Pri letných opravách škôl a škôlok pomáhali aj rodičia

Obrázok ku správe: Pri letných opravách škôl a škôlok pomáhali aj rodičia
28.08.2019 - Oznamy

Tohtoročné prázdniny sa v račianskych školách nesú v znamení stavebných prác a úprav. Väčšinu z nich nie je možné vykonať počas školského roka, lebo by narúšali výchovu a vzdelávanie detí v materských školách a žiakov na základných školách.

Mestskej časti záleží na tom, aby najmenší Račania mali v škôlkach čo najkrajšie a najbezpečnejšie prostredie. V materskej škole na Cyprichovej ulici sa zatepľuje obvodový plášť a obyvatelia Krasnian sa dočkajú aj opravy a skrášlenia fasády tejto budovy, ktorá už roky bola pomaľovaná nevzhľadnými grafitmi. Okrem estetickej stránky sa venujeme aj odstráneniu vlhnutia obvodových stien od základov a celkovo by sa malo vylepšiť vnútorné prostredie.  

Neďaleká materská škola pri ZŠ J. A. Komenského, na Hubeného ulici, bude mať novú elektroinštaláciu. Cieľom je prispôsobiť energetickú náročnosť budovy dnešným požiadavkám výchovno-vzdelávacieho procesu. Zároveň škola navyšuje svoje kapacity o ďalších tridsiať žiakov.

Spomedzi ďalších materských škôl, ktoré sú v správe mestskej časti Rača, sa napríklad v Materskej škole na Barónke môžu tešiť z opravených vonkajších chodníkov. Táto škola už dávnejšie prešla rekonštrukciou, tak sa sústreďujeme aj na vonkajšie prostredie a okolie.

Deti v Materskej škole na Gelnickej poteší opravená terasa.

 „Na ZŠ Tbiliská rekonštrukcia interiéru umožní prijať ďalších 61 žiakov, ktorí si od septembra budú plniť povinnú školskú dochádzku v ďalších štyroch novučičkých triedach. Veľmi sme hrdí aj na novú bezbariérovú toaletu. Okrem interiéru školy pracujeme aj na priľahlom športovom areáli, ktorý úplne zmení vzhľad a bude zmodernizovaný,“ povedala Angelika Bezděková, vedúca oddelenia školstva. „Veľmi sa tešíme, že Račanom môžeme ponúknuť aj novú materskú škôlku na Novohorskej ulici, pevne verím, že ju uvedieme do prevádzky v dohľadnej dobe,“ dodala.

„Deti trávia či už v materských alebo na základných školách veľa času a uvedomujeme si, aké je dôležité, aby sa cítili v priestoroch škôl dobre a aj to, ako školské prostredie podnecuje ich vzdelávanie a osobnostný rozvoj,“ uviedol starosta Michal Drotován, ktorý sa o priebeh rekonštrukcií pravidelne zaujíma a kontroluje ich.
Veľká vďaka patrí aj obetavým rodičom detí, ktorí priložili ruku k dielu a pomáhali pri úprave okolia budov, ihrísk ako aj pri čistení interiérov škôl a zariaďovaní miestností nábytkom,“ poďakoval starosta.