Preventívna kampaň OR PZ BA III: Násilie páchané na ženách

Obrázok ku správe: Preventívna kampaň OR PZ BA III: Násilie páchané na ženách
22.11.2022 - Oznamy

Dňa 25.11.2022 si pripomíname Svetový deň odstránenia násilia voči ženám. Násilie je definované ako akýkoľvek konanie, ktoré poškodzuje obeť. Násilie sa môže vyskytovať vo viacerých formách.
Medzi najčastejšie formy násilia patrí:
- násilie fyzické (zahŕňa všetky formy násilného zaobchádzania ako bitie, pálenie cigaretami, ohrozovanie zbraňou až po vraždu), 
- násilie psychické (nadávky, obviňovanie, vyhrážanie, zosmiešňovanie či odopieranie spánku alebo jedla),
- sociálne násilie (izolácia, teda bránenie kontaktu s rodinou, priateľmi, uzamykanie v byte, prenasledovanie),
- ekonomické násilie (obmedzovanie prístupu ženy k peniazom, limitovanie peňazí na chod domácnosti, kontrola príjmov ženy)
- sexualizované násilie (všetky sexuálne činy, ktoré sú žene nanútené.
 
Ako predchádzať násiliu v rodinách?
Najdôležitejšie sú kvalitné rodinné a priateľské vzťahy, výchova k tolerancii. Pre svoje deti sú rodičia vzorom, a preto je dôležité ako sa k sebe vzájomne správajú.
 
Čo robiť ak sa násilie vyskytne vo Vašom okolí?
Násiliu sa darí vďaka mlčaniu, preto pred ním nezatvárajte oči a pokúste sa získať čo najviac informácií od obete. Berte obeť vážne a nezľahčujte to, čo vám hovorí. Povzbuďte ju, verte jej a neobviňujte ju. Násilie nemožno ničím vyprovokovať a ani ospravedlniť. Pre násilie neexistuje žiaden dôvod. Ponúknite obeti pomoc v každodenných záležitostiach, prípadne podporu na úradoch a rôznych inštitúciách. Rozprávajte sa o možnostiach riešenia jej situácie, ale zároveň rešpektujte rozhodnutia, ktoré sama urobí. Čím dlhšie sú ženy v násilnom vzťahu, tým ťažšie je pre ne z takéhoto vzťahu odísť a to najmä v prípade spoločných detí.
 
Trestným činom domáceho násilia je podľa zákona o obetiach trestných činov trestný čin spáchaný násilím alebo hrozbou násilia na príbuznom v priamom rade, osvojiteľovi, osvojencovi, súrodencovi, manželovi, bývalom manželovi, druhovi, bývalom druhovi, rodičovi spoločného dieťaťa alebo inej osobe, ktorá s páchateľom žije alebo žila v spoločnej domácnosti.
 
Domáce násilie je závažný trestný čin, trestné oznámenie môže podať ktokoľvek a teda nielen samotná obeť.
Najtragickejšie je, keď domáce násilie skončí smrťou obete. Netvárme sa, že sa nič nedeje, až kým sa násilie neprihodí nám, alebo našim blízkym. Zastavme spoločne násilie

Zdroj: TS Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave III
Vajnorská 25, 832 56 Bratislava