Prieskum spokojnosti so službami MČ Bratislava-Rača

Obrázok ku správe: Prieskum spokojnosti so službami MČ Bratislava-Rača
11.11.2020 - Oznamy

Váš názor je pre nás dôležitý. Vyplneným anonymného dotazníka spokojnosti so službami miestneho úradu nám pomôžete sa zlepšiť. Mestská časť Bratislava-Rača sa zapojila do projektu ELoGE (European Label of Governance Excellence), ktorý sa zameriava na podporu dobrej správy vecí verejných. Cieľom každej zapojenej samosprávy je získať prestížnu Európsku značku excelentnosti vo verejnej správe. Súčasťou tohto procesu je aj anonymný prieskum medzi občanmi, v ktorom je potrebné pravdivo zodpovedať otázky týkajúce sa vašej spokojnosti so službami nášho miestneho úradu.

 Výstupy z tohto prieskumu budú pre nás užitočné pre zlepšenie služieb, ktoré vám ako miestny úrad poskytujeme.
 
Budeme vďační za každé vyplnenie dotazníka.

Ďakujeme