Preventívna kampaň OR PZ BA III: Seniori, stali ste sa obeťou trestného činu?

Obrázok ku správe: Preventívna kampaň OR PZ BA III: Seniori,  stali ste sa obeťou trestného činu?
14.01.2022 - Oznamy

Podľa zákona o obetiach trestných činov je obeťou fyzická osoba, ktorej bolo alebo malo byť trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková škoda, nemajetková alebo iná škoda alebo boli porušené, či ohrozené jej zákonom chránené práva alebo slobody. Obeťou sú v zmysle zákona aj ďalšie osoby, ktoré majú k obeti určitý vzťah (príbuzenský alebo obdobný), alebo boli závislé od osoby, ktorá utrpela škodu.

Každý, kto tvrdí, že je obeťou, sa za obeť trestného činu považuje, pokiaľ sa nepreukáže opak.
V roku 2019 bola v priestoroch Klientskeho centra Okresného úradu v Bratislave (na adrese: Tomášiková 46, Bratislava), otvorená Informačná kancelária pre obete trestných činov. Úlohou Informačnej kancelárie je poskytnutie základných informácií obetiam trestných činov a sprostredkovanie odbornej pomoci v oblasti psychologického a sociálneho poradenstva, právnej podpory a usmernenia.

Zo začiatku boli aktivity zamerané na obete z radov seniorov, neskôr sa pomoc rozšírila aj o obete násilných trestných činov (vrátane domáceho násilia), obete nenávistných trestných činov a extrémizmu, obete obchodovania s ľuďmi a obete z radov mládeže.

Seniori tvoria najzraniteľnejšiu skupinou, na ktorej je trestná činnosť páchaná. V minulosti sa obrátili na informačnú kanceláriu seniori, ktorí boli psychicky a fyzicky týraní rodinným príslušníkom, stali sa obeťami finančných podvodov falošných exekútorov, plynárov alebo pracovníkov elektrární, pri ktorých prišli o značnú časť majetku a dokonca ja o strechu nad hlavou, ale rovnako aj seniori, ktorí sa stali obeťami podvodov prostredníctvom internetu a sociálnych sietí.
Ak ste sa stali obeťou trestného činu, neváhajte a požiadajte o pomoc, ktorá Vám bude poskytnutá diskrétne a bezplatne.
Prvý kontakt môže prebiehať e-mailom na adrese pomocobetiam@minv.sk, poštou, osobným stretnutím v Informačnej kancelárii pre obete trestných činov, prípadne telefonicky (na telefónnych číslach 0961/046 014 alebo 0908 794 281) počas úradných hodín (pondelok - štvrtok: 08:00 - 15:00, piatok: 08:00 - 14:00).

Zdroj: TS Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave III
Vajnorská 25, 832 56 Bratislava