Rača má svoj vianočný stromček

Obrázok ku správe: Rača má svoj vianočný stromček
02.12.2020 - Kultúra

1. decembra sme už tradične vztýčili vianočný stromček pred Nemeckým kultúrnym domom. Ozdobiť nám ho pomohli račianski škôlkari. Strom - smrek pichľavý - pochádza zo súkromného pozemku na Peknej ceste a daroval nám ho Ing. Štefan Jurenka. Po výrube bol prevezený cez Krasňany až pred NKD.

Pred Nemeckým kultúrnym domom už naň čakali deti s ozdobami, ktoré pre túto príležitosť vlastnoručne vyrobili.

Prišli aj deti z MŠ Plickova: „Akcie ozdobovanie stromčeka pred NKD sa zúčastnili deti z troch tried našej materskej školy. Lienočky, mravčekovia a včielky. Vyrobili rôzne papierové a sádrové ozdôbky, ktoré s veľkou radosťou vyzdobili,aby bol račiansky vianočný stromček čo najkrajší ❤"Pomôcť nám prišli taktiež detičky z MŠ Barónka: „Do ozdôb na vianočný stromček pre Raču sa zapojili rodičia, malé
Barónčatá a pani učiteľky. Každému z triedy najstarších Barónčiat ušila jedna zo šikovných mamičiek látkové ozdoby, ktoré si potom predškoláci pomocou farbičiek na textil dozdobili podľa vlastnej fantázie. V ostatných triedach sme spoločne v spolupráci s rodičmi, deťmi a učiteľkami zabalili do baliaceho papieru krabice v podobe darčekov. Ozdoby na stromčeku nám budú pripomínať nielen predvianočný čas, ale aj spoločnú vynikajúcu spoluprácu detí, rodičov a kolektívu našej MŠ."Za krásne ozdoby ďakujeme aj deťom z MŠ Novohorská.