Produkcia odpadu v Bratislave počas sviatkov každoročne stúpa. Viete, ako si poradiť s vianočným odpadom?

Obrázok ku správe: Produkcia odpadu v Bratislave počas sviatkov každoročne stúpa. Viete, ako si poradiť s vianočným odpadom?
06.12.2018 - Oznamy

Podľa štatistík bratislavskej mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), Bratislavčania, v decembri a počas sviatkov, vyprodukujú najviac zmesového komunálneho odpadu, z triedených druhov dominuje plastový a papierový odpad. V decembri 2017 odviezli pracovníci OLO 10 321 ton zmesového komunálneho odpadu, 446 ton plastov, 840 ton papiera a 601 ton skla. Oproti decembru 2016 tak najviac narástla produkcia plastového odpadu o 17%, objem papierového odpadu narástol o 16%, objem skla o 15% a objem zmesového komunálneho odpadu o 4%. V tomto roku je predpoklad, že množstvo vyprodukovaného odpadu počas sviatkov opäť narastie.

Na správne triedenie odpadu by sme pritom mali myslieť už pri nákupoch. Pokúsme sa vždy myslieť na to, ako si s baliacimi papiermi, krabičkami či ozdobami poradiť po ich využití. Alebo najlepšie, ako sa bez nich zaobísť. Baliaceho papiera použime len toľko, koľko je naozaj potrebné a po rozbalení darčekov ho buď ponechajme na ďalšiu príležitosť alebo vyhoďme do papiera. Darčeky však môžeme zabaliť aj do iných materiálov, napríklad, do originálnych textilných tašiek, ktoré poslúžia na ďalšie nákupy. Premýšľať by sme mali aj pri nákupe potravín a nekupovať to, čo nedokážeme spotrebovať. A ako si poradiť s najčastejšími druhmi vianočných odpadov a ich umiestnením do správnych kontajnerov?

  • Do modrého kontajnera na papier patrí: baliaci papier, papierové tašky, krabice a kartóny, obálky. Ďalej sem patria noviny, časopisy, letáky, katalógy, pohľadnice, listy, obálky a kancelársky papier. Odpad musí byť čistý, teda nie mastný, mokrý alebo čímkoľvek znečistený. Objemnejšie obaly je dobré,  kvôli úspore miesta, zošliapnuť alebo rozlomiť na menšie časti.
  • Do žltého kontajnera na plasty patria: plastové tašky a mašle, fólie, plastové krabičky, neznečistené plastové fľaše od nápojov, obaly od kozmetiky, plastové obaly z domácností, tégliky od jogurtov, hliníkové plechovky, neznečistené nápojové kartóny. Odpad netreba umývať, je potrebné len dôkladne odstrániť zvyšky jedál, či iný obsah. Objemnejšie obaly je dobré,  kvôli úspore miesta, zošliapnuť.
  • Do zeleného kontajnera na sklo patria: sklenené poháriky, fľaše, obaly od majonéz, zaváranín, sklenené črepy a vázy. Fľaše a obaly nie je nutné umývať, stačí len dôkladne odstrániť ich obsah.
  • Do čierneho kontajnera na zmesový odpad patrí: bio odpad z kuchyne a domácností, kovové obaly a konzervy, obaly od vajíčok, rolky od toaletného papiera, použité papierové vreckovky a utierky, rozbité sklenené ozdoby, papier na pečenie.
  • Na zbernom dvore OLO na Starej Ivánskej ceste 2 je možné odovzdať: malý aj veľký elektroodpad, použitý kuchynský olej (musí byť v originálnom balení), vianočný stromček živý aj umelý, nefunkčné svetielka od stromčeka, objemný odpad, drobný stavebný odpad, bio odpad zo záhrad, kovy, papier, lepenku, plasty, sklo, batérie a akumulátory, drevo, odpady z domácej chémie výhradne v pôvodných obaloch.