Projekty mestskej časti Bratislava-Rača

Obrázok ku správe: Projekty mestskej časti Bratislava-Rača
13.01.2022 - Oznamy

Aktuálne projekty: 

1. Rozšírenie kapacít základných škôl v Mestskej časti Bratislava-Rača_________________________________________________________________________________________________
 

2. Rozvoj športovej infraštruktúry v Mestskej časti Bratislava-Rača_________________________________________________________________________________________________

 

3. Posilnenie komunitnej starostlivosti prostredníctvom podpory opatrovateľskej služby v MČ Bratislava-Rača II


__________________________________________________________________________________________________Zrealizované projekty: 1. Podpora zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni v MČ Bratislava-Rača


__________________________________________________________________________________________________

2. Vytvorenie infraštruktúry pre materskú školu na Novohorskej ul. 1_______________________________________________________________________________________

 

3. Posilnenie komunitnej starostlivosti prostredníctvom podpory opatrovateľskej služby v MČ Bratislava-Rača 
________________________________________________________________________4. Revitalizácia verejných priestorov a zelene v Rači

_______________________________________________________________________


5.  Račianske športoviská v novom šate
_______________________________________________________________________

6. Modernejšia škola


_______________________________________________________________________________________________