbiliská, Závadská
 • odvoz halúz Horná, Sklabinská
 • strihanie kríkov Kadnárová
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

7. 10. 2020
 • kosenie Tbiliská
 • Zelený taxík
 • strihanie kríkov Kadnárová, Černockého
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

6. 10. 2020
 • kosenie Tbiliská
 • strihanie kríkov Kadnárová - Vrbenského
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
5. 10. 2020
 • kosenie Dopravná, Tbiliská
 • zametanie ciest a odvoz naplavenín po búrke
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
2. 10. 2020
 • kosenie Dopravná, Na pasekách
 • odvoz halúz
 • skrihanie kríkov Krasňany
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

1. 10. 2020
 • kosenie Sklabinská, Pri Šajbách
 • likvidácia a triedenie plast + papier (zberný dvor)
 • stihanie kríkov – Krasňany Horná ul.
 • odvoz BRO
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

30. 9. 2020
 • kosenie Sklabinská
 • Zelený taxík
 • likvidácia a triedenie plast + papier (zberný dvor)
 • odvoz halúz
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


28. 9. 2020

 • orezávanie a pílenie suchých a popadaných stromov
 • strihanie kríkov Pekná cesta
 • odvoz BRO
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

25. 9. 2020
 • strihanie kríkov Pekná cesta
 • odvoz halúz po orezoch
 • odvoz a likvidácia nábytku z MÚ
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


24. 9. 2020

 • kosenie Pekná cesta, Kadnárová
 • strihanie kríkov Pekná cesta.
 • rozvoz a osadenie lavičiek - vinohrady
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

23. 9. 2020
 • kosenie A. Murína, Pekná cesta
 • strihanie kríkov Pekná cesta
 • Zelený taxík, odvoz BRO
 • rozvoz a osadenie lavičiek - vinohrady
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

22. 9. 2020
 • kosenie Pekná cesta
 • strihanie kríkov Pekná cesta
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


21. 9. 2020

 • kosenie Karpatské nám., Černockého, Hubeného
 • strihanie kríkov Karpatské nám., Pekná cesta
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

18. 9. 2020
 • kosenie Karpatské nám., Hubeného
 • strihanie kríkov Karpatské námestie
 • polievanie novej výsadby
 • likvidácia plast + papier
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


17. 9. 2020

 • kosenie Cyprichova
 • likvidácia plast + papier
 • Zelený Taxík
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

16. 9. 2020
 • kosenie Kadnárova, Černockého, Cyprichova
 • odvoz plast + papier
 • likvidácia plast + papier
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov

14. 9. 2020
 • kosenie Kadnárova
 • manipulačné a prepravné práce po kultúrnom podujatí
 • upratovanie po kultúrnom podujatí
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov
 
11. 9. 2020
 • kosenie Hečkova, Kadnárova
 • príprava kultúrneho podujatia – manipulačné práce
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

10. 9. 2020
 • kosenie Hečkova
 • kosenie Obecná záhrada, Koloničova kúria
 • odvoz halúz
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

9. 9. 2020
 • kosenie Strelkova, Kubačova, Kadnárova
 • strihanie kríkov – Pekná cesta
 • Zelený taxík
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

8. 9. 2020
 • strihanie kríkov – Dopravná, Pekná cesta
 • odvoz halúz Černockého
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


7. 9. 2020

 • odvoz a likvidácia nánosov z ciest po búrke
 • odvoz halúz a príprava psieho výbehu Černockého
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

4. 9. 2020
 • kosenie ul. Úžiny, Sadmelijská
 • likvidácia plast + papier
 • pílenie a odvoz spadnutých a suchých halúz a stromov
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

3. 9. 2020
 • strihanie kríkov Račianska, Pekná cesta
 • likvidácia plast + papier
 • úprava záhonov Detvianska
 • pílenie a odstraňovanie spadnutých halúz a stromov
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov

2. 9. 2020
 • strihanie kríkov Račianska, Pekná cesta
 • odvoz plast + papier
 • likvidácia plast + papier
 • Zelený taxík
 • úprava záhonov Malokrasňanská, Detvianska
 • pílenie a odstraňovanie spadnutých halúz a stromov po búrke
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov


31. 8. 2020

 • kosenie ul. Novohorská, Sadmelijská
 • strihanie kríkov MŠ Tbiliská, Dopravná ul.
 • pílenie a odstraňovanie spadnutých halúz a stromov po búrke.
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


21. 8. 2020

 • kosenie Jurkovičova, park Mudrochova
 • kosenie a úprava Obecná záhrada
 • polievanie
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

