Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Rača – dotazník

Obrázok ku správe: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Rača – dotazník
10.06.2021 - Oznamy

Vážení občania mestskej časti, prosíme vás o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorého cieľom je zmapovanie problémov a pozitív mestskej časti Bratislava-Rača v oblastiach, v ktorých pôsobíte, ako aj v ďalších oblastiach, ktoré si v tejto mestskej časti všímate. Zaujímajú nás všetky súčasti života v Rači. Môžu sa týkať územia a jeho súčastí, ľudí a inštitúcií, tradícií aj inovácií, ako aj rozhodnutí alebo existujúcich zámerov mestskej časti Bratislava-Rača.

Výsledky spracujeme, overíme v diskusii s vami a so širšou verejnosťou a následne ich využijeme ako podklad pri spracovaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Rača.

Dotazník je anonymný, je možné vyplniť ho do 25. júna 2021 a je k dispozícii tu: https://www.surveymonkey.com/r/Raca2021