Príďte si spríjemniť čakanie na Vianoce do divadla už dnes!

Obrázok ku správe: Príďte si spríjemniť čakanie na Vianoce do divadla už dnes!
14.11.2018 - Podujatia

MČ Bratislava-Rača pre Vás pri príležitosti Divadelného pondelka pripravila skvelé predstavenie EŠTE RAZ, ALE LEPŠIE 10. decembra v NKD.VSTUPENKY SÚ EŠTE V PREDAJI, predpredaj na MÚ Rača alebo aj priamo na mieste dnes pred predstavením. V manželstve úspešného spisovateľa, ktoré stojí na pokraji rozvodu, dochádza pri výmene názorov k úrazu a nešťastnému pádu, pri ktorom Thomas (Marko Igonda) stráca vedomie a dostáva sa do kómy. Po prebratí z kómy za vracia do veku 20 rokov, všetko ostatné, vrátane problémov v jeho manželstve, sa mu z pamäti vymazalo… Dá sa takto začať odznova?
 
Hrajú: Marko Igonda, Aniko Vargová, Kristína Greppelová, Gregor Hološka / alt. Martin Mňahončák
Autor: Michael Engler
Režia: Martin Mňahončák
Dĺžka predstavenia: 100 min (bez prestávky)
 
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3, Bratislava-Rača
10.12.2018, 19.00 h, vstupné: 14,00 €
Predpredaj: MÚ Rača, Kubačova 21, kanc.č.8, dana.olvecka@raca.sk.
Predaj vstupeniek aj priamo v deň konania predstavenia.

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy a fotografie, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti.
Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Rača a v periodiku Račiansky výber, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácií o podujatiach, v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.