Psíčkari po zaplatení dane dostanú sáčky

Obrázok ku správe: Psíčkari po zaplatení dane dostanú sáčky
22.02.2017 - Oznamy

Račiansky úrad sa rozhodol prispieť k čistote verejného priestranstva tým, že majiteľom psov rozdá 200 kusov sáčkov na psie exkrementy. Nárok na ne však majú len tí majitelia psov, ktorí zaplatia povinnú ročnú daň za psa. Do 17. februára uhradilo daň za psa len 726 občanov majúcich psíka, pričom celkový počet evidovaných majiteľov psov v Rači je 1344. Po zaplatení dane si majitelia psov môžu sáčky vyzdvihnúť na oddelení životného prostredia na Kubačovej ulici počas stránkových hodín úradu na základe predloženia dokladu o zaplatení. Psíčkari majú okrem toho k dispozícii 47 košov na psie exkrementy, kde sú pre prípad potreby umiestnené i vrecúška. Odhadzovať psie exkrementy môžu aj do ďalších 216 košov, ktoré nájdu v celej Rači. 

Daň sa platí za psíkov starších ako šesť mesiacov, a to bezhotovostným bankovým prevodom na účet MČ Rača (IBAN: SK75 0200 0000 0000 0042 1032, BIC: SUBASKBX), v hotovosti alebo prostredníctvom platobného terminálu v pokladni MÚ počas stránkových hodín. Pri platbách bankovým prevodom je potrebné uviesť variabilný symbol pridelený pri registrácii psa, ktorý začína trojčíslom 155 (uvedený v Rozhodnutí o vyrubení dane za psa). Ak ho majiteľ nevie, uvedie do správy pre prijímateľa svoje meno a adresu. Úhradu je možné realizovať aj cez platobnú bránu Besteron – cez internetbanking 7 vybraných slovenských bánk alebo službou VIAMO. Platobná brána je dostupná na linku Okamžitá platba umiestneného v pravej časti webu mestskej časti www.raca.sk.
Vyzbieranú daň následne MČ Rača investuje do čistenia verejného priestranstva od psích výkalov, do zakúpenia a osadenia košov a papierových vrecúšok na psie exkrementy. 

Nezabudnite na povinné očkovanie

Račianska samospráva by chcela apelovať na majiteľov psov, aby si splnili aj povinnosť pravidelného očkovania psov proti besnote a infekčným chorobám, ktoré musia byť riadne zaevidované v očkovacom preukaze psa. V prípade, že pes pohryzie iného psa alebo človeka, je majiteľ psa povinný očkovací preukaz predložiť na potreby ďalšieho vyšetrovania. Ak tak neurobí a nevie dokázať, že jeho pes je riadne pravidelne očkovaný, hrozia mu následné sankcie a pokuta. Informácie o povinnom očkovaní vám poskytne každá veterinárna klinika.

Zároveň žiadame občanov, ktorí majú psa voľne pusteného v záhrade, aby vykonali opatrenia pre  bezpečný priebeh roznášania pošty doručovateľom Slovenskej pošty, ktorí sa často stávajú obeťami agresívneho správania psov žijúcich vo dvoroch.