Rača hostila návštevu z maďarského Szegedu

Obrázok ku správe: Rača hostila návštevu z maďarského Szegedu
08.10.2018 - Oznamy

Mestská časť Rača, ktorá je zapojená do projektu YOUMIG o migrácií mladých ľudí v rámci podunajského regiónu, privítala v prvom októbrovom týždni delegáciu z maďarského mesta Szeged na študijnom pobyte. V rámci projektu YOUMIG hostila mestská časť Bratislava Rača v dňoch 4.-5.10.2018 svojich projektových partnerov zo Szegedu. Cieľom ich študijnej návštevy bolo oboznámiť sa s procesom realizácie pilotných aktivít zameraných na integráciu cudzincov žijúcich v Rači, resp. cudzincov, ktorí sa u nás plánujú usadiť. Rača má záujem uľahčiť cestu svojim novým spoluobčanom k úspešnému začleneniu sa do spoločnosti.
Práve pre nich bola vytvorená aj oficiálna webová stránka v anglickom jazyku One-Stop-Shop, kde môžu nájsť rôzne informácie súvisiace napr. s vybavovaním povolení na pobyt a pod (www.raca.sk/4797-sk/projekt-youmig/).
Okrem oficiálneho programu sme kolegov zo Szegedu pozvali aj na otvorenú hodinu angličtiny do MŠ na Hubeného ulici. Zástupcovia projektového tímu z Rače im návštevu oplatia v dňoch 11.-12.10.2018. Vzájomná výmena skúseností je pre obe strany inšpirujúca a prinesie nové nápady, ako prácu na projekte zlepšovať.