Rača má novú mobilnú aplikáciu aj elektronickú informačnú tabuľu

Obrázok ku správe: Rača má novú mobilnú aplikáciu aj elektronickú informačnú tabuľu
26.09.2019 - Oznamy

Sme ešte viac eko a bližšie k vám! Od polovice septembra 2019 sa Rača pripojila k moderným úradom. Chránime stromy a nahrádzame tony papiera elektronickou úradnou tabuľou. Nájdete ju pred Miestnym úradom na Kubačovej ulici.

Mobilná aplikácia SOM Rača

V septembri 2019 MČ Rača spustila aj mobilnú aplikáciu SOM RAČA, ktorú si občania môžu ľahko stiahnuť do svojich mobilných zariadení. Podľa vicestarostky Lenky Antalovej Plavuchovej: „Aplikácia SOM slúži na zlepšenie komunikácie s obyvateľmi tak, aby informácie o mieste, kde žijú a službách, ktoré môžu využívať, mali vždy pri sebe v mobile. Je to spôsob obojstrannej modernej komunikácie medzi úradom a občanmi.“ Občania tak môžu Miestnemu úradu Rača agilným spôsobom zasielať podnety na odstránenie nedostatkov na území Rače, alebo sledovať informácie zverejňované Miestnym úradom Rača. Táto mobilná aplikácia je prepojená aj s facebookovou stránkou MČ Rača a profilom na instragrame, ktorý Rača prednedávnom vytvorila a rýchlo získava nových sledovateľov.

Elektronická informačná tabuľa

Od polovice septembra 2019 sa Mestská časť Bratislava-Rača pripojila k moderným úradom, ktoré nahrádzajú množstvo tlačených papierových dokumentov elektronickou úradnou tabuľou. Táto je umiestnená pred Miestnym úradom na Kubačovej ulici. Elektronická úradná tabuľa predstavuje moderný a interaktívny spôsob informovania občanov a poskytuje obyvateľom všetky informácie zverejňované na webovskom sídle www.rača.sk. „Za zavedením tohto infokiosku je prikročenie k modernizácii, redukcia tlačených dokumentov. Elektronická úradná tabuľa tak bude slúžiť aj ako ekologický infobod pre obyvateľov aj návštevníkov mesta,“ oznámila vicestarostka Rače Lenka Antalová Plavuchová.