Rača aj naďalej pokračuje v obnovovaní pamiatok

Obrázok ku správe: Rača aj naďalej pokračuje v obnovovaní pamiatok
08.10.2018 - Oznamy

K obnoveným račianskym pamätihodnostiam a pamiatkam pribudne už budúci rok socha sv. Jána Nepomuckého, ktorého čaká komplexná umelecko-remeselná obnova. Sochu v Rači postavili na námestie začiatkom 18. storočia a stála nad sútokom dvoch potokov. V 20. storočí bola dvakrát reinštalovaná. Momentálne bola bez expozície umiestnená v interiéri. Táto významná baroková socha, jedna z mála dobových kamenných sochárskych diel v Rači, vykazovala havarijný stav znemožňujúci jej prezentáciu verejnosti. Táto plastika od neznámeho autora okrem narušenej statiky základne sochy, odlomenej hlavy a chýbajúcich zlátených hviezd okolo hlavy vykazovala poškodenie hlavne zničením hmoty pieskovca, ktorá bola zvetraná poveternostnou eróziou, ale aj pod druhotnými farebnými úpravami počas jej 300-ročnej existencie. Z uvedeného dôvodu sa Mestská časť Bratislava-Rača rozhodla vyčleniť sumu z jej rozpočtu na umelecko-remeselnú obnovu Sochy sv. Jána Nepomuckého a socha svätca bola prevezená z Rače 7. septembra 2018 do ateliéru Mgr. art. Petra Pohanka, ktorý bude realizovať reštauračné práce.