Prehľad dopravných obmedzení: Bratislava III

Obrázok ku správe: Prehľad dopravných obmedzení: Bratislava III
04.03.2020 - Oznamy

Okresné riaditeľstvo policajného zboru Bratislava III prináša pre obyvateľov tretieho bratislavského okresu prehľad dopravných obmedzení aktualizovaný ku 3. 3. 2020

Rybničná

zjazdová vetva Rybničnej na Púchovskú - obchádzka cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačenú v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením

dôvod obchádzky: výjazd vozidiel stavby D4/R7 na ul. Púchovská
 

Pri mlyne

úsek pri železničnom priecestí - obchádzka cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačenú v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením

dôvod obchádzky: výjazd vozidiel stavby D4/R7 na ul. Pri mlyne

 

Vajnorská (Čierna voda) - III/1082​

v úseku medzi Č. Vodou a Vajnorami - obchádzka cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačenú v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením

dôvod: realizácia križovatky Čierna Voda pre stavbu D4/R7

 

Limbová

v križovatke ulíc Vlárska - Limbová

dôvod obchádzky: výjazd vozidiel stavby

 

Račianska, Kukučínova, Janoškova

za predajňou LIDL

dôvod obchádzky: výjazd vozidiel stavby - Polyfunkčný bytový dom Račianska

 

Bárdošova

v úseku od ul. Na Revíne v dĺžke 100 m

dôvod: rekonštrukcia Bárdošovej ul., I.etapa

 

Bojnická

most ponad železničnú trať v úseku od Stará Vajnorská ul. po Pribilinskú ul.

dôvod: uzávierka mostného telesa Bojnická

 

Bárdošova

v úseku od ul. Na Revíne po Brečtanovu ul.

dôvod: rekonštrukcia komunikácie

 

Deviata

v úseku od Bellovej ul. po koniec

dôvod: rekonštrukcia plynovodov

 

Vajnorská

v úseku od Starej Vajnorskej ul. po ul. Pri starom mýte

dôvod: rekonštrukcia plynovodov

 

Vajnorská

Vajnorská, Budyšínska, Kutuzovova, Belehradská

dôvod: rekonštrukcia plynovodov

 

Vlárska, Klenová

Klenová, Vlárska, Rozvodná

dôvod: FTTH Limbová - optické pripojenie

 

Bárdošova

v úseku od ul. Na Revíne po Brečtanovu ul.

dôvod: montáž stavebného žeriavu k RD Bárdošova 56 a rekonštrukcie komunikácie

 

Vajnorská, Bojnická

obchádzka cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačenú v mieste obmedzenia  zvislým  dopravným značením, zmena pohybu chodcov 

dôvod: preústenie trasy VNK