Prianie k MDŽ

Obrázok ku správe: Prianie k MDŽ
08.03.2019 - Oznamy

Všetkým ženám prajeme všetko najlepšie k ich krásnemu sviatku. História Medzinárodného dňa žien siaha až do roku 1908, je totiž pripomenutím štrajku 40-tisíc newyorských krajčírok. Bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. V roku 1975 sa rozhodlo na pôde OSN, že 8. marec bude oslavovaný ako oficiálny deň žien po celom svete. Tento deň bol určený na základe jeho historického významu pre boj za práva žien a nemá slúžiť iba na rôzne spomienkové akcie, no má aj bilancovať predchádzajúce obdobia, zdôrazňovať, že stále sú krajiny, v ktorých ženy nemajú ani základné práva a navrhovať riešenia, ako postavenie žien v spoločnosti skvalitňovať. Medzinárodný deň žien je tiež udalosťou, pri ktorej sa otvárajú ďalšie kontroverzné témy, ktoré majú ženy v spoločnosti absolútne zrovnoprávniť. 
         
Na tento sviatok nezabudli ani na Miestnom úrade v Bratislave-Rači, kde zástupcovia mužských kolegov ocenili prácu žien odovzdaním kytičky kvetov.