20. 8. 2020
 • kosenie Park J. M. Hurbana, električkový pás Závadská, Tbiliská
 • kosenie a úprava Obecná záhrada
 • odvoz halúz po orezoch
 • triedenie plasty + papier
 • manipulačné práce
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov


19. 8. 2020

 • kosenie Cígeľská, Žarnovická,
 • kosenie a úprava DI Na pasekách, Obecná záhrada
 • Zelený taxík
 • triedenie plasty + papier
 • manipulačné práce
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov

18. 8. 2020
 • strihanie kríkov Plickova
 • úprava záhonu Detvianska + Malokrasňanská
 • odvoz plast + papier
 • triedenie plast + papier
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov


17. 8. 2020

 • kosenie Závadská, Cígeľská, Žarnovická, Rustaveliho
 • manipulačné práce
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

15. 8. 2020
 • kosenie Knižková dolina
 
14. 8. 2020
 • kosenie Závadská
 • strihanie kríkov Dopravná ul.
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


13. 8. 2020

 • kosenie MŠ + jasle Tbiliská, Cígeľská
 • strihanie kríkov Dopravná ul.
 • odvoz halúz
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

12. 8. 2020
 • kosenie Tbiliská, Rustaveliho
 • strihanie kríkov Dopravná
 • úprava záhonu Detvianska
 • Zelený taxík
 • odvoz halúz
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


11. 8. 2020

 • kosenie Tbiliská
 • strihanie kríkov, orez stromov
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

10. 8. 2020
 • kosenie Karpatské námestie, Tbiliská
 • polievanie
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

8. 8. 2020
 • kosenie Knižkova dolina
 • zbieranie odpadu Knižkova dolina


7. 8. 2020

 • kosenie Karpatské námestie
 • strihanie kríkov Detvianska, Dopravná
 • Detvianska – úprava záhonu
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

6. 8. 2020
 • kosenie Kubačova, Pri vinohradoch, Alstrova
 • triedenie plast a papier
 • odvoz halúz Rača, Krasňany
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov

5. 8. 2020
 • kosenie zberný dvor OLO,
 • kosenie J. Hagaru – psí výbeh
 • Zelený taxík
 • orez a odvoz stromov a polámaných halúz
 • triedenie plast a papier
 • strihanie kríkov Kubačova
 • čistenie chodníkov, trhanie buriny, Detvianska
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov


4. 8. 2020

 • kosenie zberný dvor OLO, haluzovisko + okolie
 • odvoz plast + papier
 • triedenie P+P
 • strihanie kríkov Detvianska
 • čistenie chodníkov, trhanie buriny, Kubačova, Detvianska
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov


3. 8. 2020

 • kosenie Karpatské námestie, cyklotrasa Jurava
 • strihanie kríkov – park J.M.Hurbana, Detvianska - okolie cintorína.
 • zbieranie odpadkov - Rača
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


24. 7. 2020

 • kosenie Kadnárova
 • polievanie
 • odvoz halúz Kadnárova
 • čistenie parkoviska pred NKD
 • zbieranie odpadkov - Krasňany 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


23. 7. 2020

 • kosenie Pekná cesta, Horná
 • strihanie kríkov Tbiliská
 • odvoz halúz - Hagarova
 • triedenie papier + plasty
 • zbieranie odpadkov - Krasňany 
 • vysýpanie košov

22. 7. 2020
 • kosenie Pekná cesta + zdravotné stredisko Hubeného
 • strihanie kríkov Karpatské nám., Tbiliská
 • Zelený taxík, + odvoz halúz
 • triedenie papier + plasty
 • zbieranie odpadkov - Krasňany 
 • vysýpanie košov


21. 7. 2020

 • kosenie Hubeného, Pekná cesta
 • odvoz papier + plasty
 • triedenie papier + plasty
 • zbieranie odpadkov - Krasňany 
 • vysýpanie košov

20. 7. 2020
 • kosenie Hubeného
 • úprava záhonu Detvianska
 • zbieranie odpadkov - Krasňany
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


17. 7. 2020

 • kosenie Cyprichova
 • strihanie kríkov Dopravná
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov
 
16. 7. 2020
 • kosenie Cyprichova,
 • odvoz halúz,
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

15. 7. 2020
 • kosenie Kadnárova, Černockého, Cyprichova
 • strihanie kríkov Cyprichova, Karpatské námestie, park Víťazná
 • Zelený taxík
 • odvoz halúz po orezoch
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


14. 7. 2020

 • kosenie Kadnárová, DI Na pasekách, Hubeného
 • strihanie kríkov Krasňany
 • manipulačné práce - prevoz
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

13. 7. 2020
 • kosenie Kadnárová, Hečkova,
 • manipulačné a dopravné práce – kultúrne podujatia
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


10. 7. 2020

 • kosenie Park J.M.Hurbana, detské ihrisko Na pasekách, Hečkova
 • polievanie
 • manipulačné práce - prevoz
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

9. 7. 2020
 • kosenie Sklabinská,
 • polievanie
 • úprava záhonu Detvianska + Námestie A.Hlinku
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


8. 7. 2020

 • kosenie ihrisko Sklabinská
 • strihanie kríkov Krasňany - Cyprichova
 • likvidácia plast + papier
 • polievanie
 • manipulačné práce
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov
 
7. 7. 2020
 • kosenie Strelkova, Kadnárova
 • odvoz papier + plast
 • likvidácia P+P
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov


6. 7. 2020

 • kosenie jasle a MŠ Tbiliská, Sadmelijská, Strelkova
 • polievanie
 • manipulačné práce
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

4. 7. 2020
 • kosenie Sadmelijská

3. 7. 2020
 • kosenie Novohorská, Úžiny
 • polievanie
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

2. 7. 2020
 • kosenie Novohorská
 • odvoz konárov po orezoch - Krasňany
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


1. 7. 2020

 • kosenie Novohorská
 • strihanie kríkov, orez stromov Krasňany, Rača
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


30. 6. 2020

 • kosenie Plickova, Novohorská
 • upratovanie a odvoz odpadkov Amfiteáter
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


29. 6. 2020

 • kosenie Kubačova, Barónka, Kafendova + úprava ihriska
 • strihanie kríkov - Krasňany
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

27. 6. 2020
 • kosenie Kafendova, Kubačova

26. 6. 2020
 • kosenie Mudrochova + Kubačova
 • strihanie kríkov - Krasňany
 • sťahovacie a manipulačné práce
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


25. 6. 2020

 • kosenie Mudrochova + úprava ihriska
 • strihanie kríkov - Krasňany
 • Zelený taxík
 • sťahovacie a manipulačné práce
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • polievanie
 • zber psích exkrementov

24. 6. 2020
 • kosenie - park za hotelom Barónka, Mudrochova
 • Zelený taxík
 • triedenie P+P zberný dvor OLO
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • manipulačné práce – príprava kochlíkov na výsadbu

23. 6. 2020
 • kosenie električkový pás – Závadská,Tbiliská, Detvianska, Jurkovičova
 • zber papier + plast
 • triedenie P+P – zberný dvor OLO
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov


22. 6. 2020

 • kosenie Žarnovická, Park J. M. Hurbana, električkový pás – Závadská,Tbiliská
 • odvoz halúz MŠ Novohorská 
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


19. 6. 2020

 • orezávanie stromov a kríkov Kamilková, Podbrezovská
 • čistenie ulíc po záplavách Podbrezovská
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

18. 6. 2020
 • kosenie Cígeľská, Žarnovická
 • odvoz konárov po arboristoch
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

17. 6. 2020
 • kosenie Závadská, Cígeľská
 • čistenie ulíc po záplavách
 • Zelený taxík
 • odvoz konárov po arboristoch
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


16. 6. 2020

 • kosenie Závadská
 • čistenie ulíc po záplavách (Popolná, Lisovňa, Podbrezovská)
 • úprava záhonu Malé Krasňany, Detvianska
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

15. 6. 2020
 • kosenie Tbiliská - Závadská
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • odvoz halúz
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


12. 6. 2020

 • kosenie Tbiliská
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov
 
11. 6. 2020
 • kosenie Karpatské námestie, Tbiliská
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • triedenie plast a papier, zberný dvor
 • vysýpanie košov
 •  

10. 6. 2020
 • kosenie Karpatské námestie – cyklocesta JURAVA
 • odvoz halúz MŠ Cyprichova
 • Zelený taxík
 • vysýpanie košov 
 
9. 6. 2020
 • kosenie Karpatské námestie
 • zber plast + papier
 • triedenie plast + papier – zberný dvor
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


8. 6. 2020

 • kosenie Pri vinohradoch, Alstrova ul., Karpatské námestie, Obecná záhrada
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


5. 6. 2020

 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • pílenie stromov
 • odvoz BRO po orezoch - MŠ Plickova, Cyprichova
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

4. 6. 2020
 • kosenie Dopravná, Pri šajbách
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • odvoz BRO - MŠ Plickova
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

3. 6. 2020
 • kosenie Sklabinská, Na pasekách, Dopravná
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • zelený taxík,
 • odvoz BRO - MŠ Barónka
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov
 
2. 6. 2020
 • kosenie Knižkova dolina, Sklabinská
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • odvoz BRO po orezoch stromov - MŠ Barónka
 • zber psích exkrementov


1. 6. 2020

 • kosenie Černockého, Knížkova dolina, Amfiteáter
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov
 
29. 5. 2020
 • kosenie Kadnárova ulica, J.Hagaru.
 • kosenie Nový záhon, Hlinícka
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


28. 5. 2020

 • kosenie Kadnárova ulica, J. Hagaru.
 • triedenie plastov – zberný dvor
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov


27. 5. 2020

 • kosenie jasle + MŠ Tbiliská, Kadnárova ulica
 • Zelený taxík
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • likvidácia plast + papier
 
26. 5. 2020
 • odvoz plast + papier
 • likvidácia plast + papier
 • kosenie zberný dvor + okolie
 • odvoz halúz, mechov, odpadkov
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • záhradnícke práce - Detvianska
 • vysýpanie košov


25. 5. 2020

 • sťahovacie a manipulačné práce (MŠ Novohorská – NKD)
 • odvoz halúz, mechov, odpadkov
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov
 
22. 5. 2020
 • kosenie, Kadnárova, Vrbenského
 • polievanie
 • odvoz BRO
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov
 
21. 5. 2020
 • kosenie Kadnárova, Horná, A.Murína
 • Zelený taxík
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


20. 5. 2020

 • kosenie Hubeného, Kadnárova
 • polievanie
 • Zelený Taxík
 • pílenie a odvoz zlomených a suchých stromov a halúz
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov
 
19. 5. 2020
 • kosenie Hubeného
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov
 
18. 5. 2020
 • kosenie Cyprichova, Pekná cesta
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

15. 5. 2020
 • kosenie Cyprichova
 • sťahovacie a manipulačné práce
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov
 

14. 5. 2020

 • triedenie plast + papier – zberný dvor
 • kosenie Kadnárová, Cyprichova
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov

13. 5. 2020 
 • triedenie plast + papier – zberný dvor
 • kosenie Kadnárová
 • polievanie
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov


12. 5. 2020 

 • zber plast + papier
 • triedenie plast + papier – zberný dvor
 • kosenie Strelkova, Hečkova
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov

11. 5. 2020
 • kosenie Úžiny - Sadmelijská
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov

7. 5. 2020
 • kosenie Novohorská - Úžiny
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


6. 5. 2020

 • zelený taxík
 • odvoz odpadu po brigádach
 • kosenie + práce v obecnej záhrade
 • kosenie – Novohorská
 • úprava a kosenie ihrísk Hubeného, Na pasekách
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


5. 5. 2020

 • kosenie - Plickova ulica
 • kosenie + úprava obecná záhrada
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


30. 4. 2020

 • odvoz odpadu po brigádach – Dopravná ul.
 • kosenie – Kubačova, Mudrochova, Kafendova
 • likvidácia plastov 
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov


29. 4. 2020

 • zelený taxík
 • odvoz odpadu po brigádach - Dopravná ulica
 • kosenie - Mudrochova a Kafendova ulica
 • likvidácia plastov 
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov


28. 4. 2020

 • odvoz papiera a plastov
 • kosenie - park Výhonská, park Mudrochova, park pri hoteli Barónka a obecná záhrada 
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov


27. 4. 2020

 • kosenie - Park J.M. Hurbana a Žarnovická ulica
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


24. 4. 2020

 • kosenie - Cígeľská a Žarnovická ulica
 • drvenie halúz - stredná škola Hlinická
 • polievanie 
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


23. 4. 2020

 • kosenie - Závadská a Cígeľská ulica
 • manipulačné práce - škôlka Gelnická 
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


22. 4. 2020

 • kosenie - Tbiliská a Závadská ulica
 • zelený taxík 
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


21. 4. 2020

 • kosenie - Tbiliská ulica
 • výrub kríkov a stromov - ZŠ Plickova
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


20. 4. 2020

 • kosenie - Karpatské námestie a Tbiliská ulica
 • výrub kríkov a stromov - ZŠ Plickova
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


17. 4. 2020

 • kosenie - Komisárky
 • výrub kríkov a stromov - ZŠ Plickova
 • zbieranie odpadkov - Rača a Krasňany
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


16. 4. 2020

 • kosenie - Rača
 • likvidácia papiera a plastov
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


15. 4. 2020

 • sťahovacie práce - NKD a Novohorská ulica
 • likvidácia papiera a plastov
 • kosenie - Rača
 • čistenie chodníkov a ciest - Rača  
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


14. 4. 2020

 • odvoz papiera a plastov
 • kosenie (električkového pásu) - Rača  
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


8. 4. 2020

 • kosenie - Krasňany
 • upratovanie zberného dvora
 • zbieranie odpadkov - Rača a Krasňany 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


7. 4. 2020

 • kosenie - Rendez
 • odvoz halúz - Rendez 
 • zbieranie odpadkov - Krasňany 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


6. 4. 2020

 • kosenie - Dopravná ulica
 • polievanie 
 • pomocné práce - škôlka na Novohorskej ulici
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


3. 4. 2020

 • výrub kríkov a stromov - ZŠ Plickova
 • čistenie a zametanie chodníkov a ciest - Rača
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


2. 4. 2020

 • výrub kríkov a stromov - ZŠ Plickova
 • likvidácia papiera a plastov
 • čistenie a zametanie chodníkov a ciest - Krasňany
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


1. 4. 2020

 • oprava chodníka - Detvianska ulica
 • likvidácia papiera a plastov
 • čistenie a zametanie chodníkov a ciest - Rača
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


31. 3. 2020

 • oprava chodníka - Detvianska ulica
 • zber papiera a plastov
 • čistenie a zametanie chodníkov a ciest - Rača
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


30. 3. 2020

 • oprava chodníka - Detvianska ulica
 • čistenie a zametanie chodníkov a ciest - Rača
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


27. 3. 2020

 • oprava chodníka - Detvianska ulica
 • čistenie a zametanie chodníkov a ciest - Popolná a Zvončekova ulica
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


26. 3. 2020

 • oprava chodníka - Detvianska ulica
 • zametanie chodníkov a ciest - Rača
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


25. 3. 2020

 • oprava chodníka - Detvianska ulica
 • zametanie chodníkov a ciest - Rača
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


24. 3. 2020

 • oprava chodníka - Detvianska ulica
 • zbieranie odpadkov - Rača 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


23. 3. 2020

 • oprava chodníka - Detvianska ulica 
 • zbieranie odpadkov - Rača a Krasňany 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


20. 3. 2020

 • strihanie kríkov, odvoz halúz, zametanie chodníkov - Hubeného - zdravotné stredisko a Horná ulica 
 • zbieranie odpadkov 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


19. 3. 2020

 • odvoz halúz, kosenie a úprava pozemku - Na pasekách
 • likvidácia plastov
 • zbieranie odpadkov 
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


18. 3. 2020

 • odvoz lístia, halúz a odpadu - Rača a Krasňany
 • strihanie kríkov, hrabanie lístia - Tbiliská, Cígeľská a park Víťazná
 • likvidácia plastov
 • zbieranie odpadkov - Rača
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


17. 3. 2020

 • odvoz papier + plast
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov
 • zbieranie odpadkov

 
16. 3. 2020

 • jarný orez stromov, kríkov, hrabanie a čistenie: Tbiliská, Rustaveliho, Pri vinohradoch
 • odvoz lístia, halúz: Rača, Krasňany
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov
 • zbieranie odpadkov


10. 3. 2020

 • strihanie kríkov, čistenie chodníkov, hrabanie a zametanie lístia - Polygrafické učilište
 • strihanie kríkov, hrabanie lístia - Kadnárova a Dopravná ulica
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov
 • zber psích exkrementov


9. 3. 2020

 • upratovanie a zametanie - Kadnárova a Dopravná ulica
 • strihanie kríkov, hrabanie lístia a odvoz suchých stromov - Kadnárova a Dopravná ulica
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov
 
6. 3. 2020
 • strihanie kríkov - Hečkova a Kadnárova ulica
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


5. 3. 2020

 • likvidácia papiera a plastov
 • čistenie kanalizačných mriežok - Stupavská, Detvianska ulica a park J. M. Hurbana
 • strihanie kríkov a hrabanie lístia - Hečkova a Kadnárova ulica
 • likvidácia stavebného odpadu - hangár a NKD  
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


4. 3. 2020

 • likvidácia papiera a plastov
 • zametanie chodníkov a ciest - Hečkova ulica
 • strihanie kríkov - Hečkova ulica
 • zbieranie a odvoz halúz - Dopravná, Strelkova a Hečkova ulica
 • zbieranie odpadkov - Rača a Krasňany  
 • zber psích exkrementov
 • vysýpanie košov


3. 3. 2020

 • zber papiera a plastov
 • strihanie kríkov