Rača má opäť dva máje...

Obrázok ku správe: Rača má opäť dva máje...
30.04.2021 - Kultúra

Aj tento rok si v čase obmedzení, mestská časť pripomenula tradíciu stavania májov a postavila dva stromy. V Parku J. M. Hurbana  starostovi Michalovi Drotovánovi pomohli ozdobiť máj deti z MŠ na Tbiliskej ulici a rezké tóny na harmonike zahral Michal Karas zo Speváckeho súboru Račan. Na Východnom pred Kultúrnym strediskom  Impulz  poslanec Dominik Vrba spolu s obyvateľmi a kolegami poslancami postavili máj svojpomocne. Na bezpečnosť dohliadali členovia DHZO Rača.

Nezabúdame na tradície a dúfame, že symbolika stavania májov – boj zimy s jarou, symbol na jar sa obnovujúcej prírody a ochrana pred chorobami – prinesie obyvateľom mestskej časti ten správny význam a  čoskoro sa stretneme na spoločných podujatiach.