Preventívna kampaň OR PZ BA III: Alkohol za volantom

Obrázok ku správe: Preventívna kampaň OR PZ BA III: Alkohol za volantom
11.11.2021 - Oznamy

Bohužiaľ neprejde takmer ani deň bez toho, aby príslušníci Policajného zboru v Bratislavskom kraji neodhalili počas kontrol vodiča pod vplyvom alkoholu, a to aj napriek tomu, že na Slovensku je nulová tolerancia.

Podľa zákona, vodič nesmie viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme. Vodič nesmie požiť počas vedenia alkohol alebo inú návykovú látku a rovnako ani v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlo, ktorú by si privodil požitím alkoholu.

Pokiaľ je vodičovi nameraná pri dychovej skúške hodnota do 0,48 mg/l (1,0 promile) je konanie vodiča považované za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Vodičovi bude na mieste zadržaný vodičský preukaz a nevyhne sa ani pokute. V správnom konaní mu bude uložená pokuta od 150 do 800 €. Okrem toho hrozí aj zákaz činnosti viesť motorové vozidlo až na 3 rokov.

Hodnota alkoholu v dychu nameraná pri dychovej skúške nad 0,48 mg/l ( teda nad 1 promile) už je posudzovaná ako trestný čin, pričom okrem pokuty a uloženia zákazu činnosti hrozí trest odňatia slobody až na 12 mesiacov.
Je potrebné si dávať pozor aj na niektoré druhy potravín, ktoré môžu ovplyvniť dychovú skúšku.

Vodič pod vplyvom alkoholu, ktorý odmietne poskytnúť súčinnosť pri zisťovaní prítomnosti alkoholu, a teda odmietne sa podrobiť dychovej skúške, sa dopustí trestného činu.

Uvedomte si, že svojim nezodpovedným správaním ohrozujete nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Alkohol za volant jednoducho nepatrí!
 

Zdroj: TS Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave III
Vajnorská 25, 832 56 Bratislava