Prosíme obyvateľov o spolupráci pri testovaní Verejného protipovodňového a výstražného systému

Obrázok ku správe: Prosíme obyvateľov o spolupráci pri testovaní Verejného protipovodňového a výstražného systému
03.04.2019 - Oznamy

Verejný protipovodňový a výstražný systém je projekt, ktorého cieľom je poskytnúť kompletné riešenie protipovodňových opatrení, ako aj vzdelávacie aktivity týkajúce sa povodní, a to prostredníctvom využitia rôznych technológií. Súčasťou projektu je poskytovať informácie transparentným spôsobom s cieľom zvýšiť otvorenosť informačno-komunikačných technológií. Projekt FLOODserv sa momentálne nachádza vo svojej finálnej fáze, ktorej cieľom je otestovať 3 vyvíjané komponenty slúžiace priamo obyvateľstvu (Wikipédia, Portál, mobilná aplikácia). Naša mestská časť v projekte vystupuje ako jedna z pilotných, preto by sme chceli požiadať obyvateľov o účasť na testovaní projektu.

Termín je stanovený na 15.4.2019 u nás na Úrade BSK (Sabinovská č. 16, Bratislava) vo Veľkej rokovačke, čas od 10:00 hod. do 15:30 hod.
​Prihlasovať sa je možné do 10.4.2019 do 16:00 od. na adresu  ivica.matosova@region-bsk.sk


Počas celej doby testovania bude k dispozícií občerstvenie a na záver obyvatelia dostanú aj malú pozornosť. 

Vašou úlohou bude pozorne sledovať testovanie daných komponentov, a na záver každej sekcie sa bude vypĺňať dotazník so spokojnosťou daného komponentu, resp. návrhy na jeho zlepšenie. Súčasťou testovania je podpísanie súhlasu so spracovaním údajov pre účely projektu, ako aj dotazník o spôsobe využitia internetu.

Systém varovného manažmentu bude združovať všetky dostupné informácie zo sociálnych médií, vizualizovať stavy núdze prostredníctvom geo-mapovania a sledovať úkony, ktoré bude potrebné vykonať.
 

Súbory na stiahnutie