Príďte sa porozprávať so starostom a poslancami

Obrázok ku správe: Príďte sa porozprávať so starostom a poslancami
02.10.2019 - Oznamy

Vážení občania, poslanci Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača Vás pozývajú na spoločné stretnutie - Poslanecký deň.

Stretneme sa pondelok 07.10.2019 o 18.00 hod.
Volebný obvod číslo 1 v Kultúrnom stredisku na Žarnovickej ulici.:  

Porozprávať sa prídu Ing. Milada Dobrotková, MPH,; Mgr. Ján Polakovič; Ing. Miloslav Jošt; JUDr. Marián Vulgan; Mgr. Monika Luknárová; JUDr. Juraj Madzin; Miloš Máťuš; Ing. Róbert Pajdlhauser;  Ing. Ján Lipiansky; Ivan Vrana.
 
Volebný obvod číslo 2 v priestoroch Krasnianskej besedy na Kadnárovej ulici č.19.

Za účasti starostu mestskej časti Bratislava-Rača Mgr. Michala Drotována.
Poslanci: doc. Ing. arch. Milan Andráš PhD; Mgr. Lenka Antalová Plavuchová; Robert Hammer.
  
Volebný obvod číslo 3 v priestoroch Kultúrneho strediska Impulz, Dopravná 22.

Poslanci: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.; Dominik Vrba.
 
Tešíme sa na Vašu účasť!