Prihláste svoje združenie, klub či spolok a prezentujte sa na Vinobraní!

Obrázok ku správe: Prihláste svoje združenie, klub či spolok a prezentujte sa na Vinobraní!
01.08.2019 - Oznamy

Počas tohtoročného Vinobrania prichádzame s viacerými novinkami, jednou z nich je možnosť prezentácie račianskych neziskových organizácii, klubov, združení či spolkov.

Ponúkame vám možnosť zviditeľniť svoju činnosť, či dokonca získať nových členov z veľkého množstva návštevníkov, ktorí naše podujatie každoročne navštevujú.

Prihláste sa do 20. augusta a buďte súčasťou „komunitnej uličky“!

Prihlasovať sa je potrebné na mail tatiana.ratkovska@raca.sk. Do mailu uveďte základné informácie o svojej organizácii a jej činnosti a kontaktnú osobu.

Miestny úrad vám ponúka bezplatný stánok, propagáciu, technické zabezpečenie a podporu pri organizácii.