Promenádne koncerty v parku (Milan Perný a Hergottovci)

Obrázok ku správe: Promenádne koncerty v parku (Milan Perný a Hergottovci)
07.07.2020 - Kultúra

Mestská časť Bratislava-Rača vás pozýva dňa 12.7.2020 o 17.00 hod. do parku J. M. Hurbana na promenádny koncert. Do tanca a na počúvanie zahrá Milan Perný a Hergottovci.

Hergottovcov môžete vídať pravidelne na televíznych obrazovkách TV Senzi, či Šláger a to predovšetkým v ich vlastnej show HUDBA HRAJ! Skupinu tvoria: multiinštrumentalista Ferko Hergott, jeho syn Janko s manželkou Miškou a dopĺňa ich harmonikár Milan Perný. V Rači vám zahrajú výber tých najznámejších ľudoviek vo veselom tanečnom prevedení

Park J.M. Hurbana
12.7.2020
17.00 hod.
Vstup: Zadarmo

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti. Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Rača a v periodiku Račiansky výber, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácii o podujatiach, v súlade s §12 ods., 3 zákona číslo 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.