Rača má bezbariérovú školu

Obrázok ku správe: Rača má bezbariérovú školu
14.05.2019 - Oznamy

Na Základnej škole na Tbiliskej ulici sme dnes slávnostne uviedli do prevádzky nový výťah určený pre žiakov aj pedagógov s pohybovým obmedzením. S jeho výstavbou sa začalo ešte v lete minulého roku a po záťažových testoch a kolaudácií bol oficiálne spustený do prevádzky. Využívať ho bude najmä Matthias – žiak ZŠ Tbiliská, ktorý sa pohybuje po škole na vozíku. V jeho prípade hrozilo, že bude musieť školu po absolvovaní prvého stupňa opustiť. Učebne odborných predmetov sa nachádzajú na poschodiach, kde sa doteraz nemohol dostať. Po vybudovaní výťahu sa bude môcť Matthias, ale aj ďalší žiaci, pohybovať po škole samostatne s pomocou čipu, ktorým sa výťah ovláda. Výťah zastavuje na každom medziposchodí a začína v suteréne. Matthias sa tak po 4 rokoch v škole dostane samostatne aj do telocvične. Prvé roky v škole ho po schodoch nosila jeho mamina. Škola sa vybudovaním výťahu stala takmer bezbariérovou.

Výťah slávnostne pokrstili spoločne súčasný aj bývalý starosta Rače - Michal Drotován aj Peter Pilinský spolu s riaditeľkou ZŠ Tbiliská Zuzanou Hirschnerovou a vedúcim oddelenia správy majetku a investičných činností miestneho úradu Štefanom Borovským. Slávnosti sa zúčastnili žiaci zo školského parlamentu, zástupcovia rodičov a tiež poslanci miestneho zastupiteľstva.

Výťah je určený pre všetkých žiakov so zdravotným znevýhodneným, pre ktoré sú schody neprekonateľnou prekážkou vo vzdelávaní. Ako podotkol starosta Rače Michal Drotován: “Fyzické bariéry nesmú brániť vzdelaniu a debarierizácia verejných priestorov a budov v Rači je našou prioritou”. Celkový rozpočet na stavebné práce, technológiu výťahu a vybudovanie výťahu bol 130 tisíc eur hradených z rozpočtu mestskej časti Rača.

Veľkú zásluhu na jeho vybudovaní má aj Mathiasova mama Erika Molnárová, ktorá svojou vytrvalosťou presvedčila starostu a poslancov k začatiu tohto projektu. Podľa jej slov je teraz škola pripravená prijať akékoľvek dieťa, učiteľa či rodiča, ktorý si len zlomí nohu alebo z iného dôvodu, aj keď je len dočasne obmedzený v mobilite! A všetky deti v škole vidia vzor správania, že s ľuďmi s postihnutím sa tam počíta.