Rača má podľa finančnej analýzy o hospodárení výborné finančné zdravie

Obrázok ku správe: Rača má podľa finančnej analýzy o hospodárení výborné finančné zdravie
12.01.2018 - Oznamy

Analýza, ktorá je súčasťou projektu zameraného na monitorovanie hospodárenia miest, obcí a vyšších územných celkov (VÚC) v Slovenskej republike, predstavuje hospodárenie 50 najväčších miest v SR a jednotlivých mestských častí dvoch najväčších slovenských miest – Bratislavy a Košíc. Ide o aktualizáciu predchádzajúcich analýz s využitím aktuálnych údajov za rok 2016. Projekt uskutočňuje INEKO od roku 2012, pričom jeho internetový portál o hospodárení samospráv obsahuje úplnú databázu obcí a VÚC v SR spolu s údajmi o plnení vybraných ukazovateľov. Z tých je následne zostavované skóre finančného zdravia, ktoré v sebe sumarizuje najdôležitejšie ukazovatele hospodárenia. V prvom kole sa pre dané mesto, obec či VÚC vypočíta parciálne skóre za každú z piatich hlavných sledovaných oblastí – celkový dlh, dlhová služba, bilancia bežného účtu, záväzky po lehote splatnosti a záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Celkové skóre finančného zdravia vzniká ako priemer získaných parciálnych skóre za päť uvedených oblastí.*

V rámci bratislavských mestských častí sa Rača umiestnila na 8. priečke s celkovým skóre finančného zdravia 5,2 - výborné finančné zdravie. Oproti predchádzajúcemu roku (2015) si Rača v rebríčku samospráv polepšila o jednu priečku.

rača_finančné zdravie


Najlepšie hodnotenými bratislavskými samosprávami (rok 2016) boli mestské časti Devínska Nová Ves (6), Podunajské Biskupice (5,6) a Čunovo (5,5), naopak na najhorších priečkach skončila Vrakuňa (4,8), magistrát hlavného mesta (4,3) a Devín (1,7). Mestá a obce môžu dosahovať skóre v intervale od 0 do 6, kde hodnoty nad 3 naznačujú, že mesto je prevažne zdravé a čím vyššie číslo dosiahne, tým je jeho finančná stabilita lepšia. Naopak, ak je skóre v spodnej polovici škály, teda od 0 po 3, mesto má problém s finančnou stabilitou a pravdepodobne aj s plnením zákonných kritérií.

rebricek_mestske casti
 

*Podrobnú metodiku vypočítania parciálnych skóre jednotlivých položiek ako aj celkového skóre finančného zdravia je možné nájsť na stránke INEKO.sk

vysledok hospodárenia