Rača chce zlepšiť a skvalitniť služby pre občanov na zbernom dvore

Obrázok ku správe: Rača chce zlepšiť a skvalitniť služby pre občanov na zbernom dvore
07.02.2018 - Oznamy

V stredu 7. februára sa na miestnom úrade v Rači konalo stretnutie zástupcov mestskej časti Rača, oddelenia životného prostredia magistrátu hlavného mesta Bratislava a spoločnosti OLO, a.s. Predmetom stretnutia bola snaha zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb a zefektívnenia fungovania zberného dvoru Pri Šajbách v prvom rade s ohľadom na občanov našej mestskej časti.