Prvýkrát sme vítali detičky v Nemeckom kultúrnom dome

Obrázok ku správe: Prvýkrát sme vítali detičky v Nemeckom kultúrnom dome
23.05.2019 - Podujatia

Tradičné milé podujatie Uvítanie do života zmenilo svoje miesto pôsobiska a presunulo sa do priestorov Nemeckého kultúrneho domu. Rodičia so svojimi ratolesťami prišli na slávnostné privítanie v hojnom počte aj napriek nepriaznivému počasiu. Keďže boli všetci pozvaní na tú istú hodinu, v kultúrnom dome znel veselý džavot malých ratolestí o to výraznejšie. Mestská časť pre detičky pripravila malú pozornosť v podobe hračky, pre mamičky rozdával pán starosta krásne ružičky a rodičom bol odovzdaný finančný dar v hodnote 100 eur.

Najčastejšie chlapčenské meno v druhom kole Uvítania do života v tomto roku je Jakub, ktoré zvolili pre svoje ratolesti šiesti rodičia. V tesnom závese sa drží Šimon, ktorého zvolili rodičia pre päť svojich najmenších. Medzi dievčatami nie je meno, ktoré by sa opakovalo aspoň trikrát, rodičia pri nich volili odlišné mená. Dvakrát sa objavili mená Natálka, Lucka, Izabelka, Ninka, Jasmínka či Laura. Vyskytlo sa aj viacero detičiek s dvoma menami Oliver Pavel, Dominik Dante, Alexander Ján či Tobiáš Michal.

Rodičia si môžu požiadať o príspevok vyplnením tlačiva „Žiadosť o poskytnutie jednorazovej peňažnej výpomoci pri narodení dieťaťa“ a spolu s fotokópiou rodného listu ho osobne alebo poštou doručiť do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava. 
Žiadosť nájdu na našej webovej stránke https://www.raca.sk/jednorazovy-financny-prispevok-pri-narodeni-dietata-a-obcianska-slavnost-uvitanie-deti-do-zivota/

Fotky z podujatia sú v našej fotogalérii.