Pri zdravotnom stredisku na Hubeného vznikla dažďová záhradac

Obrázok ku správe: Pri zdravotnom stredisku na Hubeného vznikla dažďová záhradac
23.06.2022 - Oznamy

Oddelenie životného prostredia a dopravy realizovalo na jar výsadbu trvalkového záhona pri zdravotnom stredisku na Hubeného.

Záhon je dažďovou záhradou, keďže je sem zvedená dažďová voda z jedného dažďového zvodu zo strechy zdravotného strediska, plní vodozádržnú funkciu a je teda adaptačným opatrením na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.
 
Záhonu opäť dominujú suchomilné trvalky, ktoré znesú aj dočasne väčšie množstvo vlahy, sú tu druhy ako rebríček túžobníkový, santolina cypruštekovitá, šalvia hájna, pakost podzemkatý, čistec vlnatý a ďalšie.

Kvetinová výsadba skrášlia miesto pred vstupom do strediska a bude tak spríjemňovať jeho návštevu.

Projekt bol finančne podporený Bratislavský kraj prostredníctvom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2022